Home Tags Participatie

participatie

Meer dan koffie drinken. Project of sociale basis?

Jaarlijks komen er in Nederland tientallen initiatieven bij om eenzaamheid te bestrijden. Niet alle gemeenten denken eraan het sociaal werk te betrekken. Drie voorbeelden van waar dat wél lukte. Sociaal werker Marianne de Jong: ‘De begrafenisbeheerder kwam naar me toe om te sparren over zijn idee.'

Burgerinspraak. Help burgers bij het claimen van participatie

Veel grootschalige stadsvernieuwingsprojecten vinden plaats in gebieden met een slecht imago. Ondanks onderzoek en best practices schiet burgerinspraak bij stadsvernieuwingsprojecten vaak tekort. Onderzoek in Heerlen Noord geeft inzichten in hoe het beter kan. Bij stadsvernieuwingsprojecten moeten we niet alleen oog hebben voor rationele argumenten vóór of tegen een interventie, maar begrijpen wat er voor mensen op het spel staat.

Integrale samenwerking. Voor een lagere energierekening in Soest

Hoe werk je met verschillende soorten organisaties en bewoners aan de verduurzaming van een wijk? Onderzoeker Maarten ter Huurne vertelt hoe in de wijk Smitsveen in Soest gebruik werd gemaakt van participatief actieonderzoek. Met als opbrengst: gezamenlijke acties en creatieve verbindingen tussen vrijwilligersorganisaties en andere partners, ook buiten het project om.

Opvoeden doe je samen

Kinderen ontwikkelen zich het best in een stimulerende en veilige pedagogische omgeving. Ouders kunnen daarbij vaak wel wat hulp gebruiken: van elkaar en, indien nodig, van hulpverleners. Toch vinden die elkaar niet altijd vanzelf. Els Bos-De Groot onderzocht hoe ouders en professionals in de wijk nader tot elkaar te brengen zijn.

Inspraak organiseren. De rol van sociaal werkers bij patiëntenparticipatie.

Veel sociale professionals hebben in hun werk te maken met mensen die ziek zijn of een handicap hebben. Als deze mensen invloed willen uitoefenen op beleid en organisatie van zorg en welzijn en hun stem willen laten horen, is het van belang dat sociale professionals hen kunnen doorverwijzen naar lokale belangenorganisaties, gehandicaptenplatforms of andere burgerinitiatieven die dat mogelijk maken. Welke mogelijkheden hebben sociaal werkers hierbij?

Benut capaciteiten van vluchtelingen

Uit onderzoek naar de rol van sociaal werkers en actieve inwoners bij de integratie van statushouders in Utrecht Overvecht en Houten vallen veel lessen te trekken. Eén daarvan is: als statushouders participeren in burgerinitiatieven, zetten ze veel grotere stappen in hun integratieproces.

In samenspraak beslissen

In de wereld van jeugdhulp en onderwijs is toenemend aandacht voor 'shared decision making'. Maar hoe voer je in een cultuur waarin relaties veelal ongelijkwaardig zijn, een gelijkwaardig gesprek? Ga dan uit van de principes van cocreatie, betogen Linda van Laarhoven en Huub Purmer.