Home Magazine Redactioneel

Redactioneel

Als de bodem onder je bestaan trilt

In het spookachtige, unheimische boek De filosofie van de apocalyps stelt filosofe Lisa Doeland dat het einde van de wereld zoals wij die kennen niet met een grote klap komt, maar sluipenderwijs. Niet door een botsende asteroïde, maar geleidelijk en door toedoen van onszelf. Als een soort langgerekte suïcide van mens en samenleving. Wie goed kijkt, ziet daarvan al langer tekenen. Werelden van dieren, insecten, planten en mensen, zoals van vluchtelingen in de Middellandse Zee: ze houden op te bestaan. De klimaatcrisis is daarom een existentiële crisis.

Bescheiden vernieuwingen

Misschien heeft u het in de gaten gehad. Anders dan gebruikelijk was het vorige nummer een themanummer. We breiden dit jaar het aantal themanummers uit van twee naar drie. Een belangrijk argument daarvoor is dat juist in een tijd van razendsnelle informatie-uitwisseling en nieuwsgaring, een vakblad zich onderscheidt door diepgang en inhoudelijke vertraging. Dat biedt bij uitstek de mogelijkheid om eens nadrukkelijk bij een thema stil te staan en voorbij de waan van de dag te komen, door een onderwerp vanuit verschillende perspectieven te belichten.

In de wachtkamer van de IND

Jantine Kriens, bestuurlijk aanjager Huisvesting statushouders, trok onlangs harde conclusies in haar eindrapportage Wind tegen tij. Al jaren geleden zou er in Nederland een opvangsysteem komen dat als het ware met de instroom mee ademt. De crisis van 2015, begin 2016 had ondubbelzinnig blootgelegd dat ontkenning van de realiteit tot grote problemen leidt. De wereld is op drift en vluchtelingen komen hiernaartoe. Het Rijk, de gemeenten, maar ook de provincies: alle bestuurlijke lagen moesten hun verantwoordelijkheid nemen. Daarvan is helaas niets terechtgekomen.

Botsende waarden?

Sociale rechtvaardigheid is al lange tijd een centraal uitgangspunt van sociaal werk. In de internationale definitie van sociaal werk komen we meer uitgangspunten tegen. Bijvoorbeeld het belang van mensenrechten en respect voor diversiteit. Zulke uitgangspunten staan netjes beschreven in het beroepsprofiel en opleidingsdocumenten, maar eenmaal in het wild, in de dagelijkse werkpraktijk, kunnen zulke kernwaarden al gauw botsen met de buitenwereld.

Zonder mantelzorgers draait Nederland in de soep

Mantelzorg: veel sociaal werkers krijgen beroepshalve met het onderwerp te maken. Zo ook sociaal werker Ria Mol uit de documentaire Kanaal Sociaal,onlangs uitgezonden op NPO 2. De makers ervan volgen in Deventer zes levens waarin de mantelzorger onmisbaar is.

Redactioneel. Najaar: veel te bespreken

Op 1 september is het zeventig jaar geleden dat het ministerie van Maatschappelijk Werk werd opgericht. Er ligt een lange weg tussen het ministerie van toen en het huidige ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Suïcide gaat ons allemaal aan

Voor dit nummer ter perse ging, maakten we het interview met Vroon Bouter, verderop in dit nummer, via LinkedIn al publiek. Vier dagen later was het document 7000 keer geopend. Zeker nu gebleken is dat tijdens de laatste lockdown één op de vijf jongeren wel eens suïcidale gedachten had, krijgt het onderwerp suïcide en preventie meer maatschappelijke aandacht. Gelukkig. Suïcide heeft impact.

Nooit meer terug naar normaal

Terug naar 'normaal'. We waren er bijna, eind februari. Wat had ik graag over de zegeningen ervan geschreven en ook over de andere kant van de medaille. Voor mensen met een kwetsbare gezondheid betekent het einde van de maatregelen immers allesbehalve een feestje. Wat had ik graag geestdriftig willen schrijven over de nieuwe website waarop ons mooie vakblad inmiddels te vinden is.

Redactioneel. Beroepsreputatie

Applaudisseren voor anderen kunnen sociaal werkers als de besten. Dat doen zij in hun dagelijkse werk op tal van manieren. Ze geven waardering of complimenten.

Schaamte: het andere vergif van armoede

Een paar cijfers uit onze hoofdstad. Volgens de dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) hebben zo'n 50.000 Amsterdammers schulden die zijzelf als problematisch beschouwen.