Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

In gesprek over de toekomst van sociaal werk

Jan Willem Bruins
Tijdens zes goedbezochte regiobijeenkomsten hebben we met leden en niet-leden gesproken over de toekomst van het sociaal werk en de BPSW. Hetzelfde gesprek hebben we ook met elkaar gehad in de functiegroepen van de BPSW.
We openden de bijeenkomsten met een kort filmpje waarin we een aantal leden presenteerden met de naam die ze aan hun functie geven: bedrijfsmaatschappelijk werker, jeugdbeschermer, sociaal werker in de wijk, groepsmaatschappelijk werker, zelfstandig ondernemer, jeugden gezinsprofessional, begeleider in de gehandicaptenzorg, casemanager dementie, gezondheidszorg maatschappelijk werker, coördinator gedetineerdenbegeleiding reclassering, GGZ-agoog, schoolmaatschappelijk werker, casemanager voortijdig schoolverlater, gezinswerker, wijkcoach en thuisbegeleider. En we hadden deze veelheid aan functies moeiteloos kunnen uitbreiden. Ook binnen één bepaalde functie zijn er vaak weer meerdere namen in gebruik. Zo noemen bedrijfsmaatschappelijk werkers zich soms ook company counselor of coach.
https://static-content.springer.com/image/art%3A10.1007%2Fs12459-020-0188-4/MediaObjects/12459_2020_188_Fig1_HTML.jpgVoor al die functies wil de BPSW van betekenis zijn. Een belangrijke eerste vraag die we met elkaar hebben besproken, is: zou het goed zijn voor de ontwikkeling en positionering van deze professionals in het sociaal werk om meer in te zetten op wat al deze professionals gemeenschappelijk hebben? Dus wat zijn de kansen voor het sterker benadrukken van een gemeenschappelijke beroepsidentiteit sociaal werk? Zo’n gemeenschappelijke beroepsidentiteit zou ook een antwoord kunnen zijn op de toenemende fragmentatie van de klassieke sociaal werk beroepen in steeds weer nieuwe functies.
Het bestaansrecht van een beroepsvereniging ligt in een herkenbaar beroep of een herkenbare beroepsgroep. Omdat professionals in sociaal werk in veel verschillende sectoren werken en onder veel verschillende CAO’s vallen, zal er altijd een grote diversiteit aan functies bestaan. Een interessante vraag daarbij is of deze specifieke functies baat kunnen hebben bij het ontwikkelen van wat we gemeenschappelijk hebben met elkaar.
In de goede gesprekken die we met elkaar hadden, viel de grote variatie aan antwoorden op. Samenvattend zou je kunnen zeggen dat zowel het belang van de eenheid als het belang van de verscheidenheid naar voren kwam. Beide perspectieven kunnen, denk ik, ook heel goed complementair zijn, als we de juiste balans vinden.
De tweede vraag ging over wie zich sociaal werker zou ‘mogen’ noemen. Moet je daar een specifieke opleiding voor hebben gedaan? En op welk niveau? En hoe belangrijk is werkervaring? Ook deze vraag leverde boeiende gesprekken op met opnieuw een grote diversiteit aan antwoorden.
Het zijn ook geen eenvoudige vragen en daarom gaan we nog meer luisteren naar wie met ons mee wil denken. We hebben de wetenschappelijke adviesraad van de BPSW gevraagd, we gaan nog met stakeholders van de BPSW in gesprek en vervolgens gaan we met de leden, de staf en het bestuur al die bijdragen wegen om zo tot een nieuwe koers te komen.
Wat ik zelf hoop is dat al onze professionals – die uiteindelijk dagelijks bijdragen aan een vorm van solidariteit met kwetsbare mensen – ook steeds meer zelf solidair met elkaar zullen zijn. Daaraan wil de BPSW graag een bijdrage leveren!

BPSWeetjes

Signaleringsinstrument voor psychosociale zorg Parkinson
De Parkinson Vereniging en het Parkinsonnetwerk hebben tools ontwikkeld om psychosociale zorg beter op de kaart te zetten. De BPSW heeft meegelezen en zit in de stuurgroep van het project. Kijk hier voor meer informatie: https://​www.​parkinsonnet.​nl/​psychosocialezor​g/​
Trainingen ethiek met 50% korting voor organisaties en professionals vallend onder CAO Sociaal Werk
Wil je meer weten over ethiek in sociaal werk? Leren hoe je werkt met de professionele standaard en een moreel beraad? De BPSW school heeft de volgende trainingen beschikbaar:
 • Training ethiek in het sociaal werk
 • Basistraining werken met professionele standaard – werken met beroepsethische dilemma’s
 • Training gespreksleider moreel beraad
 • Maatwerktraining moreel beraad: leren, organiseren en implementeren
Deze trainingen zijn tot 1 december 2020 te volgen. Organisaties kunnen deze in-company trainingen met 50% korting inkopen. Meer informatie vind je hier: www.​bpsw.​nl/​actueel/​nieuws

Binnenkort op de agenda bij de BPSW

 • Verdiepingstraining professionele standaard jeugd- en gezinsprofessional
  1-daagse scholing
  6 april 2020
 • Omgaan met cliënten met een psychiatrische stoornis
  2-daagse scholing
  9 & 23 april 2020
 • Maatschappelijk werk en Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
  1-daagse scholing
  16 april 2020
 • Basistraining Professionele Standaard jeugd- en gezinsprofessionals
  1-daagse scholing
  22 april 2020
 • Psychosociale zorg binnen de nefrologie
  2-daagse scholing
  6 & 20 mei 2020
 • Maatschappelijk werk en de begeleiding van normaal begaafde volwassenen met autisme
  2-daagse scholing
  7 & 28 mei 2020
 • Verdiepingstraining professionele standaard jeugd- en gezinsprofessional
  1-daagse scholing
  11 mei 2020
 • De psychosociale stressdeskundigheid van de sociaal werker
  1-daagse scholing
  2 juni 2020
 • Reflectief leren voor begeleiders van intervisiegroepen
  2-daagse scholing
  8 & 22 juni 2020
 • Overdracht en Tegenoverdracht in het maatschappelijk werk
  2-daagse scholing
  10 & 24 sept 2020
 • Sociaal werk in de digitale samenleving
  2-daagse scholing
  11 & 25 sept 2020
 • Training intervisie voor jeugd- en gezinsprofessionals
  1-daagse scholing
  14 sept 2020
 • Groepswerk voor professionals in sociaal werk
  2-daagse scholing
  17 sept & 1 okt 2020
 • Genetica: Impact erfelijkheidsonderzoek, rode draad door families
  1-daagse scholing
  30 sept 2020
 • Rouw in de spreekkamer van bedrijfsmaatschappelijk werk
  2-daagse scholing
  5 & 26 okt 2020
 • Zelfzorg voor de professional – Hoe behoud je de bevlogenheid in je werk?
  2-daagse scholing
  8 & 9 okt 2020
 • Masterclass Privacy & Geheimhouding in het brede welzijnsdomein
  1-daagse scholing
  3 nov 2020
 • Werken in de hartrevalidatie voor maatschappelijk werkers
  2-daagse scholing
  vr 6 & vr 20 nov 2020
Bekijk alle actuele scholingen en activiteiten op: www.​bpsw.​nl

5 tips over zingevende gespreksvoering

Door Nienke Post
Hoe kun je ondersteunen als er geen oplossingen zijn?
Als sociaal werker wil je mensen helpen, maar wat zeg je tegen een wanhopige cliënt? Sommige kwesties zijn niet op te lossen. Hoe je in zo’n situatie van betekenis bent als hulpverlener leer je op 26 maart 2020 in de workshop Zingevende gespreksvoering van Marjoleine Vosselman. Lees hier alvast 5 tips van Marjoleine.
1. Zijn is belangrijk dan doen, neem dit als grondhouding aan
Soms zijn dingen niet op te lossen. Wanneer er geen oplossingen zijn, is het belangrijk om er als hulpverlener vooral te zijn voor iemand. Wees aandachtig aanwezig. Luister echt. Probeer daar te zijn waar de ander is. Stop met wat vanzelfsprekend lijkt: het stellen van vragen, analyseren, oplossen, naar een doel werken. Weest juist even stil. Er zijn voor iemand is soms voldoende.
2. Volg het tempo van je cliënt
Zingevende gespreksvoering is niet doelgericht of oplossingsgericht. Een cliënt is altijd zelf eigenaar van zijn zingeving. Blijf als hulpverlener afgestemd op het tempo van de ander. Neem de begeleidersrol aan. Je loopt als begeleider naast je cliënt, niet erachter of ervoor. Je loopt met iemand op.
3. Benoem moeilijke kwesties
Hulpverleners praten niet graag over hopeloze kwesties met hun cliënt. Maar sommige dingen hebben veel tijd nodig, of gaan misschien nooit over. Keer je niet van eindeloos verdriet af, maar ervaar en benoem moeilijke dingen. Wanneer je moeilijke gevoelens benoemt, zit de cliënt er niet meer in zijn eentje mee.
4. Zoek naar zingeving in je gesprekken met cliënten
Mensen vertellen je vaak tussen de regels door wat hun zin geeft. Ze gebruiken een metafoor of een verhaal, of benoemen hun verlangens. Herhaal wat iemand zelf zegt of herhaal de metafoor van de cliënt later in het gesprek. Mensen vergeten zelf vaak wat ze hebben gezegd. Spiegel iemand met zijn eigen inspirerende woorden.
5. Weet waarom je je werk doet
Het geeft je kracht om te weten wat jouw persoonlijke visie als sociaal werker is. Wanneer je weet waarom je werk belangrijk voor je is, houd je je werk langer vol. Geef veel prioriteit aan je eigen zingeving en inspiratie als hulpverlener. Ga bijvoorbeeld de natuur in, of lees, schrijf, maak muziek. Je werk kan hiërarchisch of bureaucratisch zijn, daarom is het belangrijk stil te staan bij de waarde van je beroep.
Meer weten en leren over dit onderwerp? Schrijf je dan in voor de workshop zingevende gespreksvoering op 26 maart 2020 in Utrecht via www.​bpsw.​nl/​actueel/​agenda.