Home 2023

Laatste artikelen

Waarheen leidt de weg?

Het sociaal werk is, zoals dat al jaren het geval is en naar verwachting ook zal blijven, volop in beweging. En het staat ook volop ter discussie: waar zijn we wél en niet van? Hoe ziet de toekomst van het sociaal werk eruit als grenzen tussen verschillende beroepen in zorg en welzijn verder lijken te vervagen? Is de toekomst van het sociaal werk zoals we het kennen onzeker, moeten we onze specifieke body of knowledge verdedigen en assertieve professionals zijn?

Pindakaas of jam?

De toekomst, ook die van de gehandicaptenzorg, is ongewis en van veel factoren afhankelijk. Maar de beste manier om de toekomst te voorspellen is nog altijd: die toekomst zelf creëren. Wij hebben als individuen in de zorg immers mogelijkheden om veranderingen in gang te zetten, alleen, samen met onze cliënten en met collega's.

Waarom we het over de toekomst van de zorg moeten hebben

In aanloop naar de verkiezingen waren er maar weinig politici die het erover wilden hebben: de zorg. Er komen flink meer ouderen bij die bovendien steeds ouder worden, de zogenaamde dubbele vergrijzing. Naar verwachting zal over ongeveer tien jaar 40 procent van de 75-plussers meer dan drie aandoeningen hebben.

‘Een plek waar alle onderzoek naar sociaal werk samenkomt’

Thomas Kampen is de eerste fulltime hoogleraar Social Work. De nieuwe functie tekent het belang dat wetenschap en maatschappij hechten aan onderzoek naar sociaal werk, zegt Kampen. ‘We gaan onze studenten leren hun werk beter te begrijpen in relatie tot beleid en politiek.'

‘Ons vak is wendbaar’

Toenemende druk op de zorg heeft gevolgen voor het sociaal werk ín de zorg en daarbuiten. Is dat reden voor zorg? Biedt het kansen? En wat zouden belangrijke aandachtspunten moeten zijn? Vijf beroepshalve betrokkenen geven hun visie. ‘Over sociaal werk als professie ben ik eigenlijk best optimistisch.'

Boeken

Als er al een moment is om zevenmijlslaarzen aan te trekken en een nieuwe weg in de slaan, dan is het nu. Het is tijd om voortvarend stappen te zetten in de richting van structurele veranderingen van ons zorgsysteem.

Feit of fictie? Zorgverlenende sociaal werkers

Dat sociaal werkers in de toekomst mogelijk vaker medische handelingen moeten aanleren, zou best eens een reëel scenario kunnen zijn. Jesper Rözer bepleit dat de sociaal-werkgemeenschap daar alvast over nadenkt, in plaats van straks te worden ingehaald door de praktijk. Twee sociaal werkers reageren.

‘Moeten we blij zijn met al die doorverwijzingen?’

Enkele jaren geleden zijn we in onze gemeente begonnen met Welzijn op Recept (WoR). Dat houdt in dat huisartsen en soms ook andere verwijzers iemand geen medicijnen voorschrijven, maar doorverwijzen naar een welzijnscoach. Vaak gaat het daarbij om mensen die geregeld bij de huisarts komen met vage klachten en waarvan de huisarts vermoedt dat er eigenlijk iets anders speelt, eenzaamheid bijvoorbeeld, of geen zinvolle dagbesteding hebben.

Het belang van individuele aandacht. Mantelzorgers met een migratieachtergrond

Mantelzorgers met een migratieachtergrond geven gemiddeld langer en intensievere zorg dan mantelzorgers uit de meerderheidspopulatie en maken minder gebruik van formele hulpbronnen. Om hen goed te kunnen ondersteunen, is het van belang zicht te krijgen op hun individuele ervaringen en persoonlijke situatie en weg te blijven bij aannames over ‘de onbegrijpelijke ander'.

‘Goede zorg vindt plaats in de relatie’

Glenn Helberg (Willemstad, 1955) is een Curaçaos-Nederlandse psychiater en activist. Hij zet zich onder andere in voor de positie van de queer community en de Antillianen in Nederland en heeft zich verdiept in de niet-westerse psychiatrie. In 2017 kreeg hij nationale bekendheid door zijn deelname aan Zomergasten en in 2021 publiceerde hij het boek Als ik luister. Werner van de Vrede sprak met Helberg over de staat van de gezondheidszorg en over wat daarin anders en beter zou kunnen en moeten. ‘Als we in de gezondheidszorg de relatie in plaats van het product centraal gaan stellen, zal dat tot effectievere en waarschijnlijk ook goedkopere zorg leiden.'
Abonneren