Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Eenzaamheid in Nederland

Annette Wiesman
Eenzaamheid in Nederland
Corona Gezondheidsmonitor GGD en 2022, CBS en RIVM

Toename sinds 2012

Het percentage volwassenen dat zich eenzaam voelt, is sinds 2012 gestegen van 39 naar 49%. Ook het percentage dat aangeeft sterk eenzaam te zijn is de laatste tien jaar toegenomen, van 8% in 2012 naar 14% in 2022. De mate van eenzaamheid werd vastgesteld met behulp van de eenzaamheidsschaal van De Jong Gierveld.

https://static-content.springer.com/image/art%3A10.1007%2Fs12459-024-1975-0/MediaObjects/12459_2024_1975_Fig1_HTML.jpg

Meer eenzamen onder laagopgeleiden

Eenzaamheid komt het meest voor bij laagopgeleiden. Het percentage mensen dat zich eenzaam voelt neemt af bij een hoger opleidingsniveau. Zo ervaart 64,7% van de laagopgeleide vrouwen in de leeftijd van 25 tot en met 44 jaar eenzaamheid, tegenover 42,3% van de hoogopgeleide vrouwen in dezelfde leeftijdsgroep.

https://static-content.springer.com/image/art%3A10.1007%2Fs12459-024-1975-0/MediaObjects/12459_2024_1975_Fig2_HTML.jpg
Corona Gezondheidsmonitor GGD’en 2022, CBS en RIVM)

Ouderen vaker eenzaam

Vanaf 75 jaar neemt het percentage eenzamen toe. Van alle 75-plussers voelt 54% zich eenzaam. Van de 85-plussers voelt 63% zich eenzaam, bij 74-84 jarigen is dit 52%. Onder 85-plussers voelen ongeveer evenveel vrouwen als mannen zich eenzaam (respectievelijk 63% en 62%).

https://static-content.springer.com/image/art%3A10.1007%2Fs12459-024-1975-0/MediaObjects/12459_2024_1975_Fig3_HTML.jpg
Bron: VZinfo.nl

Rectificatie

In de vorige editie van VSW (nr 1, 2024) is een storende fout geslopen. In de kantlijn bij het artikel In tijden van oorlog van Josien Hofs wordt ten onrechte vermeld dat dit een bewerking is van een eerder artikel van Rory Truel. De inhoud van het stuk komt echter geheel en al voor rekening van onze auteur Josien Hofs.