Home 2021

Vakblad Sociaal Werk

Verlies van boegbeelden in sociaal werk| Bevorder natuurbeleving in de zorg, maak ruimte voor lijden en leer van de geschiedenis| Virtual Reality biedt mogelijkheden om te leren in het sociaal werk.
Jongeren met elkaar laten praten over zelfdoding| Drie sociaal werkers van het jaar vertegenwoordigen samen het vak| Dak- en thuislozen worstelen vaak met grote levensvragen, en toch worden gesprekken over zingeving zelden gevoerd. 
Afstand en nabijheid| Sociaal werk in coronacrisis, ervaringsdeskundigheid professioneel inzetten en presentietheorie blijft actueel.
Het buurthuis is van iedereen; strategieën van sociaal werkers rond diversiteit in de grote stad| Sociaal werk een sterk merk: gemeenschappelijke beroepsidentiteit geeft het vak body en geloofwaardigheid.  
Beter contact tussen pleegouders en ouders helpt| Opbouwwerk zorgt voor samenhang| Reflecteren samen met leergierige student| Ouderen en jongeren delen kunst.
Abonneren