Home Magazine Achtergrond

Achtergrond

Professionele autonomie, moreel kompas en maatwerk

Sociaal werkers worden geacht zich te houden aan wettelijke, beleids- en professionele normen. Filosoof en jurist Anne Ruth Mackor gaat in op de vraag hoe dat zich verhoudt tot hun professionele autonomie - het leveren van maatwerk en de inzet van het eigen morele kompas - die óók kenmerkend is voor sociaal professionals.

Preventie seksueel kindermisbruik. Problematiseer het gedrag, niet de persoon

Seksueel kindermisbruik is een ernstig maatschappelijk probleem. Sociaal werkers kunnen van grote betekenis zijn bij het voorkomen ervan en bij de hulp aan slachtoffers, plegers en naasten. 'Jouw reactie is van invloed op de vraag of de betreffende persoon wel of niet hulp gaat zoeken.'

Mbo-sociaal werkers. Volwaardige vakmensen

Eén op elke vijf sociaal werkers heeft een mbo-opleiding. En iedereen die met mbo-professionals werkt, weet dat ze een waardevolle toevoeging kunnen zijn aan een organisatie. Toch worden mbo-opgeleide professionals vaak met reserve benaderd. Daar moet hoognodig verandering in komen, vindt Sander Borsboom.

Van energie naar veerkracht. Integratie van vluchtelingen

Voor vluchtelingen is een goed verloop van de eerste jaren na de vlucht doorslaggevend voor hun latere integratie. Maatschappelijke condities zijn daarbij belangrijker dan individuele competenties. Om beleid te laten aansluiten bij wat mensen nodig hebben, zijn er verbinders nodig tussen instituties en leefwerelden. Sociaal werkers kunnen die rol op zich nemen door hun kennis in te zetten én responsief te zijn, aldus Halleh Ghorashi.

Op bezoek in Ter Apel

Het COA in Ter Apel was recent veelvuldig in het nieuws. We vroegen Jojanneke Meijer en Nevil Henebury, medewerkers in de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen, hoe zij hun werk beleven. Een gesprek over ertoe doen, present zijn en anders leren kijken naar asielzoekers.

Benut capaciteiten van vluchtelingen

Uit onderzoek naar de rol van sociaal werkers en actieve inwoners bij de integratie van statushouders in Utrecht Overvecht en Houten vallen veel lessen te trekken. Eén daarvan is: als statushouders participeren in burgerinitiatieven, zetten ze veel grotere stappen in hun integratieproces.

Mensenrechten in de psychiatrie

Het waarborgen van de rechten van de mens in de zorg voor mensen met psychische problematiek is niet makkelijk, maar wel nodig, betogen Maaike Mertens en Koen Westen.

Een tegenwicht voor uitsluiting

Voor veel jongeren vormt straatcultuur een bron van inspiratie, trots en empowerment. In plaats van drillrap en andere uitingen van straatcultuur weg te zetten als gevaarlijk of primitief, zouden sociale professionals er met een open blik naar moeten kijken, zegt Femke Kaulingfreks. Besef van de meerwaarde van straatcultuur voor jongeren die zich regelmatig uitgesloten voelen, maakt een respectvolle en effectieve ondersteuning beter mogelijk.

Maak het verschil! Ambassadeursleergang Gehandicaptenzorg

Het verbeteren van de bekendheid en zichtbaarheid van het vak, werken aan een realistisch imago, het vak verder professionaliseren en positioneren. Een groep enthousiaste professionals uit de gehandicaptensector volgde de Ambassadeursleergang Gehandicaptenzorg om zich te ontwikkelen tot ambassadeur voor hun vak.

Professionalisering op basis van kwaliteitslabelrapporten. Goed bezig?

Brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland ontwikkelde een eigen keurmerk voor sociaal werk. Margo Trappenburg onderzocht de visitatierapporten van 39 met het keurmerk gecertificeerde organisaties en schetst een beeld van de stand van professionalisering van het sociaal werk.