Home Tags Vluchteling

vluchteling

Portret: Romeo ‘Ik voel me thuis in Nederland’

'Ik ben een jonge man van eind twintig. In 2017 ben ik vanuit een Afrikaans land naar Nederland gevlucht. Ik wil mijn echte naam en de naam van mijn moederland liever niet noemen. Ik noem mezelf hier Romeo. Ik heb in verschillende AZC's gezeten; van Ter Apel verhuisde ik naar het AZC in Budel en vandaar naar een van de twee AZC's in Utrecht.'

Portret: Farzad Henareh ‘Ik ben een verkapt sociaal werker’

'Ik ben opgegroeid in Iran, in een Koerdisch-Azerbeidzjaanse stad met twee miljoen mensen waar allerlei culturen en geloofsgemeenschappen met elkaar samenleefden: Armeniërs, Koerden, Azerbeidjanen, zoroastriërs, moslims, sjiïeten, soennieten. Hoewel er veel verschillende talen werden gesproken, begreep iedereen elkaar. Mijn familie is politiek actief: mijn grootvader en oom werden vervolgd omdat zij streden voor meer vrijheid. Omdat ik ambitieus was en ook meer vrijheid zocht, besloot ik een studie engineering te gaan volgen in Athene. Ik was een van de weinigen Iraniërs die hiervoor een beurs kreeg. Ik leerde Grieks en studeerde Griekse filosofie. In 2004 werkte ik mee aan de Olympische Spelen.

Jonge levens opnieuw opbouwen

Om gevluchte Syrische kinderen en jongeren te helpen om hun leven hier op te bouwen, is vooral de normalisering van het dagelijks leven belangrijk. De positieve reacties vanuit de samenleving wegen ruimschoots op tegen de uitsluiting die zij ervaren, maar we moeten ervoor waken dat zij genoeg kansen krijgen om hun potentieel te verwezenlijken.

Benut capaciteiten van vluchtelingen

Uit onderzoek naar de rol van sociaal werkers en actieve inwoners bij de integratie van statushouders in Utrecht Overvecht en Houten vallen veel lessen te trekken. Eén daarvan is: als statushouders participeren in burgerinitiatieven, zetten ze veel grotere stappen in hun integratieproces.
Abonneren