Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Alert VSW Politiserend handelen door sociaal werkers? Hoe dan? Zo! Een handelingskader

Het nieuwste nummer van het Vakblad Sociaal Werk is uit. Een nummer om je vingers bij af te likken. In een dubbelinterview door Annette Wiesman stellen Jos van der Lans en Jan Willem Bruins dat het vak meer aanzien verdient. Dat bevorder je niet door de verschillen tussen de varianten te etaleren, maar juist door de overeenkomsten te laten zien. Aanleiding voor het interview is het 75-jarig bestaan van de BPSW dat onder meer gevierd wordt met de publicatie van het achtste deel uit de CANON Sociaal Werk. Het boekje laat ook zien hoeveel invloed het sociaal werk heeft gehad op de maatschappij, vinden de samenstellers.  

De brede basis is eveneens het uitgangspunt van het nieuwe beroepsprofiel sociaal werk dat in opdracht van de BPSW opgesteld is. Merel van Dorp organiseerde een ronde tafelgesprek met Laura Koeter, Gea Kosters MSW, Sylvia de Goede en Jan Willem Bruins. Zij waren betrokken bij de tot standkoming ervan en vertellen over de functies en waarde ervan.

In dat beroepsprofiel lezen we dat empowerment een belangrijke pijler is van het sociaal werk. Richard de Brabander laat zien hoe die term onder invloed van het neoliberalisme een sterk individualiserende invulling heeft gekregen. Hij pleit in zijn scherpe bijdrage voor optimistisch negativisme: het kritisch uitdagen van structurele machtsverhoudingen en uitsluitingsmechanismen.

Maar hoe stel je tekorten en onrecht aan de kaak die pijnlijk duidelijk worden bij mensen die je helpt en ondersteunt? Vlaamse praktijkwerkers, academici en praktijklectoren ontwikkelden een handelingskader om sociaal werkers te ondersteunen in zulke politiserende processen. Bart Van Bouchauter en Nele Vanderhulst presenteren dat in een even inspirerend als praktisch artikel.

Voorwaarde is wel dat je als sociaal werker over professionele autonomie beschikt. Over wat dát is − en wat het niet is − gaat de mooie bijdrage van Jurja Steenmeijer. Ze stelt dat professionals voor herstel en behoud van hun autonomie de beroepskaders kunnen inzetten.

Betty de Groot en Hans van Ewijk delen hun bevindingen op basis van een drie jarig onderzoek van de Tintengroep. Dat laat zien dat zowel burgers als collega-professionals sociaal werkers als betrouwbaar en helpend ervaren.

Natuurlijk ontbreken de vaste rubrieken niet. Met mooie columns van Anne Jongmans en vertrekkend voorzitter van de BPSW Jan Laurier, die hij samen met zijn zoon Toine Laurier schreef. Ook weer de casuïstiekbespreking, wetten en regels, de boekenrubriek.

Politiserend werken staat in het sociaal werk al een tijdje in de belangstelling. Maar hoe kun je dat doen? Sociaal Werker Anke van den Dries wierp de vraag al op in het vorige nummer. We geven het artikel van de Vlaamse auteurs vrij, ook voor niet leden van de BPSW.