Vakblad Sociaal Werk nr. 1, 2023

  Sociale rechtvaardigheid. De spanning tussen cultuur en gender| De betekenis van straatcultuur| Formele en informele professionalisering| Ambassadeursleergang gehandicaptenzorg| Mensenrechten bij herstelondersteunende zorg| Gelijkwaardige dialoog door cocreatie

  VARIA

  Koning Willem-Alexander en koningin Máxima boden afgelopen 13 december 27 Nederlanders in Paleis Noordeinde een 'uitblinkerslunch' aan. Kersvers redactielid Redouan El Khayari was één van hen.

  Botsende waarden?

  Sociale rechtvaardigheid is al lange tijd een centraal uitgangspunt van sociaal werk. In de internationale definitie van sociaal werk komen we meer uitgangspunten tegen. Bijvoorbeeld het belang van mensenrechten en respect voor diversiteit. Zulke uitgangspunten staan netjes beschreven in het beroepsprofiel en opleidingsdocumenten, maar eenmaal in het wild, in de dagelijkse werkpraktijk, kunnen zulke kernwaarden al gauw botsen met de buitenwereld.

  Het motiveren van nieuwe sociaal werkers

  Veerle Meijer, op dit moment als sociaal werker voor het Rode Kruis werkzaam op Bonaire, vergeleek tijdens haar masterstudie de plaats die sociaal werk in verschillende landen inneemt.

  Aardig zijn is niet voor iedereen

  Toen ik nog op school zat, in de jaren zestig en zeventig, was vriendelijkheid een eigenschap die sommige leerlingen hadden en andere niet. Dat was in het algemeen hoe ik de wereld beleefde: sommige kinderen zijn goed in wiskunde, andere niet. Die zijn slim in talen of geschiedenis. Ze hebben commercieel inzicht. Of ze zijn mooi, sportief, of grappig. Of vriendelijk dus, want ook dat was een talent dat niet iedereen bezat.

  Gezinshuiskinderen en -ouders. Knelpunten en rechtspositie

  Sinds 2015 is in de Jeugdwet (Jw) expliciet opgenomen dat kinderen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen, bij voorkeur in een pleeggezin of een gezinshuis moeten worden opgevangen (art. 2.3 lid 6 Jw). Wat zijn de kenmerken van zo'n gezinshuis? Wat zijn gebleken knelpunten met betrekking tot de rechtspositie van gezinshuiskinderen en -ouders? En wat kunnen we leren van rechterlijke uitspraken hieromtrent? Dat zijn vragen die in deze bijdrage aan de orde komen.

  In samenspraak beslissen

  In de wereld van jeugdhulp en onderwijs is toenemend aandacht voor 'shared decision making'. Maar hoe voer je in een cultuur waarin relaties veelal ongelijkwaardig zijn, een gelijkwaardig gesprek? Ga dan uit van de principes van cocreatie, betogen Linda van Laarhoven en Huub Purmer.

  Professionalisering op basis van kwaliteitslabelrapporten. Goed bezig?

  Brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland ontwikkelde een eigen keurmerk voor sociaal werk. Margo Trappenburg onderzocht de visitatierapporten van 39 met het keurmerk gecertificeerde organisaties en schetst een beeld van de stand van professionalisering van het sociaal werk.

  In Memoriam. Henk Geertsema

  Afgelopen zomer overleed maatschappelijk werker en andragoog dr. Henk Geertsema (1954-2022). Henk Geertsema heeft veel voor de ontwikkeling van het Nederlandse sociaal werk betekend. Als maatschappelijk werker was hij werkzaam in de jeugdhulpverlening en jeugdbescherming, het algemeen maatschappelijk werk en als vrijgevestigde.

  Maak het verschil! Ambassadeursleergang Gehandicaptenzorg

  Het verbeteren van de bekendheid en zichtbaarheid van het vak, werken aan een realistisch imago, het vak verder professionaliseren en positioneren. Een groep enthousiaste professionals uit de gehandicaptensector volgde de Ambassadeursleergang Gehandicaptenzorg om zich te ontwikkelen tot ambassadeur voor hun vak.

  ‘Hij zegt nu steeds dat ik incompetent ben’

  Sinds enkele maanden werk ik als maatschappelijk werker in de ambulante ggz. In mijn taken als behandelaar ben ik een verlengstuk van de psychiater die als regiebehandelaar de eindverantwoordelijke is. Ik ben hierbij degene die het behandelplan opstelt en uitvoert, de psychiater geeft waar nodig feedback en past aan en stuurt bij als iets niet naar wens verloopt. Niet lang geleden is een collega per direct vertrokken wegens een conflict met de psychiater en wegens gebrek aan mankracht is vrijwel haar hele caseload op mijn schouders terechtgekomen.

  Een tegenwicht voor uitsluiting

  Voor veel jongeren vormt straatcultuur een bron van inspiratie, trots en empowerment. In plaats van drillrap en andere uitingen van straatcultuur weg te zetten als gevaarlijk of primitief, zouden sociale professionals er met een open blik naar moeten kijken, zegt Femke Kaulingfreks. Besef van de meerwaarde van straatcultuur voor jongeren die zich regelmatig uitgesloten voelen, maakt een respectvolle en effectieve ondersteuning beter mogelijk.

  Cultuur en gender: tegenpolen?

  Moet je vanuit het oogpunt van sociale rechtvaardigheid rekening houden met cultureel verschil in genderrelaties? En moet je dan extra alert zijn op culturele praktijken die de rechten van vrouwen schaden? Deze vragen moeten altijd gesteld worden, betoogt Sawitri Saharso, ook al zijn ze niet eenvoudig te beantwoorden.

  BOEKEN

  Dirk De Wachter - psychiater-psychotherapeut, zelf benoemd 'verdrietdokter' en bestsellerauteur - is een bekende Vlaming geworden door zijn veelvuldige tv-optredens, boeken en interviews. Nu is hij geconfronteerd met een levensbedreigende ziekte.

  Ontoereikende nabijheid

  'Hè, verdorie, alweer?', dacht ik, toen ik op een zaterdagochtend met opeengeklemde kaken onder de douche stond te malen. 'Ik zou mijn werk toch niet meer mee naar huis nemen?'

  Mensenrechten in de psychiatrie

  Het waarborgen van de rechten van de mens in de zorg voor mensen met psychische problematiek is niet makkelijk, maar wel nodig, betogen Maaike Mertens en Koen Westen.

  Pdf Vakblad Sociaal Werk 1-2023

  Hieronder kun je Vakblad Sociaal Werk nr. 1-2023 lezen als een doorbladerbare pdf. Wil je de online artikelen liever als losse artikelen lezen dan kan dat natuurlijk ook. Om onderstaande pdf te kunnen bekijken, moet je ingelogd zijn.