Home Zoek

Geef een zoekterm op ( 351 resultaten )

Verfijn zoekresultaten

Specialistisch jeugdwerk. Plus-preventie voor de 2 procent

Jongeren die een groot risico lopen om af te glijden in de criminaliteit, vallen nu vaak in een kloof tussen regulier jongerenwerk en gespecialiseerde jeugdzorg. Grote overheidsinvesteringen moeten intussen voorkomen dat deze zorgwekkende groep doorgroeit naar de georganiseerde misdaad. Jan Dirk de Jong en Nienke de Wit pleiten voor ‘specialistisch jeugdwerk'.

Sociaal werkers in de gehandicaptenzorg. ‘Een wereld gaat open’

Onbekend maakt onbemind. Weinig sociaal werkers kiezen voor de gehandicaptenzorg. Maar wie aan zijn eigen ongemak voorbij durft te gaan en zich openstelt, zal verrast worden over hoe ‘gaaf' deze doelgroep is, weten begeleiders Hanneke Lugtenberg en Ellis Hegeman. ‘In ons werk draait het om langdurige relaties en steeds opnieuw de puzzel leggen.'

Wachten op wetgeving. Hoog tijd voor de Wams?

De integrale aanpak die beoogd werd met de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 is geen werkelijkheid geworden. Veel gezinnen hebben nog steeds te maken met meerdere hulpverleners.

Vreemdelingendetentie. Een praktijk die mensen breekt

Vreemdelingendetentie is een maatregel voor mensen zonder geldige verblijfspapieren met als doel ze beschikbaar te houden voor uitzetting. Maar volgens medewerkers van Meldpunt Vreemdelingendetentie veegt de Nederlandse overheid mensenrechtenschendingen onder het tapijt.

Boeken

De Jeugdwet van 2015 benadrukt het belang van ruimte voor professionals om maatwerk te kunnen leveren, uitgaande van hun professionele autonomie.

Toestemming voor het opvragen van informatie. Professioneel toezicht

In deze aflevering van Tuchtrecht behandelen we een zaak die niet door de tuchtrechter, maar door de Commissie van Consultatie is behandeld. Het betreft de klacht van ouders tegen een medewerker van Veilig Thuis. De volledige klacht en de uitspraak zijn te vinden op de site van SKJ, onder zaaknummers 23.024PT en 23.025PT.

Cultuursensitief werken. Naar inclusieve ouderenzorg

Sociaal werk wordt steeds belangrijker in de zorg en ondersteuning voor ouderen. Dat geldt zeker in de grote steden, waar de diversiteit onder ouderen snel toeneemt. Het overbruggen van sociale afstand en het werken aan vertrouwen is een voorwaarde voor goede en toegankelijke zorg. Studenten sociaal werk, vooral studenten die zelf een migratieachtergrond hebben, kunnen als toekomstig professionals straks een sleutelrol spelen. Maar zij stuiten nog op obstakels.

Meerzijdige partijdigheid. In tijden van oorlog

Als sociaal werker leer je al op de opleiding dat je bij conflictsituaties geen keuze moet maken voor een van de partijen. De bij veel sociaal werkers bekende gezinstherapeut Böszörményi Nagy heeft leerzame ideeën over contextueel denken ontwikkeld. Hij beperkte dit denken niet tot individuen of families, hij dacht dat het eveneens van toepassing is op elkaar bestrijdende (bevolkings)groepen.

Jongeren met gedragsproblemen. Een duwtje in de rug

De vraag naar psychologische en sociaal-maatschappelijke zorg voor jeugd neemt toe. Zeker sinds de coronapandemie, die een sterke impact had op de omgeving en leefcontext van jongeren. Een zorgelijke situatie, die veel vraagt van professionals. Almir Mahmutovic en Maarten van Houten onderzochten hoe professionals kunnen samenwerken aan de betrokkenheid van jongeren bij hun behandeling.

Omgaan met ouderverstoting. ‘Wat te doen met kinderen die hun moeder niet meer willen zien?’

‘In een gezin waar de ouders nog bij elkaar waren, is er een geweldsincident geweest, waarvan de kinderen ook getuige waren. Moeder gebruikte geweld tegen vader. Vader is inmiddels hertrouwd en de drie kinderen, in de basisschoolleeftijd, wonen bij hem. Een tijdje geleden hebben de kinderen hun vader verteld dat hun moeder hen, als zij haar bezoeken, soms mishandelt. Sindsdien houdt hij zijn kinderen ondanks de bezoekregeling thuis. Dat duurt nu al maanden.

Verfijn de zoekresultaten

  • Filter op categorie

Abonneren