Home Tags Wet- en regelgeving

wet- en regelgeving

Wachten op wetgeving. Hoog tijd voor de Wams?

De integrale aanpak die beoogd werd met de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 is geen werkelijkheid geworden. Veel gezinnen hebben nog steeds te maken met meerdere hulpverleners.

Heeft de jeugd(zorg) de toekomst? Reorganisatie jeugdzorg

Het is alwéér onrustig in de jeugdzorg. Overheid en ketenpartners zijn druk doende met hervormingen, maar het is zeer de vraag of die tot zodanige veranderingen leiden dat de valkuilen van de afgelopen vijftig jaar vermeden worden.

Nieuwe klachtenroute. Beter leren van klachten

Een nieuwe vorm van klachtbehandeling moet recht doen aan een belangrijk doel van professioneel toezicht, namelijk: het vergroten van de zelfreflectie bij professionals en het beter inbedden van beroepsnormen in de dagelijkse praktijk. Want er is meer heil te verwachten van goede gesprekken waarvan je kunt leren, dan van normeren en straffen.

Klimaatdoelen. Wat gaat de overheid doen?

De val van kabinet Rutte IV verandert niets aan de noodzaak van een doortastende overheid die op korte termijn klimaatmaatregelen treft. Helaas zal ze waarschijnlijk tot verder uitstel leiden. Ter opfrissing van ons geheugen nog even de klimaatdoelen, aangevuld met aanbevelingen van de SER.

Gezinshuiskinderen en -ouders. Knelpunten en rechtspositie

Sinds 2015 is in de Jeugdwet (Jw) expliciet opgenomen dat kinderen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen, bij voorkeur in een pleeggezin of een gezinshuis moeten worden opgevangen (art. 2.3 lid 6 Jw). Wat zijn de kenmerken van zo'n gezinshuis? Wat zijn gebleken knelpunten met betrekking tot de rechtspositie van gezinshuiskinderen en -ouders? En wat kunnen we leren van rechterlijke uitspraken hieromtrent? Dat zijn vragen die in deze bijdrage aan de orde komen.
Abonneren