Home Nieuws

Nieuws

VARIA

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima boden afgelopen 13 december 27 Nederlanders in Paleis Noordeinde een 'uitblinkerslunch' aan. Kersvers redactielid Redouan El Khayari was één van hen.

Het februarinummer van Vakblad Sociaal Werk is uit!

Sociale rechtvaardigheid bevorderen? Wat als rechtvaardigheid voor de één ten koste gaat van rechtvaardigheid voor de ander? Mensenrechten en sociale rechtvaardigheid handen en voeten geven als sociaal werker, stelt je soms voor ingewikkelde dilemma's. Zeker waar rechtvaardigheid, cultuur én gender in het geding zijn, schuurt het altijd. Dat betoogt Sawitri Saharso in het kersverse nieuwe, rijke nummer van Vakblad Sociaal Werk.

Sociaal Werker van het Jaar 2022 ‘Mensenrechten vormen de basis van het sociaal werk’

De Haagse Redouan El Khayari werd onlangs verkozen tot Sociaal Werker van het Jaar 2022. Hij beschouwt het als zijn missie het sociaal werk een wettelijk mandaat te geven. 'Daarmee versterken we onze positie aan de besluitvormingstafel. We doen niet zómaar wat!'

Varia

Op 1 januari 2022 zijn Maja Rocˇak (1981) en Mariël van Pelt (1972) gestart als duo lectoren aan het lectoraat Sociale Veerkracht van het instituut Sociale Studies van Fontys Hogescholen.

Over de uitstroom van sociaal werkers

Bijna de helft van de sociaal werkers overweegt een vertrek bij hun werkgever. In dit artikel analyseert Marc Hoijtink vertrekfantasieën van professionals als cognitieve vlucht, een vorm van stil verzet die dicht tegen coping aanzit. Als zoveel sociaal werkers op het punt staan hun loyaliteit op te zeggen, wat zegt dit dan over de huidige positie van sociaal werkers in de samenleving? En wat over de staat van het sociaal domein?

Kijken en luisteren

Over suïcide en preventie zijn de afgelopen jaren diverse podcasts en televisieprogramma's gemaakt. Een keuze uit het aanbod:

Nieuws

Bijna één op vijf huishoudens in Nederland kampt met schulden. Die leiden in veel gevallen tot minder zelfvertrouwen en stress. Vaak belemmert schaamte mensen om actie te ondernemen. Mensen met ernstige financiële problemen zijn geneigd korte-termijnbeslissingen te nemen, waarmee ze hun situatie niet zelden alleen maar verslechteren. Een vicieuze cirkel dus, van armoede, schulden en schaamte.

Nieuws

Afgelopen 11 november werd op het symposium De Agenda van het Sociaal Werk de Van Dantzig-penning 2021 uitgereikt aan Ted Kloosterboer van de stichting Praat.

Nieuws

De verzorgingsstaat is bedoeld om voor iedereen een menswaardig bestaan mogelijk te maken. Maar diezelfde verzorgingsstaat toont zich ook vaak abstract, technocratisch en ver weg van mensen die hulp nodig hebben.