Vakblad Sociaal Werk nr. 2, 2021

  BMW Defensie 75 jaar| De laatsten van een generatie missen contact over dat deel van hun identiteit| Burnout onder starters| Mediation voor minima.

  Tijd voor iets nieuws

  Net als het bedrijfsmaatschappelijk werk bij Defensie, bestaat ook dit vakblad bijna 75 jaar. In 1947 begon het onder de titel Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk en had het een redactie van voornamelijk wetenschappers.

  ‘Ik wil niet door jou geholpen worden!’

  De 39-jarige Sanna Elkadiri is sinds begin 2021 de bekendste zorgverlener met een Marokkaanse achtergrond. Zij kreeg de eerste prik tegen corona. Ze behoort tot de groep van ruim 22.000 werkers in zorg en welzijn met een Marokkaanse afkomst. Na Surinamers zijn zij van alle niet-westerse groepen met 18 procent het meest vertegenwoordigd in zorg en welzijn, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Ervaren zij dilemma's rondom hun achtergrond?

  In het land van de witte wolk

  Quinty Adriaansen en Frans van den Dungen, derdejaarsstudenten Social Work aan Avans Hogeschool in 's Hertogenbosch, liepen een jaar stage in Nieuw-Zeeland, of Aotearoa in Maori: 'het land van de grote witte wolk'. Vierdejaars Yvon Kanters reisde hen na voor haar afstudeeronderzoek. Alledrie werkten ze voor Spectrum Care, een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Docent Tineke van Uden bezocht hen begin 2020.

  De inclusieve samenleving in tijden van corona

  Hij staat voor me in de rij. De caissière scant de artikelen. '3,75 euro, alstublieft.' Met trillende hand haalt hij de laatste centen uit zijn portemonnee. 'Precies gepast,' zegt hij met trots. 'U kunt alleen pinnen, meneer,' antwoordt de caissière. De paniek slaat toe. 'Corona, weet u wel?' 'Ik mocht vandaag alleen boodschappen doen, omdat mijn begeleider niet kon komen door corona,' vertelt de man. De caissière herhaalt haar vraag: 'Gaat u nu pinnen?' 'Ik heb geen pasje, ik heb weekgeld,' zegt de man. 'Dan kan ik u helaas de boodschappen niet meegeven. Dit zijn nu eenmaal de regels.' 'Maar dan heb ik niets te eten vanavond,' stamelt de man. De caissière begrijpt er niets van en ziet de rij groeien. Ook de man begrijpt het niet meer. Wat sneu is dit.

  Linda, het internet of de professional?

  Na vier jaar studie aan de hogeschool ben ik afgelopen zomer afgestudeerd als sociaal werker. Mijn scriptie werd zeer gewaardeerd en ik had goede beoordelingen. Na vier sollicitaties werd ik aangenomen bij het Algemeen Maatschappelijk Werk, onderdeel van een grote organisatie met veel sociaal werkers, jongerenwerkers, buurtondersteuners, ouderenwerkers en vrijwilligers. Ik ben 24 jaar en op 1 oktober gestart. Ik had zin om te gaan werken en prees mezelf gelukkig met een leuk team en een fijne manager.

  Luisteren naar de laatsten

  Sommige ouderen zijn de laatst levende van bijvoorbeeld een familie of een beroepsgroep. Vaak missen zij contact over juist dat deel van hun identiteit. Hier ligt een taak ligt voor sociaal werkers. Zij zouden op dit thema hun rol van onderzoeker, verbinder en veranderaar kunnen inzetten.

  Opgebrand? Je bent nog maar net begonnen!

  Studenten Social Work hebben handvatten nodig om gezond te kunnen omgaan met werkdruk. Opleidingen zouden daar veel meer aandacht aan moeten besteden.

  ‘Mensen namen mij vaak in vertrouwen’

  Mitchell van Tol werkt als bedrijfsmaatschappelijk werker bij Defensie en heeft daar 'een geweldige baan', zo zegt hij zelf. 'Ik probeer over te brengen dat het water je niet tot de lippen hoeft te staan om mij te raadplegen.'

  Shit, mest en persoonlijke betrokkenheid

  Jongeren willen een hulpverlener met wie ze een klik hebben, die er is als ze hem of haar nodig hebben en die concrete hulp biedt. Helaas denken sommige hulpverleners dat het delen van persoonlijke problemen bijdraagt aan die klik. Wij denken dat dat een misvatting is en dat je moet oppassen met het delen van persoonlijke problemen met jongeren.

  ‘Iedereen heeft recht op recht’

  Willem Aaltink is mediator. Bij meningsverschillen kan hij als gespreksbegeleider optreden en ruimte maken voor onderling inzicht en begrip. Hij zocht Vakblad Sociaal Werk op om een pleidooi te houden voor mediation voor sociale minima. Sociaal werkers zijn daar hard bij nodig, denkt hij. Redacteur Lennie Haarsma vroeg Aaltink wat sociaal werkers kunnen doen om mediation toegankelijker te maken voor deze doelgroep.

  Boeken

  Jaap van der Meiden is in 2019 gepromoveerd op een proefschrift over 'contextuele therapie', getiteld Where Hope Resides (Waar hoop woont). Het is een dissertatie over de contextuele theorie en de contextuele therapie van Nagy. In dit nieuwe boek beschrijft Van der Meiden een toepassingsmodel vanuit het contextuele gedachtegoed voor het vakgebied van sociaal werk.

  Toestemming bij jeugdhulp, hoe zit dat precies?

  In deze rubriek bespreken we uitspraken uit het tuchtrecht die sociaal agogen, maatschappelijk werkers en jeugd- en gezinsprofessionals betreffen. Voor sociaal agogen en maatschappelijk werkers gaat het om het Registerplein. Voor jeugd- en gezinsprofessionals geldt het SKJ. De uitspraken van tuchtcolleges worden anoniem gepubliceerd. In deze rubriek bespreken we wat we er als sociaal werkers van kunnen leren.

  SKJ-tuchtrecht geëvalueerd

  In het afgelopen jaar heeft onderzoeksbureau Nivel op verzoek van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) het functioneren van het SKJ-tuchtrecht geëvalueerd. De centrale vraag luidde: Draagt het tuchtrecht bij aan verbetering van het vakmanschap van jeugdprofessionals? In het onderzoek waren verschillende belangrijke partners in het jeugddomein vertegenwoordigd, zoals onder meer het Nederlands Jeugdinstituut, de BPSW en medewerkers en leden van de tuchtcolleges.

  Meer handelingsruimte met Doorbraakmethode en beroepscode

  De behoefte aan professionele ruimte waarin meer maatwerkoplossingen voor cliënten mogelijk zijn, wordt steeds vaker gevoeld. In no time meldden honderden professionals zich aan voor twee lunchbijeenkomsten die de BPSW organiseerde over de Doorbraakmethode van het Instituut voor Publieke Waarden. De doorbraakmethode wil professionals stimuleren hun handelingsruimte te creëren of meer te benutten.