Vakblad Sociaal Werk nr. 5, 2020

  Verlies van boegbeelden in sociaal werk| Bevorder natuurbeleving in de zorg, maak ruimte voor lijden en leer van de geschiedenis| Virtual Reality biedt mogelijkheden om te leren in het sociaal werk.

  Virtueel echt allianties trainen

  Kan de techniek van virtual reality gebruikt worden om sociaal werkers te trainen in alliantievaardigheden? Uit onderzoek blijkt dat de technologie in andere vakgebieden toegepast wordt voor de training van inter- en intrapersoonlijke vaardigheden. Dat biedt kansen voor het sociaal werk.

  Moeder en dochter

  Een jaar geleden overleed de vader van Anna onverwachts. De 40-jarige Anna was vastbesloten. Ze zou haar moeder in huis nemen. Die kon heel moeilijk alleen zijn. Haar moeder ging daar graag op in en na de crematie werd ze de derde huisgenoot, naast Anna en haar 13-jarige zoon Joost. Anna heeft inmiddels spijt van de beslissing. Maar bespreekbaar is dat niet.

  Zorg jij goed voor jouw gereedschapskist?

  Elk jaar weer lijkt het een routine te zijn geworden om in januari te starten met goede voornemens, om er vervolgens in maart achter te komen dat er nog weinig terecht is gekomen van de gestelde doelen. Dit jaar besloot ik niet te wachten op het nieuwe jaar. Het drong steeds vaker tot mij door dat ik mezelf en mijn lichaam min of meer aan het verwaarlozen was. Zittend werk, weinig bewegen, overuren maken en hierdoor qua voeding snelle en verkeerde keuzes maken.

  Eerder signaleren

  Werkgevers schatten in dat ongeveer een derde van hun werknemers zorgen hebben over hun financiële situatie. Werknemers met schulden zijn kwetsbaar omdat zij zich vaker ziekmelden, zich niet kunnen concentreren op hun werk en continu stress ervaren. Hoe kan het bedrijfsmaatschappelijk werk werknemers en werkgevers vroegtijdig ondersteunen bij problematische schulden?

  Lijden

  Als kind wilde ik gelukkig worden, alleen ging dat mij niet zo goed af. Met vallen en opstaan heb ik geleerd dat ook lijden bij mijn leven hoort. In plaats van weg te lopen voor nare ervaringen en emoties, weet ik nu hierbij stil te staan en lijden toe te laten. Dat is geen gemakkelijk proces, maar ik ben blij dat ik het aangegaan ben. Het heeft mij gemotiveerd om in de zorg te gaan werken. Vanuit mijn eigen ervaringen, wil ik nu anderen ondersteunen in het toelaten van lijden.

  Historie

  Niet alleen inhoudelijke kennis, ook historische kennis maakt sociaal werkers goede professionals. Docent sociaal werk Clarinda van Lunteren vertelt waarom de geschiedenis van je vak je een goede sociaal werker in de hedendaagse maatschappij maakt.

  Relevant voor de praktijk

  Onderzoek naar onderzoek, dat kan nogal abstract en ver weg van de praktijk klinken. Martine Ganzevles, docent en onderzoeker Sociaal Werk aan Hogeschool Utrecht, promoveert op sociaal werk-onderzoek, in het bijzonder praktijkgericht onderzoek dat sinds 2001 door lectoraten in het Nederlandse hbo wordt uitgevoerd. Hoe draagt dat onderzoek bij aan de doelen van het sociaal werk zelf; aan sociale inclusie, sociale participatie en sociale rechtvaardigheid?

  Natuurlijk herstel

  De mate waarin we verbonden zijn met anderen heeft een grote impact op ons welzijn. Dat geldt ook voor de mate waarin we verbonden zijn met de natuur. We leven in tijden van verstedelijking, digitalisering en onzekerheid. Daarom pleiten wij voor een geestelijke gezondheidszorg waarin natuur en zorg meer worden geïntegreerd. En waarin mensen met een psychische kwetsbaarheid ondersteuning krijgen om in de natuur een hulpbron te vinden.

  Op naar een nieuw beroepsprofiel sociaal werk. De kern van ons beroep.

  'Waarom laat ons beroepenveld zo met zich spelen?’, vroeg emeritus-hoogleraar Maatschappelijk Werk Hans van Ewijk zich een paar jaar geleden af toen hij een ‘activeringsparticipatiemedewerker’ sprak. Waarom was dit niet gewoon een sociaal werker of maatschappelijk werker? Artsen en docenten hebben ook verschillende functies maar blijven we toch eerst en vooral arts of docent noemen.