Home Magazine Redactioneel

Redactioneel

Botsende waarden?

Sociale rechtvaardigheid is al lange tijd een centraal uitgangspunt van sociaal werk. In de internationale definitie van sociaal werk komen we meer uitgangspunten tegen. Bijvoorbeeld het belang van mensenrechten en respect voor diversiteit. Zulke uitgangspunten staan netjes beschreven in het beroepsprofiel en opleidingsdocumenten, maar eenmaal in het wild, in de dagelijkse werkpraktijk, kunnen zulke kernwaarden al gauw botsen met de buitenwereld.

Zonder mantelzorgers draait Nederland in de soep

Mantelzorg: veel sociaal werkers krijgen beroepshalve met het onderwerp te maken. Zo ook sociaal werker Ria Mol uit de documentaire Kanaal Sociaal,onlangs uitgezonden op NPO 2. De makers ervan volgen in Deventer zes levens waarin de mantelzorger onmisbaar is.

Redactioneel. Najaar: veel te bespreken

Op 1 september is het zeventig jaar geleden dat het ministerie van Maatschappelijk Werk werd opgericht. Er ligt een lange weg tussen het ministerie van toen en het huidige ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Suïcide gaat ons allemaal aan

Voor dit nummer ter perse ging, maakten we het interview met Vroon Bouter, verderop in dit nummer, via LinkedIn al publiek. Vier dagen later was het document 7000 keer geopend. Zeker nu gebleken is dat tijdens de laatste lockdown één op de vijf jongeren wel eens suïcidale gedachten had, krijgt het onderwerp suïcide en preventie meer maatschappelijke aandacht. Gelukkig. Suïcide heeft impact.

Nooit meer terug naar normaal

Terug naar 'normaal'. We waren er bijna, eind februari. Wat had ik graag over de zegeningen ervan geschreven en ook over de andere kant van de medaille. Voor mensen met een kwetsbare gezondheid betekent het einde van de maatregelen immers allesbehalve een feestje. Wat had ik graag geestdriftig willen schrijven over de nieuwe website waarop ons mooie vakblad inmiddels te vinden is.

Redactioneel. Beroepsreputatie

Applaudisseren voor anderen kunnen sociaal werkers als de besten. Dat doen zij in hun dagelijkse werk op tal van manieren. Ze geven waardering of complimenten.

Schaamte: het andere vergif van armoede

Een paar cijfers uit onze hoofdstad. Volgens de dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) hebben zo'n 50.000 Amsterdammers schulden die zijzelf als problematisch beschouwen.

Zelfredzaamheid en die andere bezuiniging

Weet u het nog? In aanloop naar de decentralisering in 2015 was de aloude kritiek op het functioneren van de verzorgingsstaat weer helemaal terug van weggeweest: onbetaalbaar, problematisch, een sta-in-de-weg voor meer zelfredzaamheid in de samenleving.

Groen doen als je rood staat?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil dat de komende decennia iedereen in Nederland van het gas afgaat. Dat zijn acht miljoen huishoudens en bijna twee miljoen bedrijven. In beleidsjargon heet dat 'de energietransitie'.

Samen sturen: hoe doe je dat?

Dit themanummer gaat over samensturing in het buurthuis: een vorm van samenwerking tussen wijkbewoners, sociale professionals en overheid waarbij alle betrokkenen zeggenschap hebben.