Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Botsende waarden?

Sociale rechtvaardigheid is al lange tijd een centraal uitgangspunt van sociaal werk. In de internationale definitie van sociaal werk komen we meer uitgangspunten tegen. Bijvoorbeeld het belang van mensenrechten en respect voor diversiteit. Zulke uitgangspunten staan netjes beschreven in het beroepsprofiel en opleidingsdocumenten, maar eenmaal in het wild, in de dagelijkse werkpraktijk, kunnen zulke kernwaarden al gauw botsen met de buitenwereld.
Bijvoorbeeld met beleid of regels van de ‘systeemwereld’ die ‘de leefwereld’ van mensen – en het werk van professionals – frustreren. Terwijl die ‘leefwereld’ van mensen op zichzelf al ingewikkeld genoeg is. In de praktijk kunnen beroepswaarden daarin met elkaar botsen en je voor dilemma’s stellen. Het eerste artikel in dit nummer gaat over zo’n potentieel moreel mijnenveld. Sawitri Saharso stelt dat de spanning tussen culturele rechtvaardigheid en genderrechtvaardigheid dilemma’s kan oproepen over hoe juist te handelen als sociaal werker. Zo zijn er bijvoorbeeld situaties waarin respect voor cultuur op gespannen voet staat met de rechten van kinderen. Vragen daarover zijn nooit los van de specifieke context te beantwoorden, maar moeten wel altijd gesteld. Want waar rechtvaardigheid, cultuur én gender in het geding zijn, schuurt het altijd, aldus Saharso. Ook Femke Kaulingfreks schrijft over cultuur, maar een heel andere: straatcultuur. In plaats van bijvoorbeeld drillrap en andere uitingen van straatcultuur van jongeren weg te zetten als gevaarlijk of primitief,
ziet Kaulingfreks dat straatcultuur ook een bron van inspiratie, trots en empowerment is. Een must read voor iedereen die voorbij het dominante frame op straatcultuur wil kijken: dat van veiligheid en overlast.

Afgelopen zomer overleed Henk Geertsema. Hij maakte deel uit van de redactie van Maatwerk, de voorloper van dit vakblad, en schreef er met enige regelmaat in. Geertsema heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het sociaal werk in Nederland: als maatschappelijk werker, andragoog, docent, onderzoeker en opleidingsdirecteur. In 2004 promoveerde hij op de meervoudige identiteit van het maatschappelijk werk. Tot vandaag de dag is dit één van de belangrijkste academische studies over het Nederlandse sociaal werk. Drie mensen die met Henk hebben samengewerkt vertellen in dit nummer hoe zij zich hem herinneren. In een lezing die ik een tijd geleden van hem bijwoonde, wees Geertsema op het belang van mensenrechten in het sociaal werk. Iemand die dat belang ook beslist onderschrijft is Redouan el Khayari, ons nieuwe redactielid. Redouan, Sociaal Werker van het Jaar 2022, was één van de uitblinkers die eind vorig jaar bij koning Willem-Alexander en koningin Máxima in Paleis Noordeinde mochten komen lunchen. De uitnodiging voelde voor hem als een enorme erkenning voor alle sociaal werkers. We zijn er trots op hem in de redactie te verwelkomen en luiden daarmee graag het eerste nummer van 2023 in.

Marc Hoijtink
hoofdredacteur