Home Magazine Nieuws

Nieuws

Asielzoekers in Nederland

In media en politiek wordt van alles gezegd en geschreven over asielzoekers en vluchtelingen. Niet altijd worden daarbij de juiste cijfers gebruikt. Terwijl die er nogal toe doen. De publicatie Vluchtelingen in getallen van Vluchtelingenwerk Nederland is gebaseerd op de meest actuele cijfers van IND, DUO, COA, CBS, Eurostat en UNHCR over vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, Europa en wereldwijd. Wij zochten erin op hoeveel mensen er de afgelopen jaren feitelijk bescherming zochten in Nederland en ook hoeveel van hen daadwerkelijk een status kregen.