Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Meer handelingsruimte met Doorbraakmethode en beroepscode

De behoefte aan professionele ruimte waarin meer maatwerkoplossingen voor cliënten mogelijk zijn, wordt steeds vaker gevoeld. In no time meldden honderden professionals zich aan voor twee lunchbijeenkomsten die de BPSW organiseerde over de Doorbraakmethode van het Instituut voor Publieke Waarden. De doorbraakmethode wil professionals stimuleren hun handelingsruimte te creëren of meer te benutten.

Meer dan 10 duizend professionals in o.a. wijkteams gaan ermee werken. De grote belang stelling voor deze methode duidt op de onvrede die bestaat over het werken in complexe bureaucratische contexten en het verlangen naar meer ruimte voor maatwerk en professionele besluitvorming. ‘Uit de ellende met eersteklas maatwerk’ is de slogan van de Doorbraakmethode.De BPSW zet zich al langer in om onnodige administratieve en andere bureaucratische rompslomp in het sociaal werk aan te pakken. We maak- ten video’s van professionals met best practices om lastendruk te verminderen en we organiseerden mede met collega beroepsverenigingen, vakbonden en het ministerie van VWS schrapsessies. Het is goed nieuws dat IPW en BPSW nu ook gaan samenwerken om meer maatwerk en minder bureaucratie mogelijk te maken.

Professionele handelingsruimte wordt soms met de Donut-metafoor beschreven: de Donut bevat de regels, wetten en procedures en het gat van de Donut de professionele ruimte. Het is geen tegenstelling, procedures en regels zijn nodig om de professionele ruimte goed te benutten. Maar soms kunnen procedures en regels te bureaucratisch worden en neemt de handelingsruimte juist af. Dat is voor niemand goed: niet voor de cliënt, niet voor de financier en niet voor de professional. Want bureaucratie is niet alleen vervelend het is ook duur. Vertrouwen is goedkoper dan controleren.
Maar hoe gebruik je je professionele ruimte voldoende in de soms complexe contexten van je werk?
Hoe wint de professionele logica het van de management-logica? In de professionele logica gaat het vooral om de deskundigheid van de persoon en minder om goed bedoelde procedures en regels. Maar je gezag op basis van je deskundigheid moet je wel laten gelden.

Daarbij kunnen de Doorbraakmethode en een beroep op de beginselen van je professie helpen. Door bijvoorbeeld je beroepscode te kennen en de mogelijk- heden ervan goed te gebruiken, versterk je je handelingsruimte. Hierover gaat de BPSW trainingen verzorgen binnen de Doorbraakmethode. Men zegt wel dat voldoende ruimte om te beslissen een belangrijk kenmerk van een echte professie is. Daarmee is de professional in sociaal werk ook een regisseur. Neem meer regie over je werk en doe mee met de training van IPW en BPSW. De training is gratis voor professionals van instellingen die gaan werken met de Doorbraakmethode.

Door Jan Willem Bruins, directeur BPSW

Regionetwerk Den Haag-Leiden: gedrevenheid en ambitie

Samen de krachten bundelen voor meer invloed

‘Protocollen en kaders dragen niet altijd bij aan goede zorg’. Nino Poncia is regiebegeleider bij Impegno. Daarnaast is hij zelfverklaard verzetsstrijder in het sociaal domein en voorzitter van het BPSW Regionetwerk Den Haag – Leiden. We spraken hem over zijn drijfveren en de visie en ambitie van het regionetwerk.

Je noemt jezelf ‘verzetsstrijder’, wat bedoel je daarmee?
‘Ik zie veel dingen in het sociaal werk die heel goed gaan, maar helaas ook veel zaken die niet of minder goed gaan. Vaak gaat het dan om bureaucratie die goede hulp en zorg voor kwetsbare mensen in de weg staat. Het is mijn persoonlijke ambitie om sociaal werkers bewust na te laten denken over afwegingen die zij maken: Kies ik ervoor om volgens de procedure te werken of doe ik dat niet zodat ik zorg op maat kan bieden? Hier zit ook mijn drijfveer om lid te zijn van de BPSW en van het BPSW-Regionetwerk Den Haag – Leiden.’

Hoe ziet dat regionetwerk eruit?
‘Het netwerk bestaat nu uit zes sociaal werkers met ieder een eigen professionele achtergrond, en een docent van InHolland. We delen een visie, missie en ambitie met elkaar. We willen sociaal werkers bereiken om samen na te denken over de identiteit van sociaal werk en van sociaal werkers. Van daaruit richten we ons op meer handelingsvrijheid voor professionals. Kaders en protocollen zijn nodig, maar ze moeten bijdragen aan ons werk. Dat is één van de thema’s waarmee we als netwerk aan de slag gaan.’

Wat is jullie ambitie?
‘We willen een sterk netwerk hebben in de regio Den Haag én Leiden. Zodat we zichtbaar zijn en men weet waarvoor je ons kunt benaderen. We willen daarbij graag samenwerken met andere regionale partijen, en zoeken ook multidisciplinaire samenwerking in de regio. We willen werken vanuit “samenkracht”; door krachten te bundelen invloed uitoefenen op organisaties en regionale en gemeentelijke politiek.’

Hoe geven jullie concreet vorm aan jullie missie en ambitie?
‘Onze eerste mijlpaal wordt de bijdrage aan een themaweek voor studenten sociaal werk van In- Holland. We kunnen een inhoudelijke workshop verzorgen of aansluiten bij het thema Professionele basishouding. Dat laatste past ook goed bij onze ambitie. Wat het wordt is nu nog niet bekend, maar het is al hartstikke mooi dat we dit mogen doen.’

Wie kunnen er lid worden?
‘In principe iedereen uit de regio die voor onze missie en visie wil gaan én dat met toewijding wil doen. Wel ben je lid of word je na kennismaking met het regionetwerk lid van de BPSW. Ook starters en studenten zijn welkom. Het regionetwerk kan bij- dragen aan hun professionele ontwikkeling wat wij erg belangrijk vinden. Zolang iemand maar dezelfde drive en urgentie voelt voor waar wij voor staan.’

En waarom zou ik lid willen worden?
‘Omdat je anderen wilt inspireren, energie wilt geven. Omdat je onze drijfveren deelt, invloed uit wilt oefenen, verandering teweeg wilt brengen. Omdat je je wilt blijven ontwikkelen en van betekenis wilt zijn voor het vak en de kwetsbare mensen die ons nodig hebben!’

Kom jij kennismaken?
Deel jij onze missie en ambitie? Wil je anderen inspireren? En wil je ‘dicht bij huis’ kennis vergaren en vaardigheden en competenties ontwikkelen? Sluit dan aan bij een bijeenkomst! Meld je aan via regionetwerkdenhaagleiden@bpsw.nl Of kijk eerst op de website van de BPSW.

Belangenbehartiging in beeld

De leden, het bureau en het bestuur van de BPSW werken samen aan mooie resultaten op het gebied van beroepsontwikkeling, positionering en profilering van sociaal werk. We geven in de media en in de politiek stem aan professionals en dragen bij aan professionaliseringsprogramma’s, richtlijnen en publicaties. Op www.bpsw.nl/over-bpsw/beleid vind je een overzicht. Daarnaast introduceren we deze nieuw rubriek waarin we je bijpraten over de inzet en acties op het gebied van belangenbehartiging door de vereniging.

Reactie BPSW op Zorg voor de Toekomst discussienota
Het ministerie van VWS heeft de discussienota Zorg voor de Toekomst gepubliceerd. Die nota en de reacties daarop worden gebruikt bij de voorbereiding van het beleid van het nieuwe kabinet. De BPSW heeft ook een reactie geschreven, die vind je op onze website, met andere reacties op het politieke beleid.

BPSW bijdrage aan raadpleging ouderenzorg 2020-2040
Het ministerie van VWS heeft een digitale raadpleging georganiseerd over de dialoognota ‘Ouder worden 2020- 2040’. De BPSW heeft een bijdrage geschreven voor deze raadpleging. Lees meer hierover op www.bpsw.nl/actueel/standpunten

BPSWeetjes

1 jaar gratis registratie bij Registerplein bij lidmaatschap BPSW
Nieuw bij de BPSW? Combineer je lidmaatschap bij de beroepsvereniging met inschrijving in het beroepsregister Maatschappelijk Werkers, Sociaal Agogen of GGZ-agogen van Registerplein. Nieuwe leden van de BPSW krijgen sinds 1 januari 2021 het eerste jaar de registratiekosten volledig vergoed door Registerplein.

Nieuw: Online lunchbijeenkomsten terugkijken
De BPSW organiseert twee donderdagen per maand een online lunchbijeenkomst. Professionals in sociaal werk treffen elkaar rondom actuele thema’s en delen ervaringen en kennis. Experts verzorgen inleidingen bij een thema en geven advies en handvatten. In een nieuw webdossier kun je een selectie van de bijeenkomsten terugkijken, en bijbehorende presentaties downloaden. Exclusief voor leden via www.bpsw.nl/dossiers

 

 

Nieuwe beroepscode voor alle sociaal werkers

Beroepsverenigingen BPSW en BCMB (cliëntondersteuners), en andere belanghebbenden in het sociaal werk zijn in de zomer van 2019 gestart met het schrijven van een nieuwe brede beroepscode voor sociaal werkers. In deze nieuwe beroepscode zijn bestaande codes in het sociaal werk geïntegreerd.

In een beroepscode beschrijft een beroepsgroep de centrale waarden en normen van de eigen beroepspraktijk. De code wordt voor en door professionals gemaakt. Momenteel bestaat er een variatie aan codes voor beroepen binnen het sociaal domein. Inhoudelijk zijn de codes grotendeels vergelijkbaar. Eén beroepscode voor alle sociaal werkers heeft echter voordelen. Zo hebben professionals soms het idee dat de beroepscodes niet volledig matchen, en weten zij bijvoorbeeld niet welke code zij moeten hanteren wanneer ze op meerdere terreinen werkzaam zijn. Met deze gemeenschappelijke brede beroepscode voor sociaal werkers willen we het graag eenvoudiger maken.

Hierbij de tijdlijn waarop de planning te volgen is.