Home Magazine Interview

Interview

Van de sofa af, het groen in. Natuur als bron

Steeds meer ggz-instellingen en zorgverleners maken gebruik van de natuur in begeleiding en behandeling, in het kader van De groene GGZ. Een daarvan is Mondriaan GGZ in Zuid-Limburg. Bjorn Frissen: 'In de natuur maak je op een andere manier verbinding met mensen dan in de spreekkamer.'

Tussen gezond optimisme en gezond pessimisme. Een existentiële benadering van economie.

Sociaal werkers zijn onderdeel van een systeem dat afkoerst op de afgrond. Omdat zij degenen zijn die dat systeem draaiend houden, moeten ze in actie komen, vindt Kees Klomp. Als activist, onderzoeker en lector betekeniseconomie aan de Hogeschool Rotterdam wil hij maatschappelijke impact maken.

Een solide basismethodiek. ‘Zie sociaal werkers als psychosociale stressdeskundigen’

Geef sociaal werkers een gereedschapskist met degelijk gereedschap, en train hen om daarmee te werken, zegt Herman de Mönnink. Zo bevorder je beroepstrots en geef je het sociaal werk een duidelijk plek in de keten. Drie sociaal werkers reageren: hoe werkbaar is deze oplossing?

Promotieonderzoek ‘We houden elkaar in de tang’

Op 8 maart dit jaar promoveerde voormalig jeugdzorgwerker Sharon Stellaard aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op Boemerangbeleid, haar proefschrift over de aanhoudende tragiek in het passend onderwijs- en jeugdbeleid. VSW-redacteur Tineke de Waard interviewde Stellaard. 'Het gaat erom dat werkers zich bewust zijn van het beleidsfalen en in beweging komen.'

In Memoriam. Henk Geertsema

Afgelopen zomer overleed maatschappelijk werker en andragoog dr. Henk Geertsema (1954-2022). Henk Geertsema heeft veel voor de ontwikkeling van het Nederlandse sociaal werk betekend. Als maatschappelijk werker was hij werkzaam in de jeugdhulpverlening en jeugdbescherming, het algemeen maatschappelijk werk en als vrijgevestigde.

Anderen helpen met je verhaal. Mantelzorg en ervaringsdeskundigheid

MantelzorgNL behartigt de belangen van mantelzorgers en maakt daarbij veelvuldig gebruik van ervaringsdeskundigen. Die vervullen de rol van ondersteuner, beleidsbeïnvloeder, initiator van vernieuwing of deskundigheidsbevorderaar. 'Op een persoonlijk verhaal is niks af te dingen. Dat is van onschatbare waarde.'

‘Mantelzorger worden overkomt je’

Dian Mekkes is sociaal werker en werkt als mantelzorgconsulent bij het Buurtteam Amsterdam Centrum. Een interview over haar ervaringen met en visie op mantelzorgondersteuning. Wat zijn tips die zij sociaal werkers wil meegeven die in contact komen met een mantelzorger? 'Sta stil bij de impact die het op mensen heeft om lange tijd voor iemand anders te moeten zorgen.'

Het beroepsprofiel: een rondetafelgesprek

Het sociaal werk kent allerlei beroepsvarianten. Maar wat kenmerkt de sociaal werker eigenlijk? In het beroepsprofiel van de sociaal werker is dat nu beschreven. Dat schept duidelijkheid én kansen. 'Het maakt de beroepsgroep minder gevoelig voor welke beleidswind er waait.'

Interview ‘We staan in een rijke traditie’

Ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van de BPSW bracht de beroepsvereniging een boekje uit over de eigen geschiedenis. Die laat zien hoeveel invloed het sociaal werk heeft gehad op de maatschappij, vinden samenstellers Jos van der Lans en BPSW-directeur Jan Willem Bruins. 'Het professionele sociaal werk heeft een geschiedenis van meer dan een eeuw. Het aantal mensen dat door de jaren heen geholpen is, is ongekend.'

Sociaal Werker van het Jaar 2022 ‘Mensenrechten vormen de basis van het sociaal werk’

De Haagse Redouan El Khayari werd onlangs verkozen tot Sociaal Werker van het Jaar 2022. Hij beschouwt het als zijn missie het sociaal werk een wettelijk mandaat te geven. 'Daarmee versterken we onze positie aan de besluitvormingstafel. We doen niet zómaar wat!'