Home 2024

Laatste artikelen

Pdf Vakblad Sociaal Werk nr. 3-2024

Hieronder kun je Vakblad Sociaal Werk nr. 3-2024 lezen als een doorbladerbare pdf. Wil je de online artikelen liever als losse artikelen lezen dan kan dat natuurlijk ook. Om onderstaande pdf te kunnen bekijken, moet je ingelogd zijn.

Winnaar Van Danzig-penning 2022 – ‘Laat een kind voelen dat je beschikbaar bent’

Maaike Brunekreef is gespecialiseerd in geweld in afhankelijkheidsrelaties. In 2022 werd ze onderscheiden met de Van Danzig-penning, vanwege haar grote inzet voor de preventie en vroege signalering van kindermishandeling. ‘Kinderen voelen feilloos aan of een hulpverlener het aankan naar hen te luisteren.’

Nieuwe coalities met jongeren. ‘Aan welke kant sta jij eigenlijk?’

Hoe kunnen sociaal werkers de politiserende opdracht van sociaal werk mee vormgeven? Kun je wel van individuen verwachten dat zij politiseren? En welke rol is weggelegd voor sociaal werk-organisaties? Jan Naert en Hans Grymonprez dromen van een ‘tegenstrategie' in het jongerenwerk.

Sociaal domein en ggz. Bundel je krachten

Domeinoverstijgend samenwerken staat al geruime tijd hoog op de agenda. Toch lukt het tot op heden onvoldoende om integraal werken in de ggz en het sociaal domein van de grond te krijgen. Gaat dat dankzij het Integraal Zorgakkoord (2022) nu dan eindelijk gebeuren?

Dakloosheid. Beleid met grote ambities

Uit nieuwe cijfers blijkt dat de groep dak- en thuisloze mensen diverser en groter is dan werd gedacht. Ambitieus beleid moet dit probleem tegengaan, met onder meer een nadruk op dakloosheid als maatschappelijk vraagstuk in plaats van als individueel probleem. Maar er is ook geld nodig, zeggen de grote gemeenten.

Onderzoek en ethiek. Oog voor waarden en belangen

Om recht te doen aan de dynamische context van sociaalwerk-praktijken, zou onderzoek moeten aansluiten bij de ervaringswereld van belanghebbenden. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van narratieve, interactieve, ontwerpgerichte of op de kunsten gebaseerde methoden en oog voor activering, ondersteuning, verbinding en participatie. Aan de HAN University of Applied Sciences wordt dit al in de praktijk gebracht.

Gezinshereniging. Tussen recht en praktijk

Vluchtelingen die zich willen herenigen met hun gezin, beroepen zich op een recht dat in de praktijk moeilijk afdwingbaar blijkt. De procedure heeft een zware impact op ouders en minderjarige vluchtelingen. Pascal DeBruyne laat zien hoe hulpverleners deze gezinnen met weinig handvatten zo goed mogelijk proberen te begeleiden.

Bedrijfsmaatschappelijk werk. Spin in het web

De bedrijfsmaatschappelijk werker laveert tussen wat goed is voor de medewerker en wat goed is voor de organisatie. Meestal zijn die belangen goed samen te brengen, een enkele keer is dat moeilijker. Drie bedrijfsmaatschappelijk werkers vertellen over hun vak.

Hbo’ers niveau 5. Maak ruimte voor de Ad’er sociaal werk

Professionals met een Ad-diploma sociaal werk verrijken de professie en het werkveld. Organisaties die met zowel Ad'ers als bachelors werken, kunnen hun medewerkers beter op hun kwaliteiten inzetten. Dat zorgt voor een stimulerende en verbindende werkomgeving, aldus Carine Aalbers en Maritza Gerritsen.

Een klacht met verstrekkende gevolgen. Grensoverschrijdend gedrag

Het ontwikkelen van affectieve gevoelens voor een cliënt is voor professionals in het sociaal werk een beroepsrisico. Dus, zegt het college van toezicht, moet het taboe van dit onderwerp af. Dat ontslaat professionals niet van de verplichting in zo'n geval hun handelswijze te toetsen bij een collega en hun gevoelens te melden bij hun opdrachtgever. Ook moeten ze tijdig passende vervangende hulp zoeken voor hun cliënt.