Home Uitgelicht

Uitgelicht

Socioloog Abram de Swaan. ‘Ik ben geïnteresseerd in dat wat niet gezegd wordt, maar er wel ís’

Abram de Swaan weet als geen ander zijn vakgebied te ontsluiten. Een gesprek over het blootleggen van verborgen gedachten, het verschil tussen empathie en sympathie, waarom samenleven ingewikkeld is en waarom hij zo blij is dat vrouwen 'het gedrag van kerels' niet langer pikken: 'Dat is mooi aan deze tijd.'

Socioloog Abram de Swaan: ‘Ik ben geïnteresseerd in wat er niet gezegd wordt, maar er wel is’.

Het nieuwe nummer van vakblad sociaal werk is verschenen met mooie, vakinhoudelijke artikelen over verschillende benaderingen en actuele ontwikkelingen. Ik interviewde de nestor van de Nederlandse socioloog Abram de Swaan over onderstromen in de samenleving en waarom het werk van sociaal werkers zijn belangstelling heeft. Hij verzorgde onlangs de Marie Kamphuis lezing in Utrecht. Een gesprek over het blootleggen van verborgen gedachten, het verschil tussen empathie en sympathie en waarom hij zo blij is dat vrouwen 'het gedrag van kerels' niet langer pikken.

Klimaatrechtvaardigheid. Een koloniaal en sociaal issue

De klimaatdiscussie gaat vaak over broeikasgassen, hittegolven en zonnepanelen. Volgens Shivant Jhagroe heeft de klimaatcrisis een koloniale geschiedenis en kunnen we die daarom niet los zien van raciaal en sociaal onrecht.

Een mens illegaal?

Een mens kan een illegale daad plegen, maar zelf nooit onwettig zijn, betoogt Werner van de Vrede. Sociaal werkers zijn geen verlengstuk van de staat, maar belangenbehartigers van kwetsbare mensen. Zogeheten 'ongedocumenteerden' vallen daar gewoon onder.

Ben jij een sociaal werker die zich wil verdiepen in zijn/haar vak en daar ook invloed op wil hebben?

De Beroepsvereniging Professionals in Sociaal Werk (BPSW) is er dan ook voor jou. Wij van de BPSW functiegroep GGZ komen graag met jouw in contact over jouw ervaringen.

Wat lees je in het nieuwe nummer van Vakblad Sociaal Werk?

Het kritisch kunnen bevragen van beleidsstukken en je eigen werkroutines: dat is nodig als sociaal werker, zo stelt Sharon Stellaard in nieuw nummer van Vakblad Sociaal Werk. Stellaard kent de jeugdzorg van binnenuit en muntte de term boemerangbeleid onlangs in haar proefschrift. Tineke de Waard MSW interviewde haar. Het nieuwste nummer staat weer boordevol bijdragen over actuele én fundamentele vraagstukken in het sociaal werk.

Op bezoek in Ter Apel

Het COA in Ter Apel was recent veelvuldig in het nieuws. We vroegen Jojanneke Meijer en Nevil Henebury, medewerkers in de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen, hoe zij hun werk beleven. Een gesprek over ertoe doen, present zijn en anders leren kijken naar asielzoekers.

‘Een mens illegaal? Sociaal werkers zijn geen verlengstuk van de staat’.

Dat betoogt buurteammedewerker en redacteur Werner van de Vrede in een scherp essay over zogenaamde ongedocumenteerden. 'Als het sociaal werk wegkijkt van waar de hulpvraag het grootst is, verliest ze haar bestaansrecht', zo stelt hij. Het nieuwe nummer staat geheel in het teken van een zeer actueel thema: het werken met vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. Met inspirerende bijdragen van wetenschappers, ervaringsdeskundigen en sociaal werkers.

Oproep: Schrijf over jouw ‘ene cliënt’

Welke cliënt is tot nu toe het meest bijgebleven en waarom? Schrijf ons over jouw 'ene cliënt'. Een aantal verhalen publiceren we de komende tijd in dit blad. Inspireer collega-sociaal werkers met je verhalen en zet het sociaal werk nog beter op de kaart. Doe mee en mail je bijdrage (maximaal 650 woorden).

Cultuur en gender: tegenpolen?

Moet je vanuit het oogpunt van sociale rechtvaardigheid rekening houden met cultureel verschil in genderrelaties? En moet je dan extra alert zijn op culturele praktijken die de rechten van vrouwen schaden? Deze vragen moeten altijd gesteld worden, betoogt Sawitri Saharso, ook al zijn ze niet eenvoudig te beantwoorden.