Home Magazine Onderzoek

Onderzoek

In samenspraak beslissen

In de wereld van jeugdhulp en onderwijs is toenemend aandacht voor 'shared decision making'. Maar hoe voer je in een cultuur waarin relaties veelal ongelijkwaardig zijn, een gelijkwaardig gesprek? Ga dan uit van de principes van cocreatie, betogen Linda van Laarhoven en Huub Purmer.

Zorgtaken draaglijk houden

Een groot deel van de Nederlandse bevolking verleent mantelzorg aan familie, vrienden of buren. Waar zowel zorgverlener als -ontvanger deze manier van zorgverlening vaak positief beoordelen, heeft de steeds groter wordende druk die op mantelzorgers gelegd wordt ook keerzijden. Judith Bom deed onderzoek naar de mogelijk negatieve gevolgen van mantelzorg verlenen en bespreekt oplossingsrichtingen om de zorgtaken bij mantelzorg draaglijk te houden.

Sociaal werk wekt vertrouwen

Zowel burgers als collega-professionals ervaren sociaal werkers nog altijd als betrouwbaar en helpend, zo wijst een onderzoek van de Tintengroep uit. Die uitkomst is verrassend in een tijd waarin wantrouwen in de overheid eerder regel dan uitzondering is.

Signaleren, aanpakken en daarmee erger voorkomen

Suïcide is op dit moment de meest voorkomende doodsoorzaak onder jongeren. Wat zijn de belangrijkste risicofactoren daarbij? De auteurs brachten het in kaart aan de hand van een 'psychosociale autopsie': een onderzoek waarvoor ze ouders, vrienden, leerkrachten en hulpverleners van de overleden jongeren interviewden. Hieronder een samenvatting van hun bevindingen.

Een vertrouwd gezicht in de wijk

In Deventer wordt sinds enige tijd geëxperimenteerd met zogeheten 'buurtconciërges'. Onderzoek naar deze vernieuwende manier van preventief werken stemt optimistisch.

Laveren tussen beleid en burger

Sociaal werkers moeten beleid implementeren conform wet- en regelgeving én responsief zijn naar hun cliënten. Hoe bewegen ze zich tussen rationele besluiten, morele overwegingen en eigen opvattingen over wat een goed leven is? En wat is de invloed van organisatiecultuur daarop?

Project Zakg€ld

Carinda Jansen is betrokken bij actie-onderzoek waarbij ouders met weinig geld leren hun kinderen goed met geld te laten omgaan. Een verslag.

Praten over een beladen thema

Zorgprofessionals weten doorgaans weinig van de problematiek van moeders met een kind uit seksueel geweld en vinden het een lastig onderwerp om te bespreken. Vroege signalering en bespreekbaar maken zijn echter nodig voor de juiste hulp.

Geen aanjagers, maar bruggenbouwers

Alom wordt bepleit dat opbouwwerkers proactief en toekomstgericht een rol op zich nemen in de overgang naar duurzame energiebronnen. Maja Rocˇak & Chantal van Lieshout bevroegen opbouwwerkers hierover en concluderen dat de energietransitie voor hen geen prominent thema is.

‘Ze moeten leren omgaan met diversiteit’

Sociaal werkers in buurthuizen hebben als beleidsopdracht te werken aan inclusie van bewoners met uiteenlopende achtergronden. Soms zetten ze daarbij te geforceerd in op menging van etnische groepen en dit kan resulteren in juist meer sociale afstand, laat onderzoek van Fenneke Wekker zien. De auteur pleit voor minder inclusie-druk op sociaal werkers en herwaardering van homogeniteit bij het creëren van gemeenschappen.