Home Magazine Opinie

Opinie

Terug naar de basis

Inmiddels is de coronacrisis bijna een jaar oud. Het sociaal werk is in deze crisis op meerdere fronten essentieel gebleken. En het zal in de toekomst hard nodig blijven.

Lijden

Als kind wilde ik gelukkig worden, alleen ging dat mij niet zo goed af. Met vallen en opstaan heb ik geleerd dat ook lijden bij mijn leven hoort. In plaats van weg te lopen voor nare ervaringen en emoties, weet ik nu hierbij stil te staan en lijden toe te laten. Dat is geen gemakkelijk proces, maar ik ben blij dat ik het aangegaan ben. Het heeft mij gemotiveerd om in de zorg te gaan werken. Vanuit mijn eigen ervaringen, wil ik nu anderen ondersteunen in het toelaten van lijden.

Historie

Niet alleen inhoudelijke kennis, ook historische kennis maakt sociaal werkers goede professionals. Docent sociaal werk Clarinda van Lunteren vertelt waarom de geschiedenis van je vak je een goede sociaal werker in de hedendaagse maatschappij maakt.

Een sterk merk

Hoe kunnen we met een gemeenschappelijke beroepsidentiteit sociaal werk sterker neerzetten en uitdragen, zo vroeg Jan Willem Bruins zich af in het vorige nummer. Kunnen pleegzorgwerkers, bedrijfsmaatschappelijk werkers, raadsonderzoekers, jeugdbeschermers en jeugd- & gezinsprofessionals zich voegen naar de overkoepelende beroepsnaam ‘sociaal werker’? En willen zij zich onder de BPSW als beroepskoepel verenigen? Thomas Heyman reageert en pleit voor sociaal werk als sterk merk.

Claim je professie

Uitholling of erosie van ons beroep? Jan Willem Bruins deed een oproep om mee te denken over de identiteit van het beroep. Die erosie ervaren wij als maatschappelijk werkers in Katwijk bij de Poli Huntington van Topaz niet. Aangezien wij trotse maatschappelijk werkers zijn in een multidisciplinaire context, willen we graag ons steentje bijdragen aan dit debat door te laten zien wat we doen.
Abonneren