Home Tags BPSW

BPSW

De explosie aan beroepsvarianten

Nederland is het enige land ter wereld waar het sociaal werk lange tijd niet onder die naam werd aangeduid. De eerste beroepsopleiding heette nog wel ‘Opleidingsinrichting voor sociale arbeid’ (1899). Maar de term ‘sociale arbeid’ werd geassocieerd met het socialisme van wilde stakingen en de eerste arbeidersbewegingen, en dat schrok studenten af.

Mpz’ers blij met beroepsregistratie

Het waarborgen van de ontwikkeling, de opvoeding en het dagelijks functioneren van kinderen tijdens ziekte, opname en behandeling: dat is de taak van een medisch pedagogisch zorgverlener (mpz’er). Sinds kort is er een registratie bij de BPSW voor deze beroepsvariant. Mpz’ers Brigitte Thomassen (51) en Linde Tornabene (37) zetten uiteen waarom dat zo belangrijk is.

Van de BPSW – Over uit- en instroom in sociaal werk

In het vorige nummer van dit vakblad schreef Marc Hoijtink over de (dreigende) uitstroom van sociaal werkers. Jan Laurier, vertrekkend voorzitter van de BPSW, en zijn zoon Toine, die net is afgestudeerd als sociaal werker, plaatsen kanttekeningen bij dit ‘doembetoog’.

Interview ‘We staan in een rijke traditie’

Ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van de BPSW bracht de beroepsvereniging een boekje uit over de eigen geschiedenis. Die laat zien hoeveel invloed het sociaal werk heeft gehad op de maatschappij, vinden samenstellers Jos van der Lans en BPSW-directeur Jan Willem Bruins. 'Het professionele sociaal werk heeft een geschiedenis van meer dan een eeuw. Het aantal mensen dat door de jaren heen geholpen is, is ongekend.'

Historische wortels van de BPSW

Het 75-jarig bestaan van de BPSW wordt onder meer gevierd met de publicatie van het achtste deel uit de CANON Sociaal Werk. Aansluitend bij het jubileum brengt dat de geschiedenis van beroepsverenigingen voor sociaal werkers in kaart. Hieronder alvast een venster daaruit. Dat gaat over de start van beroepsverenigingen voor sociaal werkers.

Sociaal werk wekt vertrouwen

Zowel burgers als collega-professionals ervaren sociaal werkers nog altijd als betrouwbaar en helpend, zo wijst een onderzoek van de Tintengroep uit. Die uitkomst is verrassend in een tijd waarin wantrouwen in de overheid eerder regel dan uitzondering is.

Redactioneel. Najaar: veel te bespreken

Op 1 september is het zeventig jaar geleden dat het ministerie van Maatschappelijk Werk werd opgericht. Er ligt een lange weg tussen het ministerie van toen en het huidige ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

75 jaar beroepsvereniging van sociaal werkers

Dit jaar bestaat de BPSW, inclusief de voorgangers, 75 jaar. Zo lang zoeken sociaal werkers elkaar al op om aan de ontwikkeling en positionering van hun beroep te werken.

75 Jaar BPSW: ‘Sociaal werkers zijn van toegevoegde waarde’

Een groter maatschappelijk vertrouwen in het vakmanschap van sociaal werkers, juist in een tijd waarin sociale vraagstukken steeds complexer worden. Dat is een duidelijke wens van Jan Willem Bruins, directeur van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). ‘Ons mooie vak staat onder druk, met meer professionele autonomie kunnen sociaal werkers hun werk beter uitvoeren.’