Home Magazine Interview

Interview

Sociaal Werker van het jaar 2023. ‘Ik vind beschikbaar zijn belangrijk’

Het afgelopen jaar voelde voor Yamina Ayadi alsof ze een duizelingwekkende reis maakte in een hogesnelheidstrein. Na versneld haar mbo-diploma in ontvangst te hebben genomen, werd ze genomineerd én verkozen tot sociaal werker van het jaar 2023. Een grote verrassing én erkenning voor haar inzet. Er was niet veel tijd om bij te komen van alle gebeurtenissen: na de zomer startte Yamina met een hbo-studie. Dat betekent, in combinatie met een gezin met drie kinderen en een baan voor vier dagen, een volle agenda.

‘Goede zorg vindt plaats in de relatie’

Glenn Helberg (Willemstad, 1955) is een Curaçaos-Nederlandse psychiater en activist. Hij zet zich onder andere in voor de positie van de queer community en de Antillianen in Nederland en heeft zich verdiept in de niet-westerse psychiatrie. In 2017 kreeg hij nationale bekendheid door zijn deelname aan Zomergasten en in 2021 publiceerde hij het boek Als ik luister. Werner van de Vrede sprak met Helberg over de staat van de gezondheidszorg en over wat daarin anders en beter zou kunnen en moeten. ‘Als we in de gezondheidszorg de relatie in plaats van het product centraal gaan stellen, zal dat tot effectievere en waarschijnlijk ook goedkopere zorg leiden.'

De brede benadering van Welzijn op Recept. Het samenspel van huisarts en welzijnscoach

Femke Tijmstra is huisarts in huisartsenpraktijk De Vondel, een duopraktijk met 4700 patiënten in Veghel (gemeente Meijerijstadt). Binnen Welzijn op Recept werkt ze samen met Esther de Bie, sociaal werker en welzijnscoach bij ONS Welzijn. Sjef van der Klein is sociaal werker en basistrainer Welzijn op Recept bij het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept. Gerda van Beek interviewde het drietal.

Socioloog Abram de Swaan. ‘Ik ben geïnteresseerd in dat wat niet gezegd wordt, maar er wel ís’

Abram de Swaan weet als geen ander zijn vakgebied te ontsluiten. Een gesprek over het blootleggen van verborgen gedachten, het verschil tussen empathie en sympathie, waarom samenleven ingewikkeld is en waarom hij zo blij is dat vrouwen 'het gedrag van kerels' niet langer pikken: 'Dat is mooi aan deze tijd.'

Nieuwe BPSW-bestuurders. ‘Er zou een staatssecretaris sociaal werk moeten komen’

Vorig jaar traden Arie de Vries en Redouan El Khayari toe tot het BPSW-bestuur. Wat moet volgens hen aandacht krijgen binnen de beroepsvereniging de komende jaren? Een dubbelinterview over het belang van het sociaal werk, vooruitgeschoven posten, kennisontwikkeling en urgente sociale kwesties.

Van de sofa af, het groen in. Natuur als bron

Steeds meer ggz-instellingen en zorgverleners maken gebruik van de natuur in begeleiding en behandeling, in het kader van De groene GGZ. Een daarvan is Mondriaan GGZ in Zuid-Limburg. Bjorn Frissen: 'In de natuur maak je op een andere manier verbinding met mensen dan in de spreekkamer.'

Tussen gezond optimisme en gezond pessimisme. Een existentiële benadering van economie.

Sociaal werkers zijn onderdeel van een systeem dat afkoerst op de afgrond. Omdat zij degenen zijn die dat systeem draaiend houden, moeten ze in actie komen, vindt Kees Klomp. Als activist, onderzoeker en lector betekeniseconomie aan de Hogeschool Rotterdam wil hij maatschappelijke impact maken.

Een solide basismethodiek. ‘Zie sociaal werkers als psychosociale stressdeskundigen’

Geef sociaal werkers een gereedschapskist met degelijk gereedschap, en train hen om daarmee te werken, zegt Herman de Mönnink. Zo bevorder je beroepstrots en geef je het sociaal werk een duidelijk plek in de keten. Drie sociaal werkers reageren: hoe werkbaar is deze oplossing?

Promotieonderzoek ‘We houden elkaar in de tang’

Op 8 maart dit jaar promoveerde voormalig jeugdzorgwerker Sharon Stellaard aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op Boemerangbeleid, haar proefschrift over de aanhoudende tragiek in het passend onderwijs- en jeugdbeleid. VSW-redacteur Tineke de Waard interviewde Stellaard. 'Het gaat erom dat werkers zich bewust zijn van het beleidsfalen en in beweging komen.'

In Memoriam. Henk Geertsema

Afgelopen zomer overleed maatschappelijk werker en andragoog dr. Henk Geertsema (1954-2022). Henk Geertsema heeft veel voor de ontwikkeling van het Nederlandse sociaal werk betekend. Als maatschappelijk werker was hij werkzaam in de jeugdhulpverlening en jeugdbescherming, het algemeen maatschappelijk werk en als vrijgevestigde.