Home Magazine Achtergrond

Achtergrond

Professionalisering op basis van kwaliteitslabelrapporten. Goed bezig?

Brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland ontwikkelde een eigen keurmerk voor sociaal werk. Margo Trappenburg onderzocht de visitatierapporten van 39 met het keurmerk gecertificeerde organisaties en schetst een beeld van de stand van professionalisering van het sociaal werk.

Maak het verschil! Ambassadeursleergang Gehandicaptenzorg

Het verbeteren van de bekendheid en zichtbaarheid van het vak, werken aan een realistisch imago, het vak verder professionaliseren en positioneren. Een groep enthousiaste professionals uit de gehandicaptensector volgde de Ambassadeursleergang Gehandicaptenzorg om zich te ontwikkelen tot ambassadeur voor hun vak.

Een tegenwicht voor uitsluiting

Voor veel jongeren vormt straatcultuur een bron van inspiratie, trots en empowerment. In plaats van drillrap en andere uitingen van straatcultuur weg te zetten als gevaarlijk of primitief, zouden sociale professionals er met een open blik naar moeten kijken, zegt Femke Kaulingfreks. Besef van de meerwaarde van straatcultuur voor jongeren die zich regelmatig uitgesloten voelen, maakt een respectvolle en effectieve ondersteuning beter mogelijk.

Mensenrechten in de psychiatrie

Het waarborgen van de rechten van de mens in de zorg voor mensen met psychische problematiek is niet makkelijk, maar wel nodig, betogen Maaike Mertens en Koen Westen.

Ruimte voor diversiteit. Samenwerking mantelzorgers en professionals

Om met hen tot goede samenwerking te komen, is het belangrijk dat beroepskrachten oog hebben voor de diversiteit onder mensen die mantelzorg verlenen. Kijken vanuit een intersectioneel perspectief biedt daarvoor een handvat.

Samenwerken met naasten. Inbedding in zorg- en welzijnsopleidingen

Naasten en beroepskrachten zijn samen verantwoordelijk voor de ondersteuning van hulpvragers. De samenwerking die dat vergt, komt op de meeste hogescholen echter nauwelijks aan de orde. Dat moet anders, betogen Yvette Wittenberg en collega's.

Werk maken van professionele autonomie

Professionele autonomie is nadrukkelijk niet hetzelfde als eigenzinnig, zonder de inmenging van anderen, je koers bepalen. Wat is het wél en hoe kunnen sociaal werkers, individueel en als collectief, hun autonomie versterken?

Pleidooi voor een optimistisch negativisme

Empowerment stond ooit voor politiek verzet en strijd tegen machtsongelijkheid, maar werd gekaapt door het neoliberale discours en ingezet bij de vorming van individuen, die 'eigen kracht' en 'zelfvertrouwen' zouden moeten ontwikkelen. Critici wijzen op de invloed van maatschappelijke machtsverhoudingen, maar houden tegelijkertijd vast aan een positieve basishouding. Richard de Brabander is dáárover weer kritisch. 'Het tot norm verheffen van het positieve volgt een wrede logica.'

Historische wortels van de BPSW

Het 75-jarig bestaan van de BPSW wordt onder meer gevierd met de publicatie van het achtste deel uit de CANON Sociaal Werk. Aansluitend bij het jubileum brengt dat de geschiedenis van beroepsverenigingen voor sociaal werkers in kaart. Hieronder alvast een venster daaruit. Dat gaat over de start van beroepsverenigingen voor sociaal werkers.

Sociaal werk wekt vertrouwen

Zowel burgers als collega-professionals ervaren sociaal werkers nog altijd als betrouwbaar en helpend, zo wijst een onderzoek van de Tintengroep uit. Die uitkomst is verrassend in een tijd waarin wantrouwen in de overheid eerder regel dan uitzondering is.