Home Tags Eco-sociaalwerk

eco-sociaalwerk

Opbouwwerker over eco-projecten. ‘Is sociaal werk op z’n best’

Hoewel zelf een groot natuurliefhebber, hield opbouwwerker Bob van Bergen (45) zich nooit zo bezig met de ‘groene’ kant van sociaal werk. Tot de zware overstromingen in 2021 ‘zijn’ provincie Zuid-Limburg teisterden. Vanaf toen kwam het ene na het andere milieuproject op zijn pad. ‘Eco-sociaalwerk is nu een mijn specialiteiten.’

Ecosociaal werk in de alledaagse praktijk

Vergt de klimaatcrisis een andere rol van de sociaal werker? En hoe sluiten de theoretische uitgangspunten van het ecosociaal werk aan bij de praktijk? Een gesprek over urgentie, paradigmawisseling en een brede blik, met Richard de Brabander, lector ecosociaal werk aan Hogeschool InHolland, Leonie le Sage, lector professionele identiteit aan Hogeschool Rotterdam, Jeanet de Jong, onderzoeker en beleidsadviseur BPSW, en Lars van der Werf, jeugdbeschermer bij Jeugdbescherming West in Dordrecht.

Ecosociaal perspectief op sociaal werk. In wat voor samenleving willen we leven?

Experimenteren met nieuwe leefwijzen is broodnodig, want de huidige samenleving functioneert niet meer, betoogt Richard de Brabander. De rol van sociaal werkers daarbij: het verbeteren van de positie en levenskwaliteit van gemarginaliseerde groepen in de wijken.

Een frietje als middel om in gesprek te gaan

Om moeilijke gesprekken aan te gaan in de wijk, zoals over klimaatmaatregelen, helpt het om nabijheid te zoeken en verbindingen te leggen, zeggen Pieter Pelser en Hannah Wiersinga van Bindkracht10. 'Ga uit van de kracht van de gemeenschap en de aanwezige kwaliteiten en middelen.' Maar het werkt ook omgekeerd: gesprekken over het klimaat kunnen de gemeenschap verder versterken.

Een sociaal Europa. Over Nutella en rendieren

In mei vond in Praag de tweejaarlijkse Europese conferentie van de Internationale Federatie van Sociaal Werkers (IFSW) plaats, onder de titel Against all odds - a social Europe is possible where no one is left behind. Zo'n conferentie is tevens een mooi moment van ontmoeting. De klimaatcrisis en de gevolgen voor sociaal werk stonden prominent op de agenda.