Home Tags Dak- en thuislozen

dak- en thuislozen

Dakloosheid. Beleid met grote ambities

Uit nieuwe cijfers blijkt dat de groep dak- en thuisloze mensen diverser en groter is dan werd gedacht. Ambitieus beleid moet dit probleem tegengaan, met onder meer een nadruk op dakloosheid als maatschappelijk vraagstuk in plaats van als individueel probleem. Maar er is ook geld nodig, zeggen de grote gemeenten.