Home Auteurs Posts van Werner van de Vrede

Laatste artikelen van deze auteur

Boeken

De auteur is sociaal werker én ethicus, een boeiende combinatie die mooi in dit boek tot uitdrukking komt. Zij definieert professionele autonomie als het zelfstandig en onafhankelijk beslissen over de 'goede' handelingsrichting, of dat nu een interventie, een advies of een ingrijpend besluit is. Deze professionele autonomie is nodig om zorgvuldig te kunnen handelen.

Boeken

'Een rechtvaardige samenleving in de 21e eeuw houdt rekening met iedereen die nu op aarde leeft alsook met de toekomstige generaties, net zoals ze het andere leven in de biosfeer naar waarde schat.' Een kernachtig citaat uit het boek Het ecologisch kompas van Dirk Holemans, coördinator van denktank Oikos. Dit boek getuigt van zijn onderzoek naar de transitie naar een sociaalecologische samenleving, zoekt naar oplossingen en beschrijft samen met andere auteurs mogelijkheden om te komen tot bescherming van onze aarde, in de meest brede zin.

BOEKEN

Sociaal Werk is een mensenrechtenberoep. Al vóórdat de rechten van de mens werden gegrondvest in internationale verdragen, stonden sociaal werkers voorop in de strijd voor politieke- en burgerrechten.

Een mens illegaal?

Een mens kan een illegale daad plegen, maar zelf nooit onwettig zijn, betoogt Werner van de Vrede. Sociaal werkers zijn geen verlengstuk van de staat, maar belangenbehartigers van kwetsbare mensen. Zogeheten 'ongedocumenteerden' vallen daar gewoon onder.

BOEKEN

Dit boek vertelt het aangrijpende verhaal van Mardjan Seighalli zij ontvluchtte Iran en knokte voor een zinvol bestaan hier in Nederland. Mardjan was 14 toen de Iraanse Revolutie uitbrak. Ze werd actief voor de Volksmoedjahedien, een oppositiepartij die in 1981, net als vele andere progressieve partijen, door Khomeini tot vijand van God werd verklaard.

Populaire artikelen