Home Tags Vluchtelingenproblematiek

vluchtelingenproblematiek

Vreemdelingendetentie. Een praktijk die mensen breekt

Vreemdelingendetentie is een maatregel voor mensen zonder geldige verblijfspapieren met als doel ze beschikbaar te houden voor uitzetting. Maar volgens medewerkers van Meldpunt Vreemdelingendetentie veegt de Nederlandse overheid mensenrechtenschendingen onder het tapijt.

‘Hoe gaan we om met de steeds hogere eisen van gemeenten?’

'Als landelijk beleidsmedewerker bij VluchtelingenWerk Nederland lobby ik voor een goede integratie van vluchtelingen: huisvesting statushouders, inburgering en maatschappelijke begeleiding. Sinds de nieuwe inburgeringswet is de uitvoering hiervan bij gemeenten komen te liggen. Dat brengt met zich mee dat zij soms hogere eisen gaan stellen aan het werk dat wij als maatschappelijke organisaties leveren.

Asielzoekers in Nederland

In media en politiek wordt van alles gezegd en geschreven over asielzoekers en vluchtelingen. Niet altijd worden daarbij de juiste cijfers gebruikt. Terwijl die er nogal toe doen. De publicatie Vluchtelingen in getallen van Vluchtelingenwerk Nederland is gebaseerd op de meest actuele cijfers van IND, DUO, COA, CBS, Eurostat en UNHCR over vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, Europa en wereldwijd. Wij zochten erin op hoeveel mensen er de afgelopen jaren feitelijk bescherming zochten in Nederland en ook hoeveel van hen daadwerkelijk een status kregen.