Home Uitgelicht

Uitgelicht

Cultuur en gender: tegenpolen?

Moet je vanuit het oogpunt van sociale rechtvaardigheid rekening houden met cultureel verschil in genderrelaties? En moet je dan extra alert zijn op culturele praktijken die de rechten van vrouwen schaden? Deze vragen moeten altijd gesteld worden, betoogt Sawitri Saharso, ook al zijn ze niet eenvoudig te beantwoorden.

Fundament van het zorgaanbod. Over mantelzorg en de rol van sociaal werkers daarbij

Het woord 'mantelzorg' roept bij veel mensen verwarring op en een groot deel van de Nederlanders voelt zich er, zo lijkt het, niet door aangesproken. Toch vormt de mantelzorg, samen met andere vormen van informele hulpverlening, het fundament van het totale zorgaanbod in Nederland, zegt Rick Kwekkeboom. Zoals elk fundament heeft ook mantelzorg onderhoud en aandacht nodig. Hierin spelen professionele hulpverleners een belangrijke rol.

Mantelzorg is geen eigen keuze, maar overkomt je.

‘Mantelzorg is geen eigen keuze, maar overkomt je’.  Aan het woord is sociaal werker en mantelzorgconsulent Dian Mekkes in een interview met redacteur Lennie Haarsma. Het laatste nummer van 2023 van Vakblad Sociaal Werk. Waarom een themanummer over mantelzorg? Omdat veel sociaal werkers er beroepshalve mee te maken krijgen en mantelzorg aandacht behoeft, zo betoogt lector langdurige zorg en ondersteuning Rick Kwekkeboom in dit laatste nummer van 2023.  

Politiserend handelen in het sociaal werk

Sociaal werkers hebben een politieke opdracht. In internationale definities vinden we terug dat het sociaal werk veranderingen realiseert ingebed in een streven naar sociale rechtvaardigheid, gelijkheid, solidariteit en mensenrechten. Politiserend werken is één van de manieren waarop sociaal werkers kunnen vorm geven aan die veranderingen. Vlaamse praktijkwerkers, academici en praktijklectoren ontwikkelden een handelingskader om sociaal werkers te ondersteunen in die politiserende processen.

Sociaal Werker van het Jaar 2022 ‘Mensenrechten vormen de basis van het sociaal werk’

De Haagse Redouan El Khayari werd onlangs verkozen tot Sociaal Werker van het Jaar 2022. Hij beschouwt het als zijn missie het sociaal werk een wettelijk mandaat te geven. 'Daarmee versterken we onze positie aan de besluitvormingstafel. We doen niet zómaar wat!'

Alert VSW Politiserend handelen door sociaal werkers? Hoe dan? Zo! Een handelingskader

Het nieuwste nummer van het Vakblad Sociaal Werk is uit. Een nummer om je vingers bij af te likken. In een dubbelinterview door Annette Wiesman stellen Jos van der Lans en Jan Willem Bruins dat het vak meer aanzien verdient. Dat bevorder je niet door de verschillen tussen de varianten te etaleren, maar juist door de overeenkomsten te laten zien. Aanleiding voor het interview is het 75-jarig bestaan van de BPSW dat onder meer gevierd wordt met de publicatie van het achtste deel uit de CANON Sociaal Werk. Het boekje laat ook zien hoeveel invloed het sociaal werk heeft gehad op de maatschappij, vinden de samenstellers.  

Over de uitstroom van sociaal werkers

Bijna de helft van de sociaal werkers overweegt een vertrek bij hun werkgever. In dit artikel analyseert Marc Hoijtink vertrekfantasieën van professionals als cognitieve vlucht, een vorm van stil verzet die dicht tegen coping aanzit. Als zoveel sociaal werkers op het punt staan hun loyaliteit op te zeggen, wat zegt dit dan over de huidige positie van sociaal werkers in de samenleving? En wat over de staat van het sociaal domein?

Suïcidepreventie voor sociaal werk. De moed om te luisteren.

Luisteren is 'core business' voor sociaal werkers, maar bij iemand met een doodswens is de neiging terug te deinzen vaak groot. Een drievoudige professionaliseringsslag kan daar verandering in brengen, betogen Paul van Hoek en Marjoleine Vosselman.

75 Jaar BPSW: ‘Sociaal werkers zijn van toegevoegde waarde’

Een groter maatschappelijk vertrouwen in het vakmanschap van sociaal werkers, juist in een tijd waarin sociale vraagstukken steeds complexer worden. Dat is een duidelijke wens van Jan Willem Bruins, directeur van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). ‘Ons mooie vak staat onder druk, met meer professionele autonomie kunnen sociaal werkers hun werk beter uitvoeren.’

Streng en zakelijk zijn óf werken aan de relatie?

'Ik werk als ouder-kindadviseur bij een wijkteam in Osdorp, een wijk in Amsterdam. Omdat de wachtlijsten bij Jeugdbescherming erg lang zijn, startten wij enige geleden met 'intensieve vrijwillige hulpverlening'. We zien cliënten binnen die pilot minstens één keer in de week en soms vaker, al naar gelang de problematiek. Maatwerk dus, waarbij een achterliggend doel is om een ondertoezichtstelling (OTS) te voorkomen.