Home Tags Seksueel misbruik

seksueel misbruik

De impact van exposen

Veel meiden houden er voortdurend rekening mee dat zij online exposed kunnen worden. Dat bezorgt hen een permanent onveiligheidsgevoel. Door schuldgevoel bij slachtoffers te voorkomen, verlaag je bij hen de drempel om hulp te vragen. Vijf praktische handvatten voor sociaal werkers die met meiden werken.

Preventie seksueel kindermisbruik. Problematiseer het gedrag, niet de persoon

Seksueel kindermisbruik is een ernstig maatschappelijk probleem. Sociaal werkers kunnen van grote betekenis zijn bij het voorkomen ervan en bij de hulp aan slachtoffers, plegers en naasten. 'Jouw reactie is van invloed op de vraag of de betreffende persoon wel of niet hulp gaat zoeken.'