Home Tags Samenlevingsopbouw

samenlevingsopbouw

Opbouwwerk. De onvermoede bronnen van de buurt

Steeds meer professionals in zorg en welzijn laten zich inspireren door de ABCD-benadering, de 'oer'-methodiek uit het opbouwwerk die uitgaat van het probleemoplossend vermogen van buurtbewoners. De grondleggers van de ABCD-methode zouden het hartgrondig eens zijn met het weer opeisen van politieke zeggenschap over gezondheid, wonen en leefbaarheid.