Home 2024

Laatste artikelen

Die ene cliënt. ‘Heb ik toen het goede gedaan?’

Vijftien jaar geleden kwam ik in contact met Cato, vanuit het team algemeen maatschappelijk werk waar ik toen werkte. Outreachend werken was ongebruikelijk.

Redactioneel – U vraagt. Wij ook.

Wie worstelt met mentale problemen, kan vanaf 2025 een ‘verkennend gesprek' krijgen, vergoed vanuit het basispakket.

Column – Het tweesnijdend zwaard van de media-aandacht

Het VPRO-programma 100 dagen in de vergeten wijk van Tim den Besten en Nicolaas Veul heeft een breed scala aan reacties opgeroepen onder de sociaal werkers en bewoners van de Laakwijk in Den Haag. Aan de ene kant is er waardering voor de belichting van het werk van sociaal werkers en de uitdagingen die burgers tegenkomen. Dat heeft ongetwijfeld bijgedragen aan een beter begrip en meer waardering voor sociaal werk binnen de samenleving.

Gastcolumn- We maken een kringetje

Iedere sociaal werker kent ze wel: ouders die maar net het hoofd boven water kunnen houden door de pittige omstandigheden waarin ze verkeren.

Column – We moeten de zorgschuur leegruimen

De onrust giert door mijn lijf. Ik heb, zoals dat heet, de kriebels en dat heeft niets met de lente of de liefde te maken. Het is werk gerelateerd. Het komt doordat ik wat slimmer ben dan, pakweg, een jaar geleden.

BOEKEN

Zes tot tien procent van alle Nederlanders heeft last van slapeloosheid, maar bij mensen met een psychiatrische problematiek ligt dat op ongeveer vijftig procent.

Ervaringskennis in de ggz. Riskant of onmisbaar?

Het aanwenden van ervaringskennis in de ggz stagneert. Wil je als professional je ervaringskennis gebruiken, dan mag dat alleen binnen een specifiek kader. En dat is zonde, want deze kennis kan veel goeds opleveren voor cliënten, blijkt uit onderzoek.

‘Hoe kan ik onze professionals beter ondersteunen bij ethische dilemma’s?’

‘Ik ben programmaleider onderzoek en ontwikkeling bij een welzijnsorganisatie en verantwoordelijk voor het onderzoek en de kennissynthese naar praktijk- en beleid. Een onderdeel van onze organisatie is het straathoekwerk: een outreachende basismethodiek van het sociaal werk'.

Een klacht met verstrekkende gevolgen. Grensoverschrijdend gedrag

Het ontwikkelen van affectieve gevoelens voor een cliënt is voor professionals in het sociaal werk een beroepsrisico. Dus, zegt het college van toezicht, moet het taboe van dit onderwerp af. Dat ontslaat professionals niet van de verplichting in zo'n geval hun handelswijze te toetsen bij een collega en hun gevoelens te melden bij hun opdrachtgever. Ook moeten ze tijdig passende vervangende hulp zoeken voor hun cliënt.

Hbo’ers niveau 5. Maak ruimte voor de Ad’er sociaal werk

Professionals met een Ad-diploma sociaal werk verrijken de professie en het werkveld. Organisaties die met zowel Ad'ers als bachelors werken, kunnen hun medewerkers beter op hun kwaliteiten inzetten. Dat zorgt voor een stimulerende en verbindende werkomgeving, aldus Carine Aalbers en Maritza Gerritsen.