Home Magazine Interview

Interview

In Memoriam. Henk Geertsema

Afgelopen zomer overleed maatschappelijk werker en andragoog dr. Henk Geertsema (1954-2022). Henk Geertsema heeft veel voor de ontwikkeling van het Nederlandse sociaal werk betekend. Als maatschappelijk werker was hij werkzaam in de jeugdhulpverlening en jeugdbescherming, het algemeen maatschappelijk werk en als vrijgevestigde.

Anderen helpen met je verhaal. Mantelzorg en ervaringsdeskundigheid

MantelzorgNL behartigt de belangen van mantelzorgers en maakt daarbij veelvuldig gebruik van ervaringsdeskundigen. Die vervullen de rol van ondersteuner, beleidsbeïnvloeder, initiator van vernieuwing of deskundigheidsbevorderaar. 'Op een persoonlijk verhaal is niks af te dingen. Dat is van onschatbare waarde.'

‘Mantelzorger worden overkomt je’

Dian Mekkes is sociaal werker en werkt als mantelzorgconsulent bij het Buurtteam Amsterdam Centrum. Een interview over haar ervaringen met en visie op mantelzorgondersteuning. Wat zijn tips die zij sociaal werkers wil meegeven die in contact komen met een mantelzorger? 'Sta stil bij de impact die het op mensen heeft om lange tijd voor iemand anders te moeten zorgen.'

Het beroepsprofiel: een rondetafelgesprek

Het sociaal werk kent allerlei beroepsvarianten. Maar wat kenmerkt de sociaal werker eigenlijk? In het beroepsprofiel van de sociaal werker is dat nu beschreven. Dat schept duidelijkheid én kansen. 'Het maakt de beroepsgroep minder gevoelig voor welke beleidswind er waait.'

Interview ‘We staan in een rijke traditie’

Ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van de BPSW bracht de beroepsvereniging een boekje uit over de eigen geschiedenis. Die laat zien hoeveel invloed het sociaal werk heeft gehad op de maatschappij, vinden samenstellers Jos van der Lans en BPSW-directeur Jan Willem Bruins. 'Het professionele sociaal werk heeft een geschiedenis van meer dan een eeuw. Het aantal mensen dat door de jaren heen geholpen is, is ongekend.'

Sociaal Werker van het Jaar 2022 ‘Mensenrechten vormen de basis van het sociaal werk’

De Haagse Redouan El Khayari werd onlangs verkozen tot Sociaal Werker van het Jaar 2022. Hij beschouwt het als zijn missie het sociaal werk een wettelijk mandaat te geven. 'Daarmee versterken we onze positie aan de besluitvormingstafel. We doen niet zómaar wat!'

‘Ik noem het met liefde “humeurkanker”.’

De achttienjarige Vroon Bouter was vijftien toen ze een dosis pillen nam die haar fataal had kunnen worden. Recent verscheen haar boek Humeurkanker - Over de spoken in mijn hoofd. Daarin vraagt ze aandacht voor psychische problemen van jongeren en het taboe op suïcidale gedachten. Een gesprek over boosheid, zelfdoding, het belang van je verhaal delen, lockdowns, veerkracht en een menswaardiger ggz.

Stichting 113 Zelfmoordpreventie. Licht en lucht in de tunnel brengen

Bij Stichting 113 Zelfmoordpreventie zitten dag en nacht tientallen medewerkers klaar om mensen met zelfdodingsgedachten te woord te staan. Een gesprek met vrijwilliger Frank Teunissen en klinisch psycholoog/manager Maryke Wolters-Geerdink. 'Wij zijn niet tegen de dood, maar wel als die uit eenzaamheid of radeloosheid voortkomt.'

Tegen de verkokering. Naar een geïntegreerd zorgsysteem

De ggz is een sterk afgebakend gebied waar professionals diagnoses stellen en aan specialistische symptoomreductie doen, maar zou in plaats daarvan drempelloos moeten samenwerken met het medische en het sociale domein, zegt psychiater en hoogleraar Jim van Os in zijn meest recente boek. 'Als je de sociale factor niet meeneemt in je werkwijze, blijft het dweilen met de kraan open.'

Het goede doen: in gesprek over beroepsethiek

Het verschijnen van de nieuwe Beroepscode voor professionals in sociaal werk is een mooie aanleiding om te onderzoeken wat beroepsethiek is en hoe je er als professional in je dagelijks werk mee kunt omgaan. Desiree Weyburg sprak erover met ethica Marita van Rijs (MvR) en maatschappelijk werker Bart van Abeelen (BvA).