Home Tags Seksueel misbruik

seksueel misbruik

Preventie seksueel kindermisbruik. Problematiseer het gedrag, niet de persoon

Seksueel kindermisbruik is een ernstig maatschappelijk probleem. Sociaal werkers kunnen van grote betekenis zijn bij het voorkomen ervan en bij de hulp aan slachtoffers, plegers en naasten. 'Jouw reactie is van invloed op de vraag of de betreffende persoon wel of niet hulp gaat zoeken.'