Home Magazine Redactioneel

Redactioneel

Redactioneel – U vraagt. Wij ook.

Wie worstelt met mentale problemen, kan vanaf 2025 een ‘verkennend gesprek' krijgen, vergoed vanuit het basispakket.

Eenzaamheid is een sociaal vraagstuk

Vanuit Stichting De Eenzame Uitvaart krijgt schrijver Joris van Casteren te maken met mensen die alle contact met de medemens en de samenleving zijn kwijtgeraakt. Overleden mensen die - voor zover bekend - geen familie of vrienden hebben om de uitvaart voor hen te regelen.

Redactioneel – Continuïteit

Of het nu een sportteam, vrijwilligerswerk of een arbeidsorganisatie betreft: waar mensen samenwerken is continuïteit vaak belangrijk om idealen en doelen te realiseren.

Waarom we het over de toekomst van de zorg moeten hebben

In aanloop naar de verkiezingen waren er maar weinig politici die het erover wilden hebben: de zorg. Er komen flink meer ouderen bij die bovendien steeds ouder worden, de zogenaamde dubbele vergrijzing. Naar verwachting zal over ongeveer tien jaar 40 procent van de 75-plussers meer dan drie aandoeningen hebben.

Een ongelukkig onderscheid

Psychologie en sociologie zijn twee wetenschappelijke disciplines die een duidelijke plek hebben in de curricula van opleidingen social work en haar voorlopers. Psychologie is onder studenten vaak wat populairder dan sociologie. Toch lijkt sociologie voorzichtig de weg omhoog gevonden te hebben: de studentenaantallen aan universiteiten nemen de laatste tijd weer toe.

Als de bodem onder je bestaan trilt

In het spookachtige, unheimische boek De filosofie van de apocalyps stelt filosofe Lisa Doeland dat het einde van de wereld zoals wij die kennen niet met een grote klap komt, maar sluipenderwijs. Niet door een botsende asteroïde, maar geleidelijk en door toedoen van onszelf. Als een soort langgerekte suïcide van mens en samenleving. Wie goed kijkt, ziet daarvan al langer tekenen. Werelden van dieren, insecten, planten en mensen, zoals van vluchtelingen in de Middellandse Zee: ze houden op te bestaan. De klimaatcrisis is daarom een existentiële crisis.

Bescheiden vernieuwingen

Misschien heeft u het in de gaten gehad. Anders dan gebruikelijk was het vorige nummer een themanummer. We breiden dit jaar het aantal themanummers uit van twee naar drie. Een belangrijk argument daarvoor is dat juist in een tijd van razendsnelle informatie-uitwisseling en nieuwsgaring, een vakblad zich onderscheidt door diepgang en inhoudelijke vertraging. Dat biedt bij uitstek de mogelijkheid om eens nadrukkelijk bij een thema stil te staan en voorbij de waan van de dag te komen, door een onderwerp vanuit verschillende perspectieven te belichten.

In de wachtkamer van de IND

Jantine Kriens, bestuurlijk aanjager Huisvesting statushouders, trok onlangs harde conclusies in haar eindrapportage Wind tegen tij. Al jaren geleden zou er in Nederland een opvangsysteem komen dat als het ware met de instroom mee ademt. De crisis van 2015, begin 2016 had ondubbelzinnig blootgelegd dat ontkenning van de realiteit tot grote problemen leidt. De wereld is op drift en vluchtelingen komen hiernaartoe. Het Rijk, de gemeenten, maar ook de provincies: alle bestuurlijke lagen moesten hun verantwoordelijkheid nemen. Daarvan is helaas niets terechtgekomen.

Botsende waarden?

Sociale rechtvaardigheid is al lange tijd een centraal uitgangspunt van sociaal werk. In de internationale definitie van sociaal werk komen we meer uitgangspunten tegen. Bijvoorbeeld het belang van mensenrechten en respect voor diversiteit. Zulke uitgangspunten staan netjes beschreven in het beroepsprofiel en opleidingsdocumenten, maar eenmaal in het wild, in de dagelijkse werkpraktijk, kunnen zulke kernwaarden al gauw botsen met de buitenwereld.

Zonder mantelzorgers draait Nederland in de soep

Mantelzorg: veel sociaal werkers krijgen beroepshalve met het onderwerp te maken. Zo ook sociaal werker Ria Mol uit de documentaire Kanaal Sociaal,onlangs uitgezonden op NPO 2. De makers ervan volgen in Deventer zes levens waarin de mantelzorger onmisbaar is.