Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Het belang van psychosociale hulpverlening

Onlangs mocht ik bij het Joods Maatschappelijk Werk iets vertellen bij de presentatie van een nieuwe e-learning die sociaal werkers helpt bij het tijdig herkennen van psychosociale problematiek bij tweede generatie oorlogsslachtoffers. Ofwel: de kinderen van Joodse overlevenden van de concentratiekampen. Zij kunnen te maken hebben met intergenerationele kwesties, waaronder schuld- en angstgevoelens, perfectionisme en parentificatie.
Professionalisering sociaal werk

Het Nederlands Veteraneninstituut geeft ook psychosociale hulpverlening aan oorlogsgetroffenen uit bijvoorbeeld de Indische en Molukse gemeenschap en werkt nauw samen met de bedrijfsmaatschappelijk werkers van het ministerie van Defensie. Dit zijn voorbeelden van meer specialistische vormen van psychosociale hulpverlening. Ook in ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra, ouderenzorg en jeugdzorg is het een belangrijke vorm van gespecialiseerd sociaal werk.

Kerntaak

Psychosociale hulpverlening is even- eens een kerntaak van minder specialistisch sociaal werk. Zoals het algemeen maatschappelijk werk of het generieke sociaal werk in de wijkteams. Niet voor niets wordt deze bekwaamheid in Het Beroepsprofiel van de Sociaal Werker beschreven als hulp- en dienstverlening bij bio-psychosociale stresssituaties die het sociaal functioneren tijdelijk of langdurig kunnen belemmeren. Denk aan rouw, verlies, ziekte, beperking, angst en dreiging. Nadat met de komst van de bijstandswet een zeker bestaansminimum voor iedere burger was geborgd, is er een tijd geweest dat het sociaal werk zich soms iets te veel richtte op psychosociale hulpverlening, waarbij dan te weinig aandacht was voor de maatschappelijke oorzaken van persoonlijke problemen.

Schuldhulpverlening

Sinds de decentralisaties, met de grote rol van de gemeente als financier van sociaal werk, is er juist te weinig aandacht voor het belang van psychosociale hulpverlening door het sociaal werk. Ironisch genoeg was het juist in de materiële, en vooral de schuldhulp- verlening, dat de psychosociale effecten − van armoede in dit geval − weer in beeld kwamen. Het bewezen succes van stress-sensitieve methodieken wordt steeds vaker een belangrijk beginsel van schuldhulpverlening. Materiële en immateriële hulpverlening zijn nu een- maal niet los verkrijgbaar. Housing First is daar ook een goed voorbeeld van. Natuurlijk mogen problemen als ge- volg van maatschappelijke vraagstukken (armoede, dakloosheid) nooit herleid worden tot louter persoonlijke verantwoordelijkheden. Maar zo lang sociale ongelijkheid bestaat, heeft iedereen recht op deskundige begeleiding door sociaal werkers.