Home Magazine Boeken

Boeken

BOEKEN

Zes tot tien procent van alle Nederlanders heeft last van slapeloosheid, maar bij mensen met een psychiatrische problematiek ligt dat op ongeveer vijftig procent.

Boeken

Aanpak van eenzaamheid en isolement Door Lennie Haarsma, redactielid Hoewel verschenen in 2015, is de publicatie van de WMO-werkplaatsen over eenzaamheid ook anno 2024 nog zeer bruikbaar. Dit werkb...

Boeken

De Jeugdwet van 2015 benadrukt het belang van ruimte voor professionals om maatwerk te kunnen leveren, uitgaande van hun professionele autonomie.

Boeken

Als er al een moment is om zevenmijlslaarzen aan te trekken en een nieuwe weg in de slaan, dan is het nu. Het is tijd om voortvarend stappen te zetten in de richting van structurele veranderingen van ons zorgsysteem.

Boeken

De auteur is sociaal werker én ethicus, een boeiende combinatie die mooi in dit boek tot uitdrukking komt. Zij definieert professionele autonomie als het zelfstandig en onafhankelijk beslissen over de 'goede' handelingsrichting, of dat nu een interventie, een advies of een ingrijpend besluit is. Deze professionele autonomie is nodig om zorgvuldig te kunnen handelen.

Boeken

'Een rechtvaardige samenleving in de 21e eeuw houdt rekening met iedereen die nu op aarde leeft alsook met de toekomstige generaties, net zoals ze het andere leven in de biosfeer naar waarde schat.' Een kernachtig citaat uit het boek Het ecologisch kompas van Dirk Holemans, coördinator van denktank Oikos. Dit boek getuigt van zijn onderzoek naar de transitie naar een sociaalecologische samenleving, zoekt naar oplossingen en beschrijft samen met andere auteurs mogelijkheden om te komen tot bescherming van onze aarde, in de meest brede zin.

BOEKEN

Sociaal Werk is een mensenrechtenberoep. Al vóórdat de rechten van de mens werden gegrondvest in internationale verdragen, stonden sociaal werkers voorop in de strijd voor politieke- en burgerrechten.

BOEKEN

Dit boek vertelt het aangrijpende verhaal van Mardjan Seighalli zij ontvluchtte Iran en knokte voor een zinvol bestaan hier in Nederland. Mardjan was 14 toen de Iraanse Revolutie uitbrak. Ze werd actief voor de Volksmoedjahedien, een oppositiepartij die in 1981, net als vele andere progressieve partijen, door Khomeini tot vijand van God werd verklaard.

BOEKEN

Dirk De Wachter - psychiater-psychotherapeut, zelf benoemd 'verdrietdokter' en bestsellerauteur - is een bekende Vlaming geworden door zijn veelvuldige tv-optredens, boeken en interviews. Nu is hij geconfronteerd met een levensbedreigende ziekte.

BOEKEN

Hartenkreten van mantelzorgers is een vuistdik boek waarin mantelzorgers openhartig spreken over de zorg die zij hebben/hadden voor een naaste en de kwetsbaarheid waarin zij zich bevinden. Zij nemen je mee in hun uiteenlopende ervaringen: hun liefde voor de betreffende persoon, hun zorg en zorgen, hun uitputting en veerkracht, hun machteloosheid en hun drijfveren. Dit boek is het resultaat van een onderzoek van vijftien jaar en dat is terug te zien aan de gedegenheid, deskundigheid en waardigheid van zowel de theoretische beschrijvingen als de indringende praktijkverhalen.