Home Magazine Groen

Groen

Natuurlijk herstel

De mate waarin we verbonden zijn met anderen heeft een grote impact op ons welzijn. Dat geldt ook voor de mate waarin we verbonden zijn met de natuur. We leven in tijden van verstedelijking, digitalisering en onzekerheid. Daarom pleiten wij voor een geestelijke gezondheidszorg waarin natuur en zorg meer worden geïntegreerd. En waarin mensen met een psychische kwetsbaarheid ondersteuning krijgen om in de natuur een hulpbron te vinden.
Abonneren