Home Magazine Tuchtrecht

Tuchtrecht

Toestemming voor het opvragen van informatie. Professioneel toezicht

In deze aflevering van Tuchtrecht behandelen we een zaak die niet door de tuchtrechter, maar door de Commissie van Consultatie is behandeld. Het betreft de klacht van ouders tegen een medewerker van Veilig Thuis. De volledige klacht en de uitspraak zijn te vinden op de site van SKJ, onder zaaknummers 23.024PT en 23.025PT.

Een niet mis te verstane maatregel. Schorsing of doorhaling

Wat kun je als sociaal werker leren van uitspraken in het tuchtrecht? Daarover lees je in deze rubriek. Deze aflevering: wanneer leiden ernstige klachten tot schorsing of doorhaling? Het grootste schrikbeeld voor sociaal werkers is dat zij door een klacht hun werk niet meer kunnen uitvoeren. Reden voor veel professionals om huiverig te zijn voor het tuchtrecht. Maar het merendeel van de klachten wordt ongegrond verklaard, en van de gegronde klachten kunnen we als beroepsgroep iets leren.

Spreken als privépersoon en/of professional

Wat kun je als sociaal werker leren van uitspraken in het tuchtrecht? Daarover lees je in deze rubriek. De aflevering in dit nummer gaat over een zaak rond een discussie op LinkedIn. Waar Linkedin vooral een zakelijk medium wil zijn, werd het de afgelopen jaren ook een plek waar mensen verhitte discussies voeren. Zo ook over jeugdhulp en jeugdbescherming. Dat triggert professionals soms om te reageren op emotioneel geladen of weinig genuanceerde uitspraken. Op zich is daar niets mis mee, maar er gelden grenzen, zoals een uitspraak van het tuchtcollege SKJ (zaaknummer 19.439Ta) duidelijk maakt.

Meervoudige partijdigheid

Wat kun je als sociaal werker leren van uitspraken in het tuchtrecht? Daarover lees je in de rubriek Tuchtrecht. In deze aflevering behandelen we een zaak waarin een jeugdbeschermer het verwijt krijgt zich niet neutraal te hebben opgesteld (20.293Ta). In het verlengde daarvan vertelt SKJ-directeur Jacky Stuifmeel over de oorspronkelijke bedoeling van het tuchtrecht én een recent gestarte pilot.

De Meldcode is geen keuzemenu

Wat kun je als sociaal werker leren van uitspraken in het tuchtrecht? Daarover lees je in de rubriek Tuchtrecht. Deze aflevering gaat over een zaak rond de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Zorgvuldigheid is vereist, zowel bij de reden van een melding als de wijze waarop de stappen worden gevolgd. Dat dit niet alleen misgaat bij jeugdprofessionals, blijkt uit een vergelijkbare tuchtklacht tegen een gynaecoloog in het medisch tuchtrecht.

Een verstrekkend verwijt

In deze rubriek bespreken we uitspraken uit het tuchtrecht die sociaal agogen, maatschappelijk werkers en jeugd- en gezinsprofessionals betreffen. Voor sociaal agogen en maatschappelijk werkers gaat het om het Registerplein; voor jeugd- en gezinsprofessionals geldt het SKJ. De uitspraken van tuchtrechtcolleges worden anoniem gepubliceerd. De zaak die we hieronder bespreken (zaaknummer 20.192Ta) wordt in het SKJ als volgt omschreven: 'Een jeugdbeschermer wordt verweten dat zij heeft gelogen over haar bevoegdheden als gezinsvoogd en onjuiste, negatieve informatie aan de rechtbank heeft gestuurd.' Volgend daarop presenteren we een aantal praktische feiten over tuchtrecht.

Toestemming bij jeugdhulp, hoe zit dat precies?

In deze rubriek bespreken we uitspraken uit het tuchtrecht die sociaal agogen, maatschappelijk werkers en jeugd- en gezinsprofessionals betreffen. Voor sociaal agogen en maatschappelijk werkers gaat het om het Registerplein. Voor jeugd- en gezinsprofessionals geldt het SKJ. De uitspraken van tuchtcolleges worden anoniem gepubliceerd. In deze rubriek bespreken we wat we er als sociaal werkers van kunnen leren.

Ouder betrekken bij de hulpverlening

In deze rubriek bespreken we uitspraken uit het tuchtrecht die sociaal agogen, maatschappelijk werkers en jeugd- en gezinsprofessionals betreffen. Voor sociaal agogen en maatschappelijk werkers gaat het om het Registerplein. Voor jeugd- en gezinsprofessionals geldt het SKJ. De uitspraken van tuchtcolleges worden anoniem gepubliceerd. In deze rubriek bespreken we wat we er als sociaal werkers van kunnen leren.

Beroepsgeheim: zorgvuldige afweging bij een conflict van plichten

In deze rubriek zetten we uiteen wat sociaal werkers kunnen leren van uitspraken van het tuchtrecht. We bespreken uitspraken die sociaal agogen, maatschappelijk werkers en jeugd- en gezinsprofessionals betreffen. In deze editie bespreken we een zaak over het al dan niet zorgvuldig doorbreken van het beroepsgeheim door een maatschappelijk werker.

Weloverwogen afwijken

In deze rubriek zetten we uiteen wat sociaal werkers kunnen leren van uitspraken van het tuchtrecht. We bespreken uitspraken die sociaal agogen, maatschappelijk werkers en jeugd- en gezinsprofessionals betreffen. Voor sociaal agogen en maatschappelijk werkers gaat het om het Registerplein. Voor jeugd- en gezinsprofessionals geldt het SKJ. Doel van het tuchtrecht is dat je als geregistreerde beroepsbeoefenaar kan worden beoordeeld op je professionele handelen. Hiervan kun je als professional en als beroepsgroep leren. De uitspraken van tuchtcolleges worden anoniem gepubliceerd. In deze rubriek lichten we een aantal tuchtzaken toe.
Abonneren