Home Magazine Casuïstiek

Casuïstiek

Onbegrip van collega’s. ‘Bij momenten voel ik me erg alleen in het team’

‘Sinds een jaar of zeven werk ik als sociaal werker binnen een welzijnsorganisatie met een hulpaanbod voor sekswerkers in onze regio. Voor wie dat niet weet: sekswerk is een verzamelterm voor alle seksuele/erotische diensten die mensen leveren tegen betaling van geld of goederen. Hieronder vallen ‘full service sekswerk' of ‘direct sekswerk', waarbij er sprake is van fysiek contact met de klant, maar bijvoorbeeld ook betaald webcammen, werken in een BDSM-studio, het bieden van erotische massages, sugar dating en ruilseks.

Omgaan met ouderverstoting. ‘Wat te doen met kinderen die hun moeder niet meer willen zien?’

‘In een gezin waar de ouders nog bij elkaar waren, is er een geweldsincident geweest, waarvan de kinderen ook getuige waren. Moeder gebruikte geweld tegen vader. Vader is inmiddels hertrouwd en de drie kinderen, in de basisschoolleeftijd, wonen bij hem. Een tijdje geleden hebben de kinderen hun vader verteld dat hun moeder hen, als zij haar bezoeken, soms mishandelt. Sindsdien houdt hij zijn kinderen ondanks de bezoekregeling thuis. Dat duurt nu al maanden.

‘Moeten we blij zijn met al die doorverwijzingen?’

Enkele jaren geleden zijn we in onze gemeente begonnen met Welzijn op Recept (WoR). Dat houdt in dat huisartsen en soms ook andere verwijzers iemand geen medicijnen voorschrijven, maar doorverwijzen naar een welzijnscoach. Vaak gaat het daarbij om mensen die geregeld bij de huisarts komen met vage klachten en waarvan de huisarts vermoedt dat er eigenlijk iets anders speelt, eenzaamheid bijvoorbeeld, of geen zinvolle dagbesteding hebben.

Coaching bij echtscheidingen. ‘Hoe herstel ik het vertrouwen van de ex-partners?’

'Sophie ontmoette Amir op een strandvakantie in Marokko in 2018. Ze werden verliefd en trouwden al snel. De eerste periode van hun huwelijk woonden zij in Agadir, waar Amir een goede baan had. Na een jaar werd Rayan geboren. Maar al kort na de geboorte ontstonden er spanningen.

De energietransitie als sociaal proces. Tussen hoge ambitie en kleine successen

'Het klimaat verandert door menselijk handelen en de wereld dendert op een catastrofe af. Dat gaat iedereen aan en dus ook mij. Dat brengt me bij een dilemma: hoe gedraag ik me, hoe groot is mijn ecologische voetafdruk, wat draag ik zelf bij aan de opwarming? En hier op aansluitend: welke verantwoordelijkheid neem ik hiervoor in mijn privéleven én mijn werk?

Meewerken aan onderzoek. ‘Telkens weer de vraag of we een blik kinderen willen opentrekken’

'Sinds anderhalf jaar werk ik voor Stichting Dock als sociaal makelaar jeugd in Utrecht. Wekelijks organiseer ik een open activiteit in een nieuwe wijk, waar de voorzieningen voor kinderen verder ontbreken. Bij gebrek aan een eigen ruimte zitten we tijdelijk in een school. Van daaruit probeer ik de sociale cohesie in de wijk op gang te brengen. Ik heb een Kinderraad opgezet en onderhoud contacten met alle scholen in de wijk.

‘Hoe gaan we om met de steeds hogere eisen van gemeenten?’

'Als landelijk beleidsmedewerker bij VluchtelingenWerk Nederland lobby ik voor een goede integratie van vluchtelingen: huisvesting statushouders, inburgering en maatschappelijke begeleiding. Sinds de nieuwe inburgeringswet is de uitvoering hiervan bij gemeenten komen te liggen. Dat brengt met zich mee dat zij soms hogere eisen gaan stellen aan het werk dat wij als maatschappelijke organisaties leveren.

‘Hij zegt nu steeds dat ik incompetent ben’

Sinds enkele maanden werk ik als maatschappelijk werker in de ambulante ggz. In mijn taken als behandelaar ben ik een verlengstuk van de psychiater die als regiebehandelaar de eindverantwoordelijke is. Ik ben hierbij degene die het behandelplan opstelt en uitvoert, de psychiater geeft waar nodig feedback en past aan en stuurt bij als iets niet naar wens verloopt. Niet lang geleden is een collega per direct vertrokken wegens een conflict met de psychiater en wegens gebrek aan mankracht is vrijwel haar hele caseload op mijn schouders terechtgekomen.

‘Hij verviel meteen weer in zijn oude gedrag’. Mismatch mantelzorgers en wijkteam

'Ik werk in de ggz en heb twee kinderen uit een eerdere relatie, mijn partner heeft één zoon, Abel. In de loop van zijn puberteit werd duidelijk dat hij ADD heeft, dyspraxie en vermoedelijk een vorm van autisme. Van een diagnose op dat gebied is het nooit gekomen, omdat Abel het op een bepaald moment beu was etiketten te krijgen opgeplakt. Maar het was voor ons zonneklaar dat hij extra ondersteuning nodig had om tot een volwassen en autonoom mens uit te groeien'.

‘Door aanhoudende strijd komen oplossingen niet van de grond’

'Als IAG-gezinsbehandelaar werk ik, op basis van vrijwilligheid, in een gezin dat bestaat uit moeder, stiefvader en een veertienjarige zoon. Vader heeft zijn eigen gezin en met zijn nieuwe partner heeft hij meerdere kinderen. Het contact tussen zoon en vader is recent opgestart. Na jaren van afwezigheid van vader zijn er op initiatief van beide ouders weer omgangsafspraken gemaakt. Vader heeft geen gezag, dit heeft de rechtbank hem een aantal jaren geleden afgenomen. De reden daarvoor was, in het kort, dat vader heel wisselende betrokkenheid had bij zijn zoon en dit een grote weerslag op de jongen had.