Home Nieuws

Nieuws

Special issue VSW – Eenzaamheid: fabels, feiten en lessen voor praktijk en beleid

‘Vergeten mensen: sociaal werkers zijn vaak de laatsten waarmee zij contact hadden’. Dat vertelt dichter en schrijver Joris van Casteren in het nieuwste nummer van het vakblad over een gelaagd maatschappelijk vraagstuk: eenzaamheid. Daarin ruim baan voor wetenschap, praktijk en maatschappelijke initiatieven. Van Casteren heeft veel respect voor verschillende vormen van sociaal werk. Hij is coördinator van Stichting De eenzame Uitvaart die overledenen zonder familie of netwerk een bijzonder saluut geeft met een gedicht. Voor de Volkskrant maakte hij er een mooie serie over. Lennie Haarsma interviewde hem.

Als de bodem onder je bestaan trilt

Volgens Richard de Brabander, eveneens gastredacteur en lector ecosociaal werk, kan het sociaal werk zich onmogelijk afzijdig houden van deze crisis, omdat het sterk verweven is met kwesties als sociale rechtvaardigheid, respect voor diversiteit, inclusie. We moeten daarvoor wel af van het idee dat de mens centraal staat, ook in het sociaal werk, zo betoogt hij in het hoofdartikel.

Wat lees je in het nieuwe nummer van Vakblad Sociaal Werk?

Het kritisch kunnen bevragen van beleidsstukken en je eigen werkroutines: dat is nodig als sociaal werker, zo stelt Sharon Stellaard in nieuw nummer van Vakblad Sociaal Werk. Stellaard kent de jeugdzorg van binnenuit en muntte de term boemerangbeleid onlangs in haar proefschrift. Tineke de Waard MSW interviewde haar. Het nieuwste nummer staat weer boordevol bijdragen over actuele én fundamentele vraagstukken in het sociaal werk.

‘Een mens illegaal? Sociaal werkers zijn geen verlengstuk van de staat’.

Dat betoogt buurteammedewerker en redacteur Werner van de Vrede in een scherp essay over zogenaamde ongedocumenteerden. 'Als het sociaal werk wegkijkt van waar de hulpvraag het grootst is, verliest ze haar bestaansrecht', zo stelt hij. Het nieuwe nummer staat geheel in het teken van een zeer actueel thema: het werken met vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. Met inspirerende bijdragen van wetenschappers, ervaringsdeskundigen en sociaal werkers.

Opvang Oekraïnse vluchtelingen. ‘Begin met een luisterend oor’

Sinds de oorlog in Oekraïne is uitgebroken, zijn een heleboel mensen vanuit dat land naar Nederland gevlucht. Zo ook naar een oud distributiecentrum in Gouda, waar onder anderen sociaal jeugdwerkers Jet Kraan (26) en Jan Groen (56) hen opvangen en psychosociale zorg bieden. 

VARIA

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima boden afgelopen 13 december 27 Nederlanders in Paleis Noordeinde een 'uitblinkerslunch' aan. Kersvers redactielid Redouan El Khayari was één van hen.

Het februarinummer van Vakblad Sociaal Werk is uit!

Sociale rechtvaardigheid bevorderen? Wat als rechtvaardigheid voor de één ten koste gaat van rechtvaardigheid voor de ander? Mensenrechten en sociale rechtvaardigheid handen en voeten geven als sociaal werker, stelt je soms voor ingewikkelde dilemma's. Zeker waar rechtvaardigheid, cultuur én gender in het geding zijn, schuurt het altijd. Dat betoogt Sawitri Saharso in het kersverse nieuwe, rijke nummer van Vakblad Sociaal Werk.

Sociaal Werker van het Jaar 2022 ‘Mensenrechten vormen de basis van het sociaal werk’

De Haagse Redouan El Khayari werd onlangs verkozen tot Sociaal Werker van het Jaar 2022. Hij beschouwt het als zijn missie het sociaal werk een wettelijk mandaat te geven. 'Daarmee versterken we onze positie aan de besluitvormingstafel. We doen niet zómaar wat!'

Varia

Op 1 januari 2022 zijn Maja Rocˇak (1981) en Mariël van Pelt (1972) gestart als duo lectoren aan het lectoraat Sociale Veerkracht van het instituut Sociale Studies van Fontys Hogescholen.

Over de uitstroom van sociaal werkers

Bijna de helft van de sociaal werkers overweegt een vertrek bij hun werkgever. In dit artikel analyseert Marc Hoijtink vertrekfantasieën van professionals als cognitieve vlucht, een vorm van stil verzet die dicht tegen coping aanzit. Als zoveel sociaal werkers op het punt staan hun loyaliteit op te zeggen, wat zegt dit dan over de huidige positie van sociaal werkers in de samenleving? En wat over de staat van het sociaal domein?