Home Magazine Gesprek

Gesprek

Ecosociaal werk in de alledaagse praktijk

Vergt de klimaatcrisis een andere rol van de sociaal werker? En hoe sluiten de theoretische uitgangspunten van het ecosociaal werk aan bij de praktijk? Een gesprek over urgentie, paradigmawisseling en een brede blik, met Richard de Brabander, lector ecosociaal werk aan Hogeschool InHolland, Leonie le Sage, lector professionele identiteit aan Hogeschool Rotterdam, Jeanet de Jong, onderzoeker en beleidsadviseur BPSW, en Lars van der Werf, jeugdbeschermer bij Jeugdbescherming West in Dordrecht.

Een frietje als middel om in gesprek te gaan

Om moeilijke gesprekken aan te gaan in de wijk, zoals over klimaatmaatregelen, helpt het om nabijheid te zoeken en verbindingen te leggen, zeggen Pieter Pelser en Hannah Wiersinga van Bindkracht10. 'Ga uit van de kracht van de gemeenschap en de aanwezige kwaliteiten en middelen.' Maar het werkt ook omgekeerd: gesprekken over het klimaat kunnen de gemeenschap verder versterken.

Op bezoek in Ter Apel

Het COA in Ter Apel was recent veelvuldig in het nieuws. We vroegen Jojanneke Meijer en Nevil Henebury, medewerkers in de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen, hoe zij hun werk beleven. Een gesprek over ertoe doen, present zijn en anders leren kijken naar asielzoekers.

De welzijnscoach

Welzijn op Recept is een interventie waarbij zorg en welzijn nauw met elkaar samenwerken en zorgverleners uit de eerste lijn mensen met psychosociale problematiek doorverwijzen naar een welzijnscoach. Wat houdt het werk van welzijnscoaches in en hoe ziet hun aanpak eruit? Hoe moeten we hen positioneren? Drie welzijnscoaches aan het woord.
Abonneren