Home Magazine Beschouwing

Beschouwing

Klimaatrechtvaardigheid. Een koloniaal en sociaal issue

De klimaatdiscussie gaat vaak over broeikasgassen, hittegolven en zonnepanelen. Volgens Shivant Jhagroe heeft de klimaatcrisis een koloniale geschiedenis en kunnen we die daarom niet los zien van raciaal en sociaal onrecht.

De jeugdbescherming ontketenen

De jeugdbeschermingsketen in Nederland kent veel schakels. Het is misschien wel de langste ter wereld. Dat is niet altijd zo geweest. In dit artikel beschrijft Adri van Montfoort de werking van de keten in de huidige situatie en verkent hij de geschiedenis. Hij pleit voor een herontwerp en een herwaardering van sociaal werk als kern van de jeugdbescherming.

Eerder signaleren

Werkgevers schatten in dat ongeveer een derde van hun werknemers zorgen hebben over hun financiële situatie. Werknemers met schulden zijn kwetsbaar omdat zij zich vaker ziekmelden, zich niet kunnen concentreren op hun werk en continu stress ervaren. Hoe kan het bedrijfsmaatschappelijk werk werknemers en werkgevers vroegtijdig ondersteunen bij problematische schulden?

‘Ik had eigenlijk alleen wat liefde nodig’

Dak- en thuislozen worstelen dikwijls met grote levensvragen en vragen zich zelfs vaak af of het nog wel zin heeft om door te leven. Gesprekken over zingeving en doodwensen worden echter zelden gevoerd. Docent en filosoof Rutger van Eijken zocht uit hoe dat kan.

Afstand geboden

Sociaal werk is een cruciaal beroep; het is nodig om de maatschappij te laten draaien, zo bepaalde het kabinet aan het begin van deze viruscrisis. Dat betekent dat we doorwerkten, toen veel andere sectoren stilvielen. Toen de fitness dichtging en de evenementen afgelast werden, stonden sociaal werkers nog in de wijk en op de afdeling. Ook toen de kappers niet meer mochten werken en de cafés dicht gingen, werkten de sociaal werkers door, hoewel steeds vaker vanuit huis. Hoe ging dat met afstand houden, volgens de maatregels, en toch nabij zijn? En hoe was dat voor sociaal werkers die direct met corona te maken hadden? Een reportage van eind april.

Ggz-agogen, jullie zijn nodig!

Om herstelgericht werken en ambulantisering in de ggz echt vorm te geven, is de ggz-agoog onmisbaar, zo betoogt Arie Hordijk. Zij vormen de verbindende schakel met het ‘gewone’ leven en bieden tegenwicht tegen de stoornisgericht aanpak.

Hervinden van de professionele stem

De professionals samenlevingsopbouw en jeugd & gezin van Stichting Trajekt realiseerden zich dat hun eigen professionele logica en praktijken onder druk kwamen te staan, waardoor ze als het ware hun eigen stem aan het verliezen waren. Via hun eigen verhalen uit de praktijk vormden zij een kader voor professionalisering en profilering.
Abonneren