Vakblad Sociaal Werk nr. 4, 2020

  Jongeren met elkaar laten praten over zelfdoding| Drie sociaal werkers van het jaar vertegenwoordigen samen het vak| Dak- en thuislozen worstelen vaak met grote levensvragen, en toch worden gesprekken over zingeving zelden gevoerd.

  Delen is helen

  Elke dag beroven vijf mensen in Nederland zichzelf van het leven. In 2018 waren dit 1.829 personen, onder wie 150 kinderen en jongeren (10-25 jaar). Zelfdoding is de tweede doodsoorzaak onder jongeren; zij zijn momenteel de grootste risicogroep. Voor jongeren kan een (poging tot) zelfdoding van een leeftijdgenoot zeer ingrijpend zijn. Irene Kersten begeleidt groepen jongeren die een schokkend incident met een leeftijdgenoot meemaakten.

  Desillusie van het sociaal werk

  Medelijden heb ik met de achtduizend jonge mensen die dit jaar gestart zijn met de opleiding Social Work. Mensen helpen, iets bijdragen, iets kunnen betekenen voor de ander. Ze hebben geen idee. Zelf startte ik in 2016. Ik kreeg de kans om van mensen helpen mijn werk te maken. Ik kon mijn geluk niet op, ik wist het zeker; ik was enthousiast. Vanuit de veilige onderwijsbubbel mocht ik beginnen aan een voorzichtige kennismaking met de hulpverleningswereld. Gespreksvoering, theorie, reflectie, ik verslond het, ik geloofde het. Bij mijn eerste stages ontving ik lovende woorden van mijn stagebegeleiders en keer op keer kreeg ik de bevestiging van mijn omgeving: ‘Saskia je bent goed in je werk’. Toch knaagde er iets, een onzekerheid die ik niet kon duiden.

  Berusting

  Toen ik klein was hadden we tijdens onze kampeervakanties in Drenthe een vast lied dat vaak van pas kwam: Hagel en sneeuw, onweer, wind en regen. Deren ons niet, wij kunnen er wel tegen. Lach er maar om en stap er flink doorheen.

  Ambassadeurs van het vak

  Op 20 mei werden tijdens een online event alle drie de genomineerden voor de Sociaal Werker van het Jaar 2020 uitverkozen. Simone Duin, Marloes Olde Hampsink en Marcel van Eck vertegenwoordigen verschillende sectoren en zijn voor een jaar ambassadeur van het vak.

  ‘Ik had eigenlijk alleen wat liefde nodig’

  Dak- en thuislozen worstelen dikwijls met grote levensvragen en vragen zich zelfs vaak af of het nog wel zin heeft om door te leven. Gesprekken over zingeving en doodwensen worden echter zelden gevoerd. Docent en filosoof Rutger van Eijken zocht uit hoe dat kan.

  Van betekenis zijn

  Welzijn op Recept is een methode om participatie te bevorderen, en zo ook de zingeving en het welzijn van mensen te vergroten. In Nijmegen werd er onderzoek naar gedaan. Het is een beperkt kwalitatief onderzoek, maar het geeft een inkijkje in de ervaringen vanuit verschillende perspectieven: de deelnemers, de welzijnscoaches en de huisartsen.

  Professional investeert in vertrouwen

  Hoe kunnen professionals succesvol hulpverlenen aan kwetsbare, zorgmijdende personen? Daar krijgen we meer inzicht in door wetenschappelijk onderzoek naar de hulp aan tweeduizend jongeren en gezinnen volgens de methodieken ‘ReSet’ en ‘NP’. Met deze methodieken kunnen professionals inspelen op de motivatie van jongeren en ouders, ook als die heel beperkt is. Dat komt door het onvoorwaardelijke karakter van de methodieken en de bijbehorende basisattitude.

  Boeken

  Wie interesse heeft in pedagogiek kan niet om deze lijvige uitgave heen. Meer dan 500 bladzijden korte behapbare teksten van klinkende namen uit de 20e eeuwse filosofie, psychologie en pedagogiek. Sleutelteksten die niet alleen geselecteerd zijn op hun historische, maar vooral ook op hun actuele waarde. Dit boek is een intellectuele snoepwinkel voor zowel de geïnteresseerde leek als de gelouterde professional.

  Beroepsgeheim: zorgvuldige afweging bij een conflict van plichten

  In deze rubriek zetten we uiteen wat sociaal werkers kunnen leren van uitspraken van het tuchtrecht. We bespreken uitspraken die sociaal agogen, maatschappelijk werkers en jeugd- en gezinsprofessionals betreffen. In deze editie bespreken we een zaak over het al dan niet zorgvuldig doorbreken van het beroepsgeheim door een maatschappelijk werker.

  Kanttekeningen bij het wetsvoorstel ‘Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein’

  Een snellere en meer gecoördineerde, integrale hulp voor kwetsbare mensen met gestapelde problemen. Dat is het doel van het wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams). Een belangrijk knelpunt bij dit wetsvoorstel heeft te maken met de onduidelijke rol van de ambtenaar en de hulpverlener in het sociaal domein. Een ander knelpunt om de meervoudige problematiek aan te pakken is de gegevensuitwisseling in het sociaal domein. In deze bijdrage wordt de aanleiding van het wetsvoorstel toegelicht en wordt expliciet stilgestaan bij de knelpunten die dat met zich meebrengt.

  Hebben we vier verschillende beroepscodes nodig?

  Sinds de decentralisaties wordt een integraal perspectief op sociale vraagstukken steeds belangrijker. Dat leidde in het hoger beroepsonderwijs tot de samenvoeging van diverse sociale opleidingen tot één nieuwe brede opleiding sociaal werk. En bij brancheverenigingen zien we de tendens meer over de grenzen van het eigen werkveld heen te willen samenwerken. Ook voor ons, professionals in sociaal werk, is het belangrijk om het gemeenschappelijke van ons werk vorm te geven en met elkaar sterker te maken. Daarom werken we momenteel aan een nieuw breed beroepsprofiel en een nieuwe brede beroepscode voor alle professionals in het sociaal werk.