Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Redactioneel – Continuïteit

Of het nu een sportteam, vrijwilligerswerk of een arbeidsorganisatie betreft: waar mensen samenwerken is continuïteit vaak belangrijk om idealen en doelen te realiseren.
Foto: Riëtte Duynstee
Dat geldt ook voor de redactie van een tijdschrift. Een redactie heeft een collectief geheugen en specialisten nodig. Annemarie Meijers heeft zich jarenlang als redactielid voor dit vakblad ingezet en neemt afscheid met een laatste bijdrage in dit nummer. Als juriste die middenin in de werkpraktijk staat, verzorgde zij de rubriek Wetten & Regels. Op het gebied van juridische thema’s was zij het geheugen van het vakblad, samen met Lennie Haarsma, met wie ze de rubriek afwisselde (ter geruststelling: Lennie blijft). In haar bijdragen heeft Annemarie vaak aandacht voor de idealen die achter wetten en regels schuilgaan, veelal met oog voor historie. Ook in haar laatste bijdrage analyseert ze, geheel in stijl, de Wams (ofwel de Wet aanpak meervoudige problematiek) in het sociaal domein. Het beleid van de integrale aanpak die beoogd werd met de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 is nog geen realiteit. Om hulpverleners betere tools te geven en hen bij de uitwisseling van persoonsgegevens tegemoet te komen, is een nieuwe wet in de maak, al ligt de behandeling ervan stil tot er een nieuw kabinet is. Als redactie bedanken wij Annemarie nog eens nadrukkelijk voor haar deskundige bijdragen en jarenlange toewijding.

Over het gat tussen idealen en de weerbarstige praktijk gaan meer bijdragen in dit nummer. Zo maken Jan Dirk de Jong en Nienke de Wit zich zorgen over jongeren die een groot risico lopen af te glijden in de criminaliteit, doordat zij in een preventiegat vallen tussen regulier jongerenwerk en gespecialiseerde jeugdzorg. Wat betekent dit voor sociaal werkers die direct of indirect met deze doelgroep te maken hebben? Thirza Kunnen en Jeroen Knevel schrijven over het Meldpunt Vreemdelingendetentie en hoe medewerkers daar zien hoe de Nederlandse overheid mensenrechtenschendingen in de praktijk onder het tapijt veegt. In dit nummer ook aandacht voor de weerbarstige praktijk van cultureel sensitief werken, de gesloten jeugdzorg en sociaal werk in tijden van oorlog. Net als Redouan el Khayari in zijn column gaat sociaal werker van het jaar 2023 Yamina Ayadi in op de verkiezingsuitslag. Yamina hamert daarnaast op het belang van presentie en continuïteit in de relatie tussen hulpverleners en de mensen die zij helpen. Dat is beslist koren op de molen van sociaal werkers Hanneke Lugtenberg en Ellis Hegeman, die in dit nummer vertellen over hun werk in en liefde voor de gehandicaptenzorg. Ook daar draait het om langdurige relaties, zo leren we. Wat zou het mooi zijn als er op zoveel mogelijk werkplekken in de verzorgingsstaat meer continuïteit komt. Opdat een nieuw kabinet daar snel werk van moge maken.

Marc Hoijtink
Hoofdredacteur