Home Tags Welzijnscoach

welzijnscoach

‘Moeten we blij zijn met al die doorverwijzingen?’

Enkele jaren geleden zijn we in onze gemeente begonnen met Welzijn op Recept (WoR). Dat houdt in dat huisartsen en soms ook andere verwijzers iemand geen medicijnen voorschrijven, maar doorverwijzen naar een welzijnscoach. Vaak gaat het daarbij om mensen die geregeld bij de huisarts komen met vage klachten en waarvan de huisarts vermoedt dat er eigenlijk iets anders speelt, eenzaamheid bijvoorbeeld, of geen zinvolle dagbesteding hebben.

De brede benadering van Welzijn op Recept. Het samenspel van huisarts en welzijnscoach

Femke Tijmstra is huisarts in huisartsenpraktijk De Vondel, een duopraktijk met 4700 patiënten in Veghel (gemeente Meijerijstadt). Binnen Welzijn op Recept werkt ze samen met Esther de Bie, sociaal werker en welzijnscoach bij ONS Welzijn. Sjef van der Klein is sociaal werker en basistrainer Welzijn op Recept bij het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept. Gerda van Beek interviewde het drietal.