Home Magazine Boeken Pagina 2

Boeken

BOEKEN

Dit helder geschreven en goed gestructureerde boek is primair bedoeld voor het zorg- en veiligheidsdomein, maar is een aanrader voor iedereen die meer wil weten over of te maken heeft met georganiseerd vrijwilligerswerk.

Boeken

In Buiten het gewone staan tien lezingen die Doortje Kal de afgelopen jaren over kwartiermaken heeft gehouden bij uiteenlopende organisaties, waaronder de branchevereniging van woningcorporaties en cliëntorganisaties, ggz-instellingen en instellingen voor verstandelijk gehandicapten, maar ook op festivals en congressen.

Boeken

Hoe breng je iemand met suïcidale gedachten op een ander spoor en waarom zou je dat doen in een samenleving die zelfbeschikking en autonomie hoog in het vaandel heeft?

BOEKEN

Vincent Duindam zet zijn definitie van spiritualiteit ('het vinden van je diepste identiteit') naast zijn definitie van psychologie ('de beste versie van jezelf ontwikkelen'). Elders in het boek noemt hij spiritualiteit 'levenskunst'.

Sociaal werker en boekenwurm?

Een van de speerpunten van sociaal werk is sociale cohesie. Dit is een erg brede opdracht waar we soms maar kleine steentjes aan kunnen bijdragen. Veel kleine steentjes samen kunnen echter een mooi bouwwerk vormen. Vanuit die gedachte willen wij lezers die naar aanleiding van onze recensies besluiten een boek te kopen vragen dat te doen bij de lokale boekhandel. Bij vrijwel alle boekwinkels kun je ook online boeken bestellen. Steun de lokale boekhandel en draag bij aan een mooi boekenaanbod in je eigen buurt!

Boeken

In Nederland groeit één op de dertien kinderen op in armoede. Het beëindigen van armoede is een van de ontwikkelingsdoelstellingen die de Verenigde Naties zich in 2015 stelden. Nederland formuleerde als doel om kinderarmoede tussen 2015 en 2030 te halveren. Sociaal werkers spelen een belangrijke rol in het bereiken daarvan.

Boeken

In de dagelijkse hulpverleningspraktijk komt (v)echtscheidingsproblematiek vaak voor. Deze zowel ingrijpende als aangrijpende kwestie raakt de existentiële ervaring van alle betrokken partners en gezinsleden. Corrie Haverkort neemt de lezer mee in een ontluisterende wereld. Verdriet en verlies zijn er voelbaar aanwezig zijn. 'Ruzies, verwijten, woede, smeken, huilen, verontwaardiging, walging, machteloosheid, schaamte en schreeuwen zijn uitingsvormen waarmee de pijn van een scheiding uitgedrukt wordt.' Andere thema's zijn: recht doen aan elkaar, erkenning van de ander, luisteren naar het individuele levensverhaal, overtuigingen, het omzetten van 'transitiewoede' naar redelijkheid en geluk, kwetsbaarheid, rechtvaardigheid, loyaliteiten en loyaliteitsconflicten en het verkrijgen van inzichten door zelfreflectie.

Boeken

Anders dan de term doet vermoeden, vertelt een directieve therapeut niet aan een patiënt wat die moet doen. Wel reikt de therapeut ideeën en adviezen aan die hun effect al eerder hebben bewezen. Hierbij gaat de therapeut altijd uit van de unieke authenticiteit van de ander. Gestandaardiseerde hulpmiddelen zijn enkel bruikbaar als die recht doen aan de persoon van de patiënt en diens grenzen in acht nemen. Daarnaast zal de directieve therapeut zoveel mogelijk integratief werken. Monotherapieën zijn bewezen minder effectief dan combinaties van uiteenlopende modellen en interventies. Aangezien een mens bij uitstek een sociaal wezen is, worden de leefwereld en het systeem van een patiënt altijd meegenomen in een behandeling.

Boeken

Als het gaat over samensturing in het sociaal domein komen al snel twee boeken bovendrijven: De Nieuwe Route van Anke Siegers en Samensturing van Rianca Evers-den Ouden. Beide auteurs hebben een eigen adviesbureau waarmee ze organisaties ondersteunen, begeleiden en van advies voorzien bij verandertrajecten.

Boeken

Jaap van der Meiden is in 2019 gepromoveerd op een proefschrift over 'contextuele therapie', getiteld Where Hope Resides (Waar hoop woont). Het is een dissertatie over de contextuele theorie en de contextuele therapie van Nagy. In dit nieuwe boek beschrijft Van der Meiden een toepassingsmodel vanuit het contextuele gedachtegoed voor het vakgebied van sociaal werk.
Abonneren