Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Op naar een nieuw beroepsprofiel sociaal werk. De kern van ons beroep.

'Waarom laat ons beroepenveld zo met zich spelen?’, vroeg emeritus-hoogleraar Maatschappelijk Werk Hans van Ewijk zich een paar jaar geleden af toen hij een activeringsparticipatiemedewerker’ sprak. Waarom was dit niet gewoon een sociaal werker of maatschappelijk werker? Artsen en docenten hebben ook verschillende functies maar blijven we toch eerst en vooral arts of docent noemen.

Sinds de decentralisaties is het aantal nieuwe functienamen voor vormen van sociaal werk nog verder toegenomen: buurtcoach, wijkverbinder, sociaal makelaar, medewerker wijkteam, mantelzorgconsulent, verslavingswerker, ouderenadviseur, reclasseringswerker etc. Veel nieuwe functienamen zijn niet meer afgeleid van een duidelijke beroepsidentiteit maar van beleidsplannen of organisatiedoelen. Tijdens onze gesprekken met professionals over de nieuwe koers van de vereniging, bleek ook dat veel professionals zich zorgen maken over hun beroepsidentiteit.

Voor de herkenbaarheid en de professionele ontwikkeling van het beroep is dit geen goede ontwikkeling. Wij kunnen daaraan eenvoudig iets doen: onszelf consequent in al die nieuwe contexten óók sociaal werker noemen. Natuurlijk hebben veel professionals in sociaal werk een door specialisatie of werkcontext bepaalde specifieke functienaam maar daarnaast kan iedere professional ook benoemen dat al die verschillende functienamen een gemeenschappelijke noemer hebben: sociaal werk.

Zo’n beroep op het gemeenschappelijke van die functies wordt eenvoudiger als er ook een duidelijke beschrijving van de kern van het beroep is. Voor het beroep maatschappelijk werker is er een door velen geprezen beschrijving van het beroep. Dit al in 1987 door Nel Jagt geschreven en sindsdien enkele keren geactualiseerde beroepsprofiel is voor generaties maatschappelijk werkers een belangrijke positionering en profilering van hun beroep geweest. Dat beroepsprofiel had gezag en was voor velen een belangrijke oriëntatie op de kern van het beroep: ook voor werkgevers, voor het onderwijs en voor beroepsregisters. Andere professionals in sociaal werk – zoals opbouwwerkers – profileerden zich ook met een eigen beroepsprofiel.

Nu hogescholen, werkveld en de BPSW samen werken aan een nieuw sterk merk sociaal werk is het de hoogste tijd voor een nieuw gemeenschappelijk beroepsprofiel voor alle professionals in sociaal werk. De BPSW gaat dit nieuwe beroepsprofiel samen met professionals schrijven. Ter voorbereiding daarop hebben we de wetenschappelijke adviesraad van de WAR onder leiding van hoogleraar Sociaal Werk Margo Trappenburg om advies gevraagd: past een nieuw beroepsprofiel nog in deze tijd waarin beroepsidentiteiten snel veranderen?

De raad adviseert een nieuw beroeps- profiel te ontwikkelen omdat: ‘Een beroepsprofiel bijdraagt aan de ontwikkeling van de beroepsidentiteit en beroepstrots van sociaal werkers. Voor de beroepsgroep dient het als een bron voor reflectie op de beroepsuitoefening en legitimering van het professioneel ethisch en methodisch handelen. Het beroepsprofiel heeft als doel sociaal werkers een houvast te geven voor de professionele (door)ontwikkeling. Tegelijkertijd is het een hulpmiddel om de toegevoegde waarde van het beroep te verduidelijken naar externen (werkgevers, financiers en de politiek, inwoners en andere professionals).’

Onze wetenschappelijke adviesraad gaf ook vast een mooie definitie van het nieuwe sociaal werk, het gaat om: ‘Het bevorderen van sociaal functioneren van mensen die tijdelijk of blijvend kwetsbaar zijn door hen tijdelijk of blijvend bij te staan, met oog voor individuele belangen van de cliënt en belangen van de samenleving.’ Binnenkort hoor je meer over hoe we professionals gaan betrekken bij het nieuwe beroepsprofiel voor de sociaal werker. Samen werken we verder aan de ontwikkeling van ons betekenisvolle beroep!

Door Jan Willem Bruins, directeur BPSW

 

Kwaliteitsregister voor Casemanagers dementie

Registratie is een bevestiging van ons vak

‘In het belang van mijn cliënten wil ik me blijven ontwikkelen.’ Tea van der Veen is casemanager dementie binnen ketenzorg dementie Gelderse Vallei. Daarnaast is zij voorzitter van de functiegroep Casemanagement dementie bij de BPSW. Aanleiding voor dit gesprek is het nieuwe Kwaliteitsregister.

Tea van der Veen

Je bent als eerste geregistreerd in het Kwaliteitsregister Casemanager Dementie sociaal werk zorg.Waarom vind je deze registratie zo belangrijk?
‘Al voordat de term casemanager dementie bestond kwamen wij als sociaal werkers bij mensen met dementie en hun mantelzorgers thuis. We hebben dus enorm veel ervaring en kennis. Dit register is een mooie mijlpaal. We laten hiermee zien dat we een professioneel vak hebben én het helpt ons om ons nog verder te professionaliseren: individueel en als beroepsgroep. Daarmee borgen we goede zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.’

Hoe helpt het register bij professionalisering?

‘Het belang van het register is dat het je bewust maakt van je verantwoordelijkheid om je als casemanager te blijven ontwikkelen. Deskundigheid is binnen ons vakgebied heel breed. Het beslaat niet alleen kennis over mensen met dementie en hun mantelzorgers, maar ook over passende methodieken. Daarnaast houdt registratie je betrokken bij de ontwikkelingen in de zorg en wetgeving, en stimuleert het reflectie op je eigen handelen en samenwerking.’

Wat betekent professionalisering voor jou?

‘Ik doe dit werk met hart en ziel en wil recht doen aan mijn cliënten. In hun belang wil ik me blijven ontwikkelen. Dementie kan iedereen overkomen. Laten we daarom zorgen voor een samenleving die mensen met dementie én hun mantelzorgers omarmt, ondersteunt en kansen biedt om zo lang mogelijk mee te blijven doen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat we ons als beroepsgroep sterker positioneren als experts. Juist onze specifieke sociaal werk-achtergrond wordt steeds relevanter met de toename van psychosociale problematiek in het werkveld.’

Hoe draagt registratie in het Kwaliteitsregister bij aan die positionering?

‘Met registratie voldoe je aan de eisen van de Zorg- standaard Dementie. Het register is een kwaliteitskeurmerk. Voor cliënten, hun mantelzorgers en alle betrokken organisaties is helder wat zij van ons mogen verwachten. We maken ermee zichtbaar

dat de voorwaarden voor de inzet van casemanagers dementie swz goed geregeld zijn. Dit is ook van belang voor de samenwerking tussen case- managers, ongeacht hun achtergrond: we hebben allemaal dezelfde rechten, plichten en verantwoordelijkheid jegens onze cliënten.’

Wat zou jij collega casemanagers dementie swz mee willen geven?

‘Wees je bewust van de meerwaarde van je expertise voor je cliënt en de samenleving. We zetten ons samen in voor een dementiebewuste maatschap- pij, waarin mensen met dementie volwaardig mee kunnen blijven doen. Als voorzitter van de landelijke functiegroep Casemanagers dementie bij de BPSW nodig ik alle collega’s uit om zich te registreren. Zo kunnen we samen ons vak verder ontwikkelen en onze stem laten horen. Daarmee maken we verschil. Het Kwaliteitsregister versterkt dit.’

Dus?

‘Meld je aan voor het Kwaliteitsregister! En doe dit in combinatie met een lidmaatschap van de BPSW. Zo komen we niet alleen op voor onze eigen belangen maar ook voor professionele zorg aan cliënten en mantelzorgers!’

Meer informatie over het Kwaliteitsregister Casemanager Dementie, het Expertiseprofiel en de Zorgstandaard Dementie vind je op de website van de BPSW via www.bpsw.nl/professionals/kwaliteitsregister-casemanager-dementie
De functiegroep Casemanagers dementie nodigt je van harte uit om kennis te komen ma- ken: https://www.bpsw.nl/functiegroep-casemanager-dementie

 Door Desiree Weyburg

 

BPSWeetjes

Scholingsaanbod 2021 online

Het scholingsaanbod van de BPSW voor het jaar 2021 is bekend en staat op de website www.bpsw.nl/actueel/agenda
De trainingen gaan over uiteenlopende onderwerpen zoals gezondheidszorg, reflectie, psychosociale stressdeskundigheid, community building, zingevende en motiverende gespreksvoering, groepswerk, privacy & geheimhouding en bedrijfsmaatschappelijk werk. Leden krijgen bij aanmelding flinke ledenkorting.

Herziene Richtlijn kindermishandeling en herziene Richtlijn gezinnen met meervoudige en complexe problemen

De Richtlijn kindermishandeling is geactualiseerd. De richtlijn is aangevuld met nieuwe onderzoeksresultaten en nieuwe interventies. Verder hebben ervaringen met het gebruik van de richtlijn geleid tot verbeteringen. De herziene Richtlijn gezinnen met meervoudige en complexe problemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming biedt een goed overzicht van de interventies die ingezet kunnen worden en de ver- schillende rollen die de hulpverleners kunnen vervullen. Op de site richtlijnenjeugdhulp.nl kun je de richtlijnen raadplegen.

Actie #ikbendaar van ambassadeurs Jeugd

Al jaren ligt de jeugdhulp onder vuur. Daarom starten de ambassadeurs Jeugd de actie #ikbendaar. Want jeugdprofessionals zijn daar waar het nodig is! Maar hun stem moet ook daar gehoord worden waar het impact heeft op hun werk; aan beleidstafels, in jeugdhulp- organisaties, bij de wethouder en VWS. Draag jij het groene polsbandje met #ikbendaar dan laat je zien dat ook jij je ambassadeur van de jeugd voelt. #ikbendaar, jij ook? Polsbandjes bestel je via www.bpsw.nl/polsbandje.

Webdossier Internationaal sociaal werk

De BPSW is sinds januari 2017 weer lid van de International Federation of Social Workers (IFSW). Meer weten hierover? In een nieuw webdossier vind je informatie over het internationale sociaal werk en de IFSW. Meer informatie via www.bpsw.nl/dossiers.