Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Boeken

Aanpak van eenzaamheid en isolement

https://static-content.springer.com/image/art%3A10.1007%2Fs12459-024-1977-y/MediaObjects/12459_2024_1977_Fig1_HTML.jpg
Door Lennie Haarsma, redactielid
Hoewel verschenen in 2015, is de publicatie van de WMO-werkplaatsen over eenzaamheid ook anno 2024 nog zeer bruikbaar. Dit werkboek richt zich op vrijwilligers en professionals om elkaar te helpen bij de ondersteuning van mensen die kampen met eenzaamheid of sociaal isolement. Naast veel bestaande informatie over signaleren en het bespreekbaar maken van problemen, beschrijft het werkboek een lokale werkwijze die zich vooral richt op de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement. De focus ligt op het (leren) luisteren naar de persoon en vervolgens het samen bepalen van de volgende stappen. Door nauw aan te sluiten bij de persoon zelf is de kans op een effectieve interventie immers het grootst.

De begrippen ‘eenzaamheid’ en ‘sociaal isolement’ worden helder uitgelegd. Bij eenzaamheid gaat het over de subjectieve beleving van het gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties, vaak onderverdeeld naar emotionele, sociale en existentiële eenzaamheid. Bij sociaal isolement gaat het om iemand die sociaal geïsoleerd is doordat de persoon weinig of geen (betekenisvolle) contacten heeft.

Het werkboek bepleit een gefaseerde aanpak van eenzaamheid of sociaal isolement. De fases bestaan uit het herkennen van eenzaamheid of sociaal isolement, dit bespreekbaar maken, luisteren naar iemands persoonlijke situatie en mogelijke oorzaken onderzoeken, op zoek gaan naar wensen en talenten, mensen ondersteunen in te ondernemen acties en regelmatig terug- en vooruitblikken. Werken in netwerken is belangrijk: door lokale samenwerking kun je eenzame of sociaal geïsoleerde personen ondersteunen. Daarbij is van groot belang dat vrijwilligers en professionals elkaar kennen.
Voor het bespreekbaar maken van eenzaamheid of sociaal isolement is naast diverse handvatten een mooi instrument over vooroordelen ontwikkeld. Immers aannames als ‘eenzaamheid hoort bij het leven’ en ‘eenzaamheid is iets voor oudere mensen’ zullen weinig productief zijn. Het belang van luisteren en aandacht hebben voor het verhaal van de persoon is groot. Daar horen bekende gespreksvaardigheden bij als open vragen stellen en stiltes laten vallen. Door op zoek te gaan naar wensen en (verborgen) talenten van de persoon zelf zal die eerder in actie komen en zullen zelfwaardering en zelfvertrouwen groeien. Als het gaat om ondersteuning en activeren kan het maken van een persoonlijk plan van nut zijn. Door terug- en vooruit te blikken wordt de persoon geholpen te bekijken of de situatie verbeterd is en wat mogelijk volgende stappen zijn.
In de eerste bijlage is een trainershandleiding opgenomen voor zes bijeenkomsten in een groep van maximaal vijftien deelnemers. Iedere bijeenkomst wordt concreet beschreven, inclusief tijdsindeling en opdrachten. De tweede bijlage beschrijft effectonderzoek in zes trainingsgroepen in Nijmegen, Enschede, Lelystad, Woudenberg, Groningen en Beilen.
Voor zowel professionals als vrijwilligers biedt Eenzaam ben je niet alleen nuttige achtergrondinformatie, heldere werkvormen en reflectiemomenten. Goed bruikbaar in het beroepsonderwijs om personen die eenzaam zijn of in sociaal isolement verkeren, te ondersteunen.
Heessels, M., e.a. (2015).
Eenzaam ben je niet alleen – Samen werken aan een nieuwe blik op eenzaamheid en sociaal isolement WMO-werkplaatsen (2015, 92 pp.) Te bestellen of downloaden
via
www.​movisie.​nl

Lepra van de 21e eeuw

https://static-content.springer.com/image/art%3A10.1007%2Fs12459-024-1977-y/MediaObjects/12459_2024_1977_Fig2_HTML.jpg
Door Lennie Haarsma, redacteur Vakblad Sociaal Werk
Joris van Casteren is gefascineerd door het thema eenzaamheid. ‘Zes weken lag ik in een couveuse. Mijn ouders konden vanuit de verte, vanachter een glazen wand, naar mij kijken. Dubbelglas tussen mij en de wereld, dat is altijd zo gebleven.’ Dat is duidelijk: het thema eenzaamheid komt in verschillende gedaanten in al zijn boeken naar voren. Denk aan Moeders lichaam en Het been in de IJssel.
In 2021 schreef Van Casteren Eenzaamheid, wat hij opdroeg ‘aan alle eenzamen, waar ook ter wereld.’ Het was coronatijd en de kranten stonden vol met de gevolgen van de pandemie voor met name de meest kwetsbaren in onze samenleving. Het boek gaat over de eigen ervaring van de schrijver met eenzaamheid, over hoe eenzaamheid in tijden van corona nog pregnanter werd en over de invloed van kapitalisme en secularisatie op eenzaamheid.

Het boek begint in de zomer van 2018 in Brussel, als er voor de schrijver een eind komt aan zijn eigen eenzaamheid doordat hij zijn liefde Sara ontmoet, een celliste uit Philadelphia. Die eenzaamheid relativeert hij meteen: ‘Welbeschouwd was het een eenzaamheid van niks, alleen al vanwege mijn twee kinderen. Maar die waren slechts de helft van de week bij mij, en met het klimmen van hun jaren minder goed bruikbaar als troostdieren.’ Het boek eindigt als Sara een jaar naar China gaat: ‘In gedachten sta ik al op een vliegveld, zo’n vliegveld dat Kapuscinski beschreef. Daar gaat ze, door de douane, cello op de rug. Onvermijdelijk, maar zo verdrietig. Mijn wereld verschrompelt tot vertrouwde proporties. Welkom terug, eenzaamheid.’

Eenzaamheid is een rijk boek. Niet in de laatste plaats omdat Van Casteren op verschillende manieren schrijft over het verschijnsel. Hij doet dit aan de hand van literaire bespiegelingen, zoals met een treffend citaat van Martinus Nijhoff: ‘Moest ik tot zo’n verlatenheid geraken/ Oud worden, aan eenzame tafels zitten.’ Ook het boek Tegen de keer van Huysmans is zo’n inspiratiebron, waarin hij de hoofdpersoon en kluizenaar Des Esseintes zou willen zijn: ‘Ik wenste een ascetisch bestaan, mijn toekomstige huis moest zijn als de kluizenaarswoning van Des Esseintes: een knusse, behaaglijk warme, roerloze ark, waarin ik een wijkplaats zou vinden voor de onophoudelijke stroom van menselijke dwaasheid.’ Een andere invalshoek die Van Casteren kiest, is eenzaamheid in deze tijd te zien als ‘lepra van de 21e eeuw’: ‘Eenzaamheid trekt zich op rond personen die, al dan niet door eigen toedoen, op een zijspoor zijn beland. Het is een paradoxale ziekte die in de westerse wereld, gekenmerkt door losse gezinsstructuren en een grote mate aan individuele vrijheid, een rijke voedingsbodem vindt. Terwijl door stedengroei meer mensen dan ooit in elkaars nabijheid verkeren, brokkelt de gemeenschapszin en onderlinge verbondenheid af. Terwijl de mogelijkheden tot communiceren oneindig zijn en alom beschikbaar, lijkt het in levenden lijve groeten van een buurman veel minder een vanzelfsprekendheid.’
Als coördinator van Stichting De Eenzame Uitvaart schrijft Van Casteren over de werelden van eenzame mensen, die voor veel anderen vaak onzichtbaar zijn. In het interview elders in dit themanummer vertelt hij hoe hij een aantal van hen via de stichting alsnog een gezicht geeft.
Casteren, J. van (2021)
Eenzaamheid Amsterdam, Uitgeverij De Bezige Bij, (128 pp., €17,99)

Verschralende verbindingen

https://static-content.springer.com/image/art%3A10.1007%2Fs12459-024-1977-y/MediaObjects/12459_2024_1977_Fig3_HTML.jpg
Door Else de Jonge, eindredacteur
Nog niet eens zo heel lang geleden haalde ik vrijwel wekelijks geld bij dezelfde dame achter een loket, rekende ik mijn boodschappen af bij een caissière en voerde ik geregeld korte of lange telefoongesprekken met vrienden en familieleden. Tegenwoordig haal ik geld uit een automaat in de muur, betaal ik in de supermarkt bij een zelfscanapparaat en zijn de telefoongespreken van weleer grotendeels vervangen door email-, Whatsapp- en Signalberichten. Allemaal reuzehandig en heel tijdsefficiënt maar het betekent, vergeleken met toen, ook een afname van ruwweg vijftig levende contactmomenten per maand.

Die verandering maakt deel uit van een veel bredere trend die econoom Noreena Hertz uitvoerig beschrijft in haar indrukwekkende studie De eenzame eeuw. Op basis van een diversiteit aan wetenschappelijke onderzoeken van zichzelf en anderen concludeert Hertz dat de verbindingen tussen mensen in de afgelopen decennia ernstig verschraald zijn. Ze ziet die verschraling terug in vele verschijnselen, waaronder onze verslaving aan smartphones, online winkelen, kantoortuinen, het hoge levenstempo in steden, het verdwijnen van bibliotheken en buurthuizen, de platformeconomie, werkpleksurveillance en ‘vijandige’ architectuur – interventies in de openbare ruimte die als doel hebben zwervers en hangjongeren te weren. Het zijn allemaal fenomenen die contact tussen mensen beperken, overbodig maken of ‘verdunnen’. Dat alles leidt tot gevoelens van isolement.

Eenzaamheid, betoogt Hertz, houdt verband met het neoliberale marktdenken, dat in de jaren ’80 is ingezet en dat, ten faveure van werkdrift, competitie, onverschilligheid en hebzucht, geleid heeft tot de devaluatie van waarden als compassie, zorg en gemeenschapszin en tot groeiende ongelijkheid. Hertz vat eenzaamheid op als persoonlijk én politiek. Het gaat haar dus niet alleen om een ervaren gebrek aan verbinding met de eigen sociale kring, maar ook over gevoelens van uitsluiting in politiek en economisch opzicht en over de ervaring niet gezien te worden door bijvoorbeeld werkgevers en de overheid. Die gelaagde eenzaamheid is, aldus Hertz, een wereldwijd probleem dat zich voordoet in alle bevolkingsgroepen en jong en oud raakt. Het is niet alleen slecht voor de mentale gezondheid, maar tast ook de fysieke gezondheid aan: de effecten ervan zouden te vergelijken zijn met die van het roken van vijftien sigaretten per dag. Zo leidt eenzaamheid ook tot hoge ziektekosten, waarmee het een belasting is voor de economie. Een aspect dat vaak over het hoofd wordt gezien is het effect van eenzaamheid op het stemgedrag van mensen. Hertz deed onderzoek onder kiezers van Trump in de VS, van de radicaal rechtse politicus Salvini in Italië, de AfD in Duitsland en Le Pen in Frankrijk. Ze concludeert dat een relatief groot deel van deze kiezers zegt zich eenzaam, niet gezien en niet gehoord te voelen. Een correlatie tussen rechts-populistisch stemgedrag en eenzaamheid is nog geen causaal verband, maar, betoogt Hertz: mensen die eenzaam zijn, staan gemiddeld wantrouwender, minder tolerant en agressiever tegenover anderen dan mensen die zich ingebed weten in een goed persoonlijk en maatschappelijk netwerk. Is het tij te keren? Ja, zegt Hertz, er is veel wat we kunnen doen, op nationaal, plaatselijk en individueel niveau. We kunnen bijvoorbeeld stoppen met economische groei en welvaart als ultieme norm voor beleid te nemen, en in plaats daarvan primair inzetten op welzijn. We kunnen actief investeren in ontmoetingsplekken in de openbare ruimte, in bibliotheken, speeltuinen, bankjes en buurthuizen. Het contact tussen werknemers bevorderen door bijvoorbeeld te zorgen dat ze samen eten. Vriendelijkheid cultiveren. De hand reiken naar mensen die mogelijk eenzaam zijn. Lokale ondernemers steunen. Onze telefoon vaker opzij leggen of die weer eens gebruiken om met iemand te praten. En afrekenen bij een caissière als dat ook kan. Waarvan akte.
Hertz, N. (2020)
De eenzame eeuw. Het herstellen van menselijk contact in een wereld die steeds verder ontrafelt. Amsterdam, Spectrum (399 pp., €25,99)

Honderd jaar Eenzaamheid

https://static-content.springer.com/image/art%3A10.1007%2Fs12459-024-1977-y/MediaObjects/12459_2024_1977_Fig4_HTML.jpg
Door Werner van de Vrede, redactielid

Honderd jaar eenzaamheid is het magnum opus van de Colombiaanse en inmiddels overleden auteur Gabriel García Márquez. In deze adembenemende roman wordt de geschiedenis van het dorp Macondo en de familie Buendía verteld. Deze geschiedenis brengt ons in honderd jaar van de middeleeuwen tot in de twintigste eeuw. Macondo is gebaseerd op de geboorteplaats van García Marquez en ligt, alhoewel het land nooit in het boek bij naam wordt genoemd, in het regenwoud van Colombia. In tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden is het een ontzettend rijk boek. Eenzaamheid is dan ook niet alleen te vinden in afgezonderdheid, maar ook in lust, wanhopige liefde, wraak, hoogmoedigheid, waanzin, genialiteit en de dood, heel veel dood. Macht corrumpeert en lang niet alle misdaden worden bestraft of zelfs maar herdacht. Personages waar je wel van moet houden, ondanks, of misschien dankzij hun vele gebreken. Als je maar één boek mag lezen voor de rest van je leven, is dit absoluut geen slechte keuze.

García Márquez, G. J.C. (1972).
Honderd jaar eenzaamheid Amsterdam, Meulenhoff (464 pp.) Te koop in elke goede (tweedehands) boekhandel.