Vakblad Sociaal Werk nr. 4, 2022

  Redouan El Khayari: Sociaal Werker 2022| Interprofessioneel samenwerken| Protest, loyaliteit en de stille uitstroom van sociaal werkers| Schaarste|Wandelcoaching| Activisme door sociaal werkers

  Redactioneel. Najaar: veel te bespreken

  Op 1 september is het zeventig jaar geleden dat het ministerie van Maatschappelijk Werk werd opgericht. Er ligt een lange weg tussen het ministerie van toen en het huidige ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  Varia

  Op 1 januari 2022 zijn Maja Rocˇak (1981) en Mariël van Pelt (1972) gestart als duo lectoren aan het lectoraat Sociale Veerkracht van het instituut Sociale Studies van Fontys Hogescholen.

  Over de uitstroom van sociaal werkers

  Bijna de helft van de sociaal werkers overweegt een vertrek bij hun werkgever. In dit artikel analyseert Marc Hoijtink vertrekfantasieën van professionals als cognitieve vlucht, een vorm van stil verzet die dicht tegen coping aanzit. Als zoveel sociaal werkers op het punt staan hun loyaliteit op te zeggen, wat zegt dit dan over de huidige positie van sociaal werkers in de samenleving? En wat over de staat van het sociaal domein?

  Opoffering

  Sommige dingen ken je als tv-kijker beter in de Britse of Amerikaanse context dan in je eigen land. Het trouwformulier bijvoorbeeld. In Angelsaksisiche landen trouw je 'for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, until parted by death'. Voor Nederland kon ik geen vergelijkbare beloftes vinden, maar mijn vermoeden is dat echtparen in ons land dit vaak ook zo voelen.

  Privacy borgen in samenwerkingsverbanden

  'Ik was welzijnswerker in een buurthuis in Zuid-Holland en net een maand in dienst. Ik mocht namens mijn organisatie aanschuiven bij een casuïstiek overleg over jeugd met wijknetwerkpartners. Aan tafel zaten maatschappelijk werkers vanuit het wijkteam, een CJG-medewerker en een aantal schoolmaatschappelijk werkers. "Zo houden we de lijntjes kort," had mijn manager gezegd. "Het is goed om te weten wie er allemaal actief zijn in de wijk. Ook fijn om kennis uit te wisselen en onze diensten kenbaar te maken." Ik vond het best, maar stiekem ook een beetje spannend.

  Een kwestie van vertrouwen? Interprofessioneel samenwerken op school.

  Wat zijn succesfactoren voor interprofessionele samenwerking tussen jeugd- en onderwijsprofessionals? Anja Verwoerdt en Judith Fase zetten de voorwaarden daarvoor uiteen en lichten vertrouwen eruit als onmisbaar ingrediënt voor een geslaagde samenwerking. Maar wat is vertrouwen eigenlijk, kent het gradaties en hoe bevorder je het?

  We moeten het hebben over schaarste. De financiële uitholling van het sociaal domein.

  Het Europese sociaal werk gaat gelijktijdig bezorgd én blijmoedig om met bezuinigingen. De moed erin houden en blijven zoeken naar kansen zijn belangrijke codes binnen het werk. Toch is inzicht in de problemen die door financiële schaarste veroorzaakt worden hard nodig.

  Klaar met ‘doorploeteren in de micromodder’

  'Niet óf, maar hóe we politiseren is de kwestie, en hoe het als beroepsgroep in te bedden.' Sociaal werker, coach en supervisor Anke van den Dries reageert op Jan Willem Bruins.

  Op pad! Wandelcoaching bij casemanagement

  Corona heeft sociaal werkers gedwongen opnieuw naar de uitvoering van hun werk te kijken. Kri-Janda van der Loo-De Bruijn, casemanager dementie, besloot met haar cliënten te gaan wandelen. Dat leverde verrassende resultaten op.

  Samen groeikansen scheppen – Jongerenwerk en jeugdzorg

  Als jongerenwerk eraan wil bijdragen dat ook jongeren in specialistische jeugdzorg hun netwerk vergroten en hun maatschappelijke participatie versterken, vraagt dat eerst en vooral om goed samenspel tussen jongerenwerk en jeugdzorg. Onder meer transparantie, helderheid over rollen en korte lijnen zijn daarvoor cruciaal.

  Boeken

  In Buiten het gewone staan tien lezingen die Doortje Kal de afgelopen jaren over kwartiermaken heeft gehouden bij uiteenlopende organisaties, waaronder de branchevereniging van woningcorporaties en cliëntorganisaties, ggz-instellingen en instellingen voor verstandelijk gehandicapten, maar ook op festivals en congressen.

  Onveilige arbeidsomstandigheden

  Pesterijen en intimidatie op de werkvloer lijken soms eerder regel dan uitzondering. Slachtoffers kunnen er verregaand onder lijden, organisaties waar het zich voordoet hebben hogere verzuimcijfers en ook de maatschappelijke kosten ervan zijn hoog. Wat zegt de wet over sociale onveiligheid op het werk? En tot welke instanties kan een slachtoffer zich wenden?

  Spreken als privépersoon en/of professional

  Wat kun je als sociaal werker leren van uitspraken in het tuchtrecht? Daarover lees je in deze rubriek. De aflevering in dit nummer gaat over een zaak rond een discussie op LinkedIn. Waar Linkedin vooral een zakelijk medium wil zijn, werd het de afgelopen jaren ook een plek waar mensen verhitte discussies voeren. Zo ook over jeugdhulp en jeugdbescherming. Dat triggert professionals soms om te reageren op emotioneel geladen of weinig genuanceerde uitspraken. Op zich is daar niets mis mee, maar er gelden grenzen, zoals een uitspraak van het tuchtcollege SKJ (zaaknummer 19.439Ta) duidelijk maakt.

  Van de BPSW – Platform en netwerk van professionals in het sociaal werk

  Duizenden sociaal werkers in wijkteams zijn de laatste jaren ambtenaar geworden. En dat aantal gaat nog toenemen als de sociaal werkers die door hun ‘moederorganisatie’ gedetacheerd worden naar een wijkteam, alsnog in dienst van de gemeente komen. Betekent deze verandering van het dienstverband iets voor de manier van werken? Heeft het bijvoorbeeld invloed op de professionele autonomie?

  Sociaal Werker van het Jaar 2022 ‘Mensenrechten vormen de basis van het sociaal werk’

  De Haagse Redouan El Khayari werd onlangs verkozen tot Sociaal Werker van het Jaar 2022. Hij beschouwt het als zijn missie het sociaal werk een wettelijk mandaat te geven. 'Daarmee versterken we onze positie aan de besluitvormingstafel. We doen niet zómaar wat!'